W związku z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaną w dniu 19 września 2019 r. nr DOZIK-4/2019 Aasa Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, że stosowała praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów polegającą na nieobniżaniu w przypadku przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego całkowitego kosztu kredytu o koszty opłaty przygotowawczej, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, co jest niezgodne z art. 49 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 993 ze zm.) oraz godzi w zbiorowe interesy konsumentów. Decyzja Prezesa UOKiK nr DOZIK-4/2019 z dnia 19 września 2019 r. dostępna jest pod adresem www.uokik.gov.pl

Dlaczego warto korzystać z hipermarketów?

Dlaczego warto korzystać z hipermarketów?

Zakupy internetowe pozwalają na realizowanie coraz większych zakupów przy korzystaniu z ofert hipermarketów internetowych. Pozwalają one na realizowanie zarówno jednorazowych, dużych zakupów a także na realizowanie stałych zakupów niezbędnych produktów żywnościowych.

Jednocześnie hipermarkety internetowe gwarantują szybkie realizowanie dostaw zamówionych produktów.

Liczba sklepów internetowych pozwalających na realizowanie zarówno wygodnych a także regularnych zakupów stale rośnie. W Internecie pojawiają się między inny hipermarkety internetowe. Na świecie można korzystać zarówno z zakupów w hipermarketach internetowych prowadzonych przez firmy wyspecjalizowane w obsłudze klienta internetowego.

Z drugiej strony internetowe hipermarkety są zakładane również przez sieci stacjonarnych hipermarketów. Przy zakupach internetowych można liczyć na dostawy zakupów bezpośrednio do domów.

Promocje w hipermarketach internetowych

Realizując zakupy w hipermarketach internetowych można korzystać z wielu promocji. Takie oferty można wygodnie sprawdzić za pośrednictwem portali internetowych hipermarketów internetowych. Pozwala to na zarówno sprawdzenie najbardziej korzystnych ofert a także wygodne ich porównanie. Dotyczy to również porównania najkorzystniejszych ofert pomiędzy różnymi hipermarketami internetowymi. zimowa-pozyczka

W większych miastach korzystać można z ofert sprzedaży internetowej oferowanych przez wiele hipermarketów. Pozwala to na wybranie ofert w sklepach zapewniających odpowiednio duży wybór dostępnych produktów w ofercie. Jednocześnie można wybrać sklep internetowy, który zapewnia znacznie bardziej korzystne warunki cenowe.

Dostawa zamówienia ze hipermarketu internetowego

Zakup produktów w hipermarkecie internetowym związany jest z różnymi kosztami dostawy. Większość sklepów oferuje różne ceny za dostawę w zależności od wielkości zrealizowanych zakupów. Przy przekroczeniu określonych kwot można liczyć na mniejsze koszty dostaw a także na darmowe dostawy.

W ten sposób szczególnie opłacalne są zakupy w hipermarketach internetowych, które dotyczą pozyskiwania znacznie większej ilości produktów. Podobnie przy regularnych zakupach realizowanych w hipermarketach internetowych można ograniczyć koszty dostaw.

Zakupy w hipermarketach internetowych mogą być doskonałym rozwiązaniem dla starszych osób, które nie mają już siły by samodzielnie realizować większe zakupy w stacjonarnych marketach. Na zakupy w hipermarketach internetowych decydują się również osoby, które nie mają czasu ze względu na prowadzenie aktywnego trybu życia.

Wówczas nie ma konieczności spędzania czasu na szukaniu produktów w hipermarketach i stanie w kolejkach, a niezbędne produkty można wybrać wygodnie za pośrednictwem oferty dostępne na stronie danego sklepu.

Dodatkowo przy zakupach internetowych można realizować znacznie bardziej świadome zakupy. Pozwala to na ograniczenie niepotrzebnych wydatków, które są wydatkami impulsowymi. Takie zakupy bardzo często zdarzają się klientom, którzy realizują zakupy w stacjonarnych sklepach. zimowa-pozyczka

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 6 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy 48,12%. Rata miesięczna od 297,58 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 4 518,69 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki –  2 124,69 zł, prowizja 2 394,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 10 518,69 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r.

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 9 900 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 48,12%. Rata miesięczna od 491,00 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7 455,87 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3 505,77 zł, prowizja 3 950,10 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 17355,87 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 3 600,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.  

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.