Informacje o pożyczkach
i finansach osobistych

Co grozi w razie niespłacenia pożyczki?

Co grozi w razie niespłacenia pożyczki?

Nieterminowa spłata raty może przydarzyć się każdemu. Może wynikać z trudnej sytuacji finansowej i osobistej, może też być konsekwencją zapominalstwa. Niestety, nawet jeden dzień opóźnienia może rodzić poważne skutki. Co grozi nam w razie niespłacenia pożyczki?

Oczywiście, najlepiej nie dopuszczać do sytuacji, w której spłata posiadanej pożyczki nie będzie możliwa. Powinniśmy decydować się na pożyczki jedynie wtedy, gdy potrzebujemy dodatkowych środków finansowych, ale z drugiej strony możemy pozwolić sobie na ich spłatę. Gdy nie mamy stałych dochodów, wtedy powinniśmy poważnie zastanowić się nad pożyczką, ponieważ w przeciwnym przypadku możemy narazić się na nieprzyjemne konsekwencje.

Jeżeli tylko nieznacznie spóźnimy się ze spłatą zadłużenia, wówczas narażamy się przede wszystkim na dodatkowe opłaty, które zawarte są w umowie i załącznikach. Gdy będziemy zwlekali ze spłatą lub nie spłacimy pożyczki w ogóle, oprócz naliczenia dodatkowych opłat pojawią się takie konsekwencje jak wszczęcie procedury windykacyjnej, a w razie jej niepowodzenia sprawa przekazywana jest do sądu.

Dodatkowe opłaty dla firmy pożyczkowej

Firmy pożyczkowe stosują dodatkowe opłaty nakładane na tych klientów, którzy zwlekają z płatnościami. Zaliczają się do nich odsetki za zwłokę w spłacie w wysokości odsetek ustawowych oraz obciążenia związane z wezwaniem do zapłaty.

Odsetki liczone są już od pierwszego dnia braku spłaty, natomiast koszty wezwania do zapłaty zwykle od 7 dni od terminu spłaty. Gdy nie spłacimy zobowiązania, otrzymamy kolejne wezwanie. Warto przy tym wskazać, że płatne wezwania mogą mieć postać listów, SMS-ów, telefonów.

Windykacja polubowna długu

Jeśli wezwania nie przyniosą oczekiwanego skutku, wówczas pożyczka jest wypowiadana i trafia do firmy zajmującej się windykacją. Na początku prowadzona jest tak zwana windykacja polubowna, która polega na informowaniu nierzetelnego dłużnika o powstaniu zadłużenia i obowiązku spłaty.

Windykator może ustalić dla dłużnika nowy termin spłaty oraz zaproponować mu rozłożenie zadłużenia na raty. Warto przy tym wskazać, że będziemy mieli już do spłaty większą sumę niż ta wynikająca z początkowej umowy pożyczkowej.

Windykacja sądowa – komornik

W sytuacji, gdy windykacja polubowna nie przynosi skutku i dłużnik uchyla się od spłaty zobowiązania, wtedy ma miejsce windykacja sądowa. Jej celem jest uzyskanie tytułu egzekucyjnego, z którym wierzyciel, czyli pożyczkodawca może ubiegać się o zwrot dług. Tytuł egzekucyjny wraz z klauzulą wykonalności może być przekazany do komornika.

Komornik może ściągnąć pieniądze na spłatę długu z rachunku bankowego dłużnika, a także z ruchomości, na przykład może być to samochód, komputer, sprzęt RTV. Zaspokojenie wierzyciela może odbyć się też z nieruchomości należących do dłużnika.

Co zrobić, gdy nie możemy spłacić pożyczki?

Przede wszystkim nie powinniśmy chować głowy w piasek. Najlepiej skontaktować się z firmą pożyczkową, aby przedstawić jej swoją sytuację. Najczęściej dochodzi wtedy do porozumienia i ustalenia nowego sposobu spłaty zadłużenia. Zwykle dług rozkładany jest na jeszcze mniejsze raty, które będą dla pożyczkobiorcy łatwiejsze w spłacie.

Ten wpis znajduje się w kategorii