Informacje o pożyczkach
i finansach osobistych

Egzekucja komornicza. Czego komornik nie może zabrać?

Egzekucja komornicza. Czego komornik nie może zabrać?

Jeżeli mamy długi i nie spłacamy ich regularnie, sprawa może trafić na początku do windykacji, a w przypadku niepowodzenia działań windykacyjnych do sądu. Wtedy najczęściej dochodzi do wydana nakazu zapłaty przez sąd. Gdy zostanie on opatrzony klauzulą wykonalności, wtedy może rozpocząć się egzekucja komornicza.

Komornik jest funkcjonariuszem publicznym, który posiada odpowiednie uprawnienia do ściągania należności o dłużników. Komornik na rzecz wierzyciela, na przykład pożyczkodawcy, ściąga należność w zasądzonej kwocie, a także bierze swoje wynagrodzenie w formie opłaty egzekucyjnej.

Panuje przekonanie, że komornik może zabrać wszystko na poczet spłaty zadłużenia. Jednak przepisy prawa dokładnie regulują, z czego można prowadzić egzekucję. Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje na ten temat.

Wierzyciel decyduje o egzekucji

W trakcie egzekucji wierzyciel albo firma, która weszła w prawa wierzyciela, ma prawo do zadecydowania o tym, w jaki sposób komornik będzie prowadził egzekucję. Najczęściej jest to zajęcie części otrzymywanego przez dłużnika wynagrodzenia lub jego oszczędności, ale również może być to nieruchomość czy ruchomość, przykładowo samochód, sprzęt AGD, RTV, komputer. Następnie zajęte przez komornika nieruchomości lub ruchomości są sprzedawane w drodze licytacji na specjalnych komorniczych aukcjach publicznych.

Warto jednak wskazać, że komornik nie może zajmować wszystkich ruchomości, z których korzysta dłużnik – chyba że tytuł wykonawczy wskazuje inaczej. Są to przede wszystkim przedmioty oraz środki, które nie mogą podlegać egzekucji z powodów społecznych oraz humanitarnych.

Czego komornik nie może zająć?

Egzekucja komornicza może dotyczyć tylko tego majątku, który należy do dłużnika. W związku z tym nie może on zająć przedmiotów niebędących w jego posiadaniu.

Ponadto komornik nie może zajmować narzędzi potrzebnych dłużnikowi do pracy zarobkowej – wyjątkiem są tutaj pojazdy mechaniczne, przedmiotów urządzenia domowego, do których zalicza się ubrania, pościel, żywność, opał. Ponadto nie mogą być zajęte przedmioty przeznaczone do wykonywania praktyk religijnych, przedmioty niezbędne do nauki, odznaczenia, papiery osobiste. Przepisy wskazują też, że nie mogą być zajęte jedna krowa lub dwie kozy albo trzy owce potrzebne do wyżywienia dłużnika i członków jego rodziny z zapasem paszy i ściółki dla zwierząt.

Jeśli chodzi o spłatę pożyczek, komornik może zająć połowę pensji otrzymywanej na podstawie umowy o pracę. Z renty lub emerytury można zająć najwięcej jedną czwartą ich wysokości, przy czym komornik jest w obowiązku zostawić minimum połowę minimalnej renty lub emerytury.

Poza tym komornik nie ma również prawa pobierać środków z otrzymywanych przez dłużnika świadczeń alimentacyjnych, zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, porodowych, a także ze świadczeń przeznaczonych dla sierot zupełnych.

Jeżeli komornik przekracza swoje uprawnienia i zajmuje te ruchomości, co do których nie ma prawa, wówczas możemy dokonać reklamacji w związku z czynnościami komorniczymi i złożyć skargę na piśmie do sądu rejonowego, przy którym działa komornik.

Ten wpis znajduje się w kategorii