Informacje o pożyczkach
i finansach osobistych

Co to jest WIBOR?

Co to jest WIBOR?

W kontekście pożyczek i kredytów często pojawia się termin WIBOR. Nie każdy klient banków czy firm pożyczkowych zdaje sobie sprawę z tego, czym w rzeczywistości jest WIBOR i w jaki sposób wpływa on na pożyczkę. Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi WIBOR-u.

WIBOR, czyli skrót od Warsaw InterBank Offered Rate, inaczej „Stawka pożyczek na warszawskim rynku międzybankowym”, jest to stopa procentowa, po jakiej banki są skłonne udzielać pożyczek pozostałym bankom. Inaczej jest to referencyjna wysokość oprocentowania kredytów na polskim rynku międzybankowym. Możemy wobec tego wskazać, że jest to wysokość oprocentowania kredytów na rynku międzybankowym.

Jak oblicza się WIBOR?

Stopa procentowa WIBOR jest wyznaczana jako średnia arytmetyczna wielkości oprocentowania podawanych przez największe banki w Polsce, które są uczestnikami panelu WIBOR. Średnia jest obliczana po odrzuceniu wielkości skrajnych. Banki podają w tym celu stawki oprocentowania, po jakich są gotowe pożyczyć pieniądze innym bankom. Informacje te przekazywane są do odpowiedniej o godzinie 11:00 każdego dnia roboczego.

Proces wyznaczania wartości WIBOR określany jest fixingiem WIBOR. Organizatorem tego procesu jest Stowarzyszenie Rynków Finansowych ACI Polska. Wskaźnik ten, chociaż zmienia się codziennie, może być dla pożyczek i kredytów aktualizowany w dłuższych okresach, które prezentujemy poniżej. Przykładowo kredyt z WIBOR3M oznacza, że wskaźnik aktualizowany jest co kwartał.

WIBOR wyznaczany jest na poniższe okresy:

• ON (ang. overnight) – kredyt na jeden dzień, liczony od dnia transakcji (od dzisiaj na jeden dzień)

• TN (ang. tomorrow/next) – kredyt na jeden dzień, liczony od dnia następnego dnia roboczego po transakcji (od jutra na jeden dzień)

• SW (ang. spot week) – kredyt na tydzień, liczony od daty dwa dni robocze po transakcji (od daty spot na tydzień)

• 2 tygodnie (2W) – kredyt na 2 tygodnie, liczony od daty dwa dni robocze po transakcji (od daty spot na 2 tygodnie)

• 1 miesiąc (1M) – kredyt na 1 miesiąc, liczony od daty dwa dni robocze po transakcji (od daty spot na 1 miesiąc)

• 3 miesiące (3M) – kredyt na 3 miesiące, liczony od daty dwa dni robocze po transakcji (od daty spot na 3 miesiące)

• 6 miesięcy (6M) – kredyt na 6 miesięcy, liczony od daty dwa dni robocze po transakcji (od daty spot na 6 miesięcy)

• 9 miesięcy (9M) – kredyt na 9 miesięcy, liczony od daty dwa dni robocze po transakcji (od daty spot na 9 miesięcy)

• 1 rok (1Y) – kredyt na 1 rok, liczony od daty dwa dni robocze po transakcji (od daty spot na 1 rok)

Jak WIBOR wpływa na pożyczki i kredyty w Polsce?

Wskaźnik WIBOR jest podstawą przy wyznaczaniu oprocentowania dla większości pożyczek oraz kredytów udzielanych przez banki w Polsce. Ponadto jest stawką bazową dla różnych rodzajów transakcji pochodnych zawieranych na rynkach finansowych.

Jeśli WIBOR wzrasta, w takim przypadku rośnie też wysokość raty kredytu czy pożyczki. Gdy z kolei spada, wtedy płacimy raty niższe. Ma to szczególne znacznie w przypadku kredytów hipotecznych, które ze względu na swoją długoterminowość są najbardziej narażone na podwyższenie wysokości raty w wyniku zmian stóp procentowych.

Ten wpis znajduje się w kategorii