W związku z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaną w dniu 19 września 2019 r. nr DOZIK-4/2019 Aasa Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, że stosowała praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów polegającą na nieobniżaniu w przypadku przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego całkowitego kosztu kredytu o koszty opłaty przygotowawczej, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, co jest niezgodne z art. 49 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 993 ze zm.) oraz godzi w zbiorowe interesy konsumentów. Decyzja Prezesa UOKiK nr DOZIK-4/2019 z dnia 19 września 2019 r. dostępna jest pod adresem www.uokik.gov.pl

Dlaczego warto kupić ubezpieczenie turystyczne?

Dlaczego warto kupić ubezpieczenie turystyczne?

Zamierzasz wybrać się na wycieczkę za granicę? W takim przypadku warto pomyśleć wcześniej o zakupie ubezpieczenia turystycznego. Dlaczego warto je mieć?

Za granicą może spotkać nas wiele wypadków, których nie możemy przewidzieć. Możemy stracić nasz bagaż, możemy ulec wypadkowi, możemy sami niechcący wywołać jakieś szkody – w tych, a także w wielu innych przypadkach bardzo pomocne będzie posiadanie ubezpieczenia turystycznego.

Gdy wyjeżdżamy z biurem turystycznym na wycieczkę, w takim przypadku jesteśmy już ubezpieczeni przez organizatora. Jednak często jest to tylko podstawowe ubezpieczenie, które nie gwarantuje nam szerokiej ochrony. Możemy wobec tego wykupić je dodatkowo. Nie zapominajmy też o kupieniu ubezpieczenia przy wyjeździe samodzielnym – turystycznym czy służbowym.

Co zapewniają nam ubezpieczenia turystyczne?

Ubezpieczenia turystyczne zostały opracowane po to, aby można było bezpiecznie podróżować za granicą. Są to polisy przeznaczone głównie do wyjeżdżających do innych krajów na całym świecie.

Podstawowe ubezpieczenie turystyczne pozwala na pokrycie kosztów leczenia za granicą do sumy kilkuset tysięcy złotych w zależności od polisy. Wobec tego wtedy, gdy zachorujemy lub zdarzy nam się wypadek, nie będziemy musieli pokrywać wydatków z własnej kieszeni. To bardzo ważne, ponieważ często koszty leczenia za granicą są bardzo wysokie. wiosenna-pozyczka

Do podstawowego ubezpieczenia turystycznego możemy dokupić dodatkowe opcje:

• ubezpieczenie bagażu podróżnego

• ubezpieczenie OC w życiu prywatnym dla osób fizycznych

• ubezpieczenie NNW (Następstw Nieszczęśliwych Wypadków)

• ubezpieczenie kosztów wyjazdu z powodu rezygnacji albo skrócenia uczestnictwa w wyjeździe

• pakiety Assistance

• Concierge – Osobisty Asystent wiosenna-pozyczka

Wobec tego wtedy, gdy zdecydujemy się na kompleksowe ubezpieczenie na czas podróży, będziemy mogli wtedy bez problemu wyjechać do innego kraju i nie obawiać się o ewentualne koszty.

Rodzaje ubezpieczeń turystycznych

Warto przy tym wskazać, że w sprzedaży znajdziemy różne rodzaje ubezpieczeń turystycznych, które dopasowujemy do celu wyjazdu.

Gdy zamierzamy uprawiać sporty ekstremalne podczas naszego wyjazdu, wówczas powinniśmy zdecydować się na odpowiednią polisę. Będzie droższa, lecz zapewni nam pełną ochronę. Możemy wybrać także polisy przeznaczone dla podróżujących w celach biznesowych, a także pakiety ubezpieczeniowe dla zamierzających pracować za granicą.

Gdzie zakupić dobre ubezpieczenie turystyczne?

Większość towarzystw ubezpieczeniowych posiada w swojej ofercie ubezpieczenia turystyczne. Nie musimy jednak przeglądać każdej oferty po kolei. Dzisiaj w internecie znajdziemy specjalne serwisy pozwalające na łatwe porównanie kosztów związanych z wyjazdem u różnych ubezpieczycieli.

W serwisie tego rodzaju określamy cel wyjazdu oraz jego termin, a także określamy nasze dodatkowe wymagania i parametry, na przykład ubezpieczenie bagażu, wyjazd w celach zarobkowych, uprawianie sportów ekstremalnych. Potem w kilka sekund serwis obliczy naszą polisę i wskażę nam, ile będzie kosztowała u różnych ubezpieczycieli.

Umowę ubezpieczenia możemy zawrzeć całkowicie on-line – bez wychodzenia z domu.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 6 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy 48,12%. Rata miesięczna od 297,58 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 4 518,69 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki –  2 124,69 zł, prowizja 2 394,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 10 518,69 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r.

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 9 900 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 48,12%. Rata miesięczna od 491,00 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7 455,87 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3 505,77 zł, prowizja 3 950,10 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 17355,87 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Opłata za dobrowolny Pakiet Usług Medycznych: 3 600,00 zł. 

Aasa z Pakietem Korzyści i Pakietem SIM - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 6 400 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 24 miesięcy wynosi 52,78%. Rata miesięczna od 422,00 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 3 424,49 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1 510,89 zł, prowizja 1 913,60 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 9 824,49 zł. Stan na dzień 16.03.2023 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych oraz Pakietem SIM. Opłata za dobrowolny Pakiet Usług Medycznych: 2 000,00 zł. Opłata za dobrowolny Pakiet SIM 200,00 zł.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.