Weź pożyczkę, której rata nie wzrośnie przez cały okres spłaty. RRSO: 77,46%

Sprawdź!

Dobra lodówka do kuchni – jaki model wybrać?

Dobra lodówka do kuchni – jaki model wybrać?

Lodówka powinna być dobierana przede wszystkim pod kątem liczby domowników. Pozwala to na wybranie takiej lodówki, która umożliwi przechowywanie odpowiedniej ilości jedzenia. Obecnie można również wybierać modele lodówek, które pozwalają na ograniczenie kosztów użytkowania w zakresie pobierania energii elektrycznej.

Wybierając lodówkę ważne jest ustalenie cech lodówki, które będą najważniejsze przy selekcjonowaniu poszczególnych modeli. Najczęściej konsumenci wskazują, że kierują się ceną, a także wyglądem. Estetycznie prezentująca się lodówka, a także dopasowana stylistycznie do wnętrza kuchni pozwala na zapewnienie dopasowanego elementu wnętrza. Jeśli planujesz remont kuchni, to z zakupem sprzętów AGD, wstrzymaj się do czasu zakończenia wszystkich prac. 

Jednak ważne jest zapoznanie się przed zakupem również z funkcjami lodówek. Poznanie poszczególnych rodzajów lodówek za pośrednictwem specjalistycznych stron internetowych pozwala między innymi zapoznać się z innowacyjnymi rozwiązaniami stosowanymi w lodówkach.

Ma to duże znaczenie w przypadku wybierania takich lodówek, które będą funkcjonalne, a także będą również mogły być użytkowane w długim okresie czasu.

Energetyczna klasa lodówki

W długim okresie czasu użytkowanie lodówek to również koszty związane z energią elektryczną. Z tego powodu istotna jest również klasa energetyczna lodówki. Warto decydować się na lodówki, które pozwalają na oszczędności podczas użytkowania. Lodówki działają bez przerwy, czyli nie odłącza się ich od prądu.

Powodować to może bardzo duży wpływ na wysokość rachunków za prąd. Z tego powodu ważne jest wyliczenie również kosztów użytkowania wybranego modelu lodówki. Obecnie można korzystać z kalkulatorów przygotowanych przez producentów, a także przez firmy oferujące sprzedaż prądu, a które pozwalają przynajmniej szacunkowo określić koszty użytkowania lodówki o danej klasie energetycznej.

Najwyższe klasy energetyczne lodówek to klasa A+++, która jest najbardziej energooszczędna. Natomiast w przypadku lodówek najniższą klasą energooszczędności jest D. Chłodziarki mają natomiast najniższą klasę energooszczędności G. Wybranie wyższych klas energooszczędności przy wybieraniu lodówek pozwala na uzyskanie korzystnych warunków użytkowania lodówek w zakresie bardzo dużego wpływu na rachunki płacone za energię.

Promocyjne oferty

Na rynku lodówek można korzystać z wielu sklepów, w których można dokonywać zakupów. Dotyczy to zarówno dużych sklepów stacjonarnych ze sprzętem domowym. Można również decydować się na korzystanie z usług sklepów internetowych. Przejrzenie różnych ofert pozwala na wybranie takich, które dostępne są w korzystnych warunkach cenowych. Wiele sklepów oferuje promocyjne oferty, które pozwalają na zapewnienie niższych cen nawet za nowoczesne lodówki. 

Masz już wybrany model lodówki, ale nie wiesz, skąd wziąć środki na ten cel? Pomocna może okazać się pożyczka na dowód, którą możesz wydać na to tylko chcesz. 

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 88,30%. Rata miesięczna od 353,49 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7161,48 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 5286,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12461,48 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r                                    

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 77,46%. Rata miesięczna od 329,64 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa stała). Całkowity koszt pożyczki: 6326,73 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 4452 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11626,73 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 400,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.