Odkryj jesień pełną inspiracji! Zacznij ją z pełnym portfelem!

Sprawdź!

Jak przenieść działalność gospodarczą za granicę?

Jak przenieść działalność gospodarczą za granicę?

Wielu przedsiębiorców myśli ostatnio o przeniesieniu swojej działalności gospodarczej za granicę. Wynika to przede wszystkim z faktu dużych obciążeń dla biznesu w kraju. Gdzie możemy łatwo założyć firmę i z jakimi formalnościami musimy się wtedy liczyć?

Od momentu, w którym Polska weszła do Unii Europejskiej, zniesiono też wiele ograniczeń dotyczących przedsiębiorczości międzynarodowej. Prowadzenie działalności z kontrahentami i klientami w innych krajach stało się łatwiejsze. Również otwarła się furtka do prowadzenia działalności gospodarczej za granicą.

Polski przedsiębiorca może prowadzić działalność bez ograniczeń w krajach EOG (Europejski Obszar Gospodarczy) i Szwajcarii. Musimy jednak pamiętać o tym, że lokalne warunki rejestracji i innych wymogów regulowane są już przez indywidualne przepisy konkretnych krajów.

Zanim jednak jako przedsiębiorca zdecydujemy się na taki krok, powinniśmy przeanalizować, czy jest to dla nas korzystne rozwiązanie. Warto więc wziąć pod uwagę wszystkie korzyści i straty, wykonać biznes plan z symulacją kosztów, określić także kraje, gdzie chcielibyśmy działać, biorąc pod uwagę przepisy i koszty obowiązujące przedsiębiorców.

Przed założeniem działalności za granicą trzeba przeanalizować:

• dostępność kontrahentów i klientów w danym kraju jesienna-pozyczka

• wysokość podatków oraz składek ubezpieczeniowych

• koszty związane z wynajęciem biura, zakupem ruchomości

• kwestię założenia konta w zagranicznym banku i korzystania z pożyczek i kredytów

• możliwość uzyskania potrzebnych koncesji

• możliwość korzystania w przetargach

Gdy już wiemy, że chcemy prowadzić firmę poza granicami kraju, warto wybrać ten właściwy kraj. Przez długi czas bardzo często zakładane były firmy w Wielkiej Brytanii, jednak w obliczu brexitu nie jest to już kusząca propozycja. Nowym hitem stały się Czechy, gdzie przedsiębiorcy mogą korzystać z szeregu udogodnień i niższych obciążeń. jesienna-pozyczka

Jednak założenie własnej firmy za granicą nie jest jedynym rozwiązaniem. Możemy także posiadać firmę w Polsce i świadczyć nasze usługi za granicą, na przykład jako instruktor, przewodnik, architekt.

Świadczenie usług za granicą

Prawo unijne również dopuszcza możliwość świadczenia usług w innym kraju UE, podczas gdy firma zarejestrowana jest w danym kraju, na przykład w Polsce. W tym przypadku nie musimy zakładać nowej firmy czy otwierać jej oddziału w innym kraju.

To możliwe w sytuacji, gdy usługi tego rodzaju chcemy świadczyć czasowo, dla konkretnych klientów czy też wtedy, gdy chcemy zbadać rynek. Wobec tego wtedy, gdy nie wiemy, czy chcemy na dłuższą metę pracować w danym kraju i świadczyć tam usługi, możemy bez dodatkowych procedur administracyjnych prowadzić działalność „na próbę”.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 72,21%. Rata miesięczna od 242,52 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 4 515,16 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 525,16 zł, prowizja 3 990,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8 515,16 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r.

Aasa Standard z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 058,40 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 65,92%. Rata miesięczna od 199,93 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 6 522,91 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 837,16 zł, prowizja 5 685,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12 222,91 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r. Pożyczka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie: 1 641,60 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.