Informacje o pożyczkach
i finansach osobistych

Czym jest średnia pensja?

Czym jest średnia pensja?

Średnia pensja jest jednym z ważnych wskaźników, którym posługują się ekonomiści czy rząd. Informacja o średniej pensji jest regularnie podawana przez GUS. Jednak średnia pensja nie zawsze jest dobrym wyznacznikiem tego jakie są rzeczywiste zarobki na rynku pracy.

Podawana przez GUS średnia pensja dotyczy honorariów wypłacanych, niektórym grupom pracowników za prace wykonywane na podstawie umowy i pracę. Przy wyliczeniach GUS bierze pod uwagę płace w różnych zawodach na rynku pracy.

Jednocześnie średnia płaca jest podawana jako płaca brutto. Od takiej pensji odliczane są składki społeczne oraz podatki a pracownik do ręki dostaje wynagrodzenie netto. Jak wskazuje GUS do wyliczania średnie płacy brutto brane są również pod uwagę jedynie wybrane zawody a także nie wszystkie pensje, co pozwala na uzyskanie jedynie szacunkowej pensji brutto, które jest średnią pensją w gospodarce.

Średnia płaca w danym zawodzie

Znacznie lepszym wskaźnikiem dla osób podejmujących pracę w określonym zawodzie jest sprawdzenie średnich pensji dla danego zawodu. Pozwala to znacznie lepiej ocenić czy uzyskiwane wynagrodzenie jest zbliżone do średniej pensji.

Informacje o średnich zarobkach w danym zawodzie są bardzo często podawane na różnych portalach dotyczących pracy czy też portalach ekonomicznych. Najczęściej na takich stronach prezentowane są od razu średnie pensje netto co również pozwala zorientować się, ile w danym zawodzie można dostać na rękę.

Średnia pensja brutto

Podawana przez GUS średnia pensja dotyczy również pensji brutto. W Polsce trzeba liczyć się z dość wysokimi kosztami pracy. Przekłada się to na spore odliczenia od pensji zarówno po stronie pracodawcy a także pracownika. Od pensji brutto pracownika płacone są podatki a także odliczane są liczne składki społeczne jak składki na ubezpieczenia zdrowotne czy emerytalne.

Znacznie lepszym wyznacznikiem tego, ile można zarobić w gospodarce a szczególnie w konkretnym zawodzie jest sprawdzanie średnich pensji netto. Gdy sprawdza się średnią pensję brutto można zawsze samodzielnie wyliczyć, ile wynosi pensja netto co można również zrobić przy wykorzystaniu kalkulatorów dostępnych w Internecie. Pozwala to na przeliczenie, ile pieniędzy zostanie z danej pensji brutto mniej więcej odliczone w związku z odliczeniami zarówno na składki społeczne a także zaliczek na podatki dochodowe.

Mediana zarobków jest lepszym wyznacznikiem zarobków w gospodarce

Jednym z problemów liczenia średnich statystycznych jest wliczanie skrajności. Bardzo wysokie zarobki uzyskiwane również w gospodarce sprawiają podwyższenie wysokości średniej statystycznej zarobków brutto, na które większość pracowników nie ma szans na rynku pracy.

Znacznie lepszym wyznacznikiem realnych dla przeciętnego pracownika pensji na rynku pracy jest mediana zarobków. Pozwala ona wyznaczyć pensję, która uzyskiwana jest przez większości pracowników na rynku pracy. Gdy chce się sprawdzić jakie zarobki uzyskuje większość osób w danej gospodarce znacznie lepszym rozwiązaniem jest sprawdzenie mediany zarobków.

Ten wpis znajduje się w kategorii