Jak szybko wziąć pożyczkę przez internet?

Jak szybko wziąć pożyczkę przez internet?

W ciągu ostatnich kilku lat internet stał się nieodłącznym elementem naszego życia codziennego. Dzięki niemu możemy zrobić zakupy bez wychodzenia z domu, opłacić rachunki czy nawet złożyć deklarację podatkową. Do grona instytucji udostępniających swoje usługi online należą również pozabankowe firmy pożyczkowe.

Jak wygląda wnioskowanie o środki finansowe przez internet? Sprawdźmy!

Pożyczkodawcy online

Rozwój nowoczesnych technologii niesie ze sobą wiele korzyści. Bez wątpienia jedną z nich jest szybki i powszechny dostęp do informacji oraz usług, które wcześniej wymagały od nas nie tylko poświęcenia wolnego czasu, ale również przebrnięcia przez liczne procedury formalne. Do grupy instytucji online dołączyły również pozabankowe firmy pożyczkowe.

Z pewnością wielu z nas pamięta, kiedy ich działalność ograniczała się do obsługi domowej lub sprzedaży w nielicznych placówkach stacjonarnych. Wraz z upływem czasu oraz zmianami wprowadzonymi w prawie zostały one przeniesione do internetu. Spowodowało to nie tylko poszerzenie grupy odbiorców, ale również pojawienie się nowych usługodawców.

Efektem tych działań jest różnorodność dostępnej dziś oferty oraz możliwość otrzymania potrzebnych pieniędzy nawet w ciągu 15 minut.

Ustawa antylichwiarska

Jednak popularność pożyczek pozabankowych wiązała się również z negatywnymi konsekwencjami, którymi było między innymi powstawanie firm działających niezgodnie z zasadami etyki oraz odpowiedzialnego pożyczania. Na szczęście wprowadzenie nowelizacji ustawy antylichwiarskiej (Dz.U. 2011 nr 126 poz. 715 z późn. zm.) pozwoliło nie tylko wyeliminować nieuczciwe podmioty, ale również uregulować prawnie działalność obecnych.

Głównym celem, jaki przyświecał nowym zapisom, było ograniczenie kosztów pozaodsetkowych, czyli związanych z ubezpieczeniem, prowizją, opłatą przygotowawczą czy też nadal aktywną obsługą domową.

W efekcie nie mogą one przekraczać 25% całkowitej kwoty zobowiązania oraz 30% pożyczonej sumy w skali roku. Ponadto w przypadku pożyczek długoterminowych wprowadzono dodatkowe ograniczenie, które daje nam gwarancję, że koszty nie przekroczą wysokości otrzymanego wsparcia finansowego.

Istotną informacją jest również limit związany z opłatami za opóźnienie w zwrocie należności. Nie mogą one przekraczać maksymalnych odsetek za opóźnienie określonych w kodeksie cywilnym, czyli dwukrotności odsetek ustawowych, tj. 14%. 

Jak wybrać pożyczkę przez internet?

Dlaczego wspominaliśmy o ustawie antylichwiarskiej? Jest to podstawowy dokument, który reguluje działalność firm pożyczkowych. Dlatego podczas wnioskowania o pożyczki przez internet powinniśmy mieć świadomość praw, jakie przysługują zarówno nam, jak i pożyczkodawcy oraz ograniczeń. Jeśli pomocy finansowej szukamy na własną rękę, pozwoli nam to wyeliminować instytucje prowadzące nieuczciwe praktyki.

Pamiętajmy, że zgodnie z zapisami w ustawie o kredycie konsumenckim każda pożyczkodawca ma obowiązek udostępnić klientom: informacje na temat wysokości RRSO, czyli rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania, umowę ramową oraz reprezentatywny przykład pożyczki. Jednak mając na względzie powyższe informacje, przede wszystkim powinniśmy kierować się swoimi możliwościami oraz potrzebami finansowymi. Ważne, abyśmy po upływie okresu kredytowania byli w stanie spłacić zobowiązanie.

W tym celu niezbędne będzie przeanalizowanie swojego budżetu domowego i wyznaczenie kwoty, którą każdego miesiąca możemy bez problemu przeznaczyć na uregulowanie zadłużenia.

Dłuższy termin spłaty wiąże się z wyższymi kosztami. Mimo to kiedy nasze finanse nie pozwalają na skorzystanie z krótszego okresu kredytowania, lepiej zaakceptować dostępne warunki, niż później martwić się rosnącymi odsetkami za opóźnienie.

Jeśli wybrana firma nie spełnia ostatecznie naszych oczekiwań, warto skorzystać z porównywarek, które gwarantują nam dostęp do wielu ofert w jednym miejscu. Dzięki temu otrzymamy dostęp do opinii specjalistów i dotychczasowych pożyczkobiorców, a także zaoszczędzimy czas.

Jakie warunki należy spełniać?

Firmy pożyczkowe ograniczają wszelkie formalności do minimum, co umożliwia nam złożenie wniosku nawet w kilka minut. Ponadto warunki stawiane pożyczkobiorcom są łatwiejsze do spełnienia niż te obowiązujące w instytucjach bankowych.

Wnioskodawca powinien posiadać przede wszystkim obywatelstwo RP, co potwierdzi ważny dowód osobisty, miejsce zamieszkania na terenie kraju oraz pełną zdolność do czynności prawnych. Dodatkowo niezbędne będzie dysponowanie własnym kontem bankowym, numerem telefonu oraz adresem e-mail.

Musimy również uzyskiwać dochody pozwalające na bezproblemową spłatę zobowiązania. Pamiętajmy, że w wielu przypadkach ostateczna decyzja zależy od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Dlaczego nie wspomnieliśmy wcześniej o wieku pożyczkobiorcy? W tej kwestii wszystko zależy od pożyczkodawcy.

Oczywiście, każdy wnioskodawca powinien mieć 18 lat, jednak szczegółowe wytyczne podlegają wewnętrznym ustaleniom. Dlatego też udostępniane są zarówno oferty zakładające jedynie konieczność osiągnięcia pełnoletności, jak i te wymagające od klienta ukończenia przykładowo 20 lat.

Jak wziąć pożyczkę przez internet?

Przeniesienie firm pożyczkowych z placówek stacjonarnych na strony internetowe umożliwiło nam całodobowy dostęp do formularzy. Dzięki temu nie musimy się martwić koniecznością poproszenia szefa o urlop w celu dopełnienia formalności czy zgromadzenia niezbędnej dokumentacji.

Do wypełnienia wniosku potrzebujemy: urządzenia podpiętego do sieci (telefon, tablet, laptop), ważnego dowodu osobistego, numeru konta bankowego oraz podstawowych informacji na temat swojej sytuacji finansowej. Jeśli jesteśmy pewni, że dysponujemy wszystkimi potrzebnymi danymi, możemy przejść do składania wniosku.

Pierwszym krokiem będzie przejście na stronę internetową pożyczkodawcy oraz ustalenie za pomocą suwaków lub rozwijanej listy interesującej nas kwoty i okresu kredytowania. Następnie należy zapoznać się z kosztami spłaty.

Jeśli wszystko się zgadza, klikamy „Złóż wniosek”. W tym momencie rozpoczynamy wypełnianie formularza. Będą nam potrzebne: dane osobowe, kontaktowe, adresowe, finansowe oraz numer konta bankowego. Kiedy upewnimy się, że wszystkie informacje są prawidłowe, możemy zatwierdzić wniosek i przystąpić do weryfikacji tożsamości.

Zazwyczaj następuje to wskutek realizacji przelewu, rozmowy telefonicznej lub za pośrednictwem specjalnej aplikacji. Warto przygotować się również na ewentualną prośbę o dostarczenie wyciągów z banku. Po zrealizowaniu tego etapu pozostaje nam jedynie czekać na decyzję pożyczkodawcy.

Wypłata pożyczki online

Większość pożyczkodawców informuje, że wypłata wnioskowanych środków finansowych nastąpi niemal natychmiast po otrzymaniu decyzji kredytowej. Jednak to, w jakim terminie zostaną one zaksięgowane na naszym koncie, zależy od sesji Elixir obowiązujących w danej placówce bankowej oraz sposobu ich dostarczenia.

W zależności od wybranej oferty możemy skorzystać z przelewu tradycyjnego lub systemów przelewów ekspresowych.

Jeśli zależy Ci na wiarygodnej pożyczce online, sprawdź ofertę Aasa. Podczas składania wniosku sam zdecydujesz, w jaki sposób chcesz otrzymać przyznane środki finansowe.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Inspektorem ochrony danych jest Agnieszka Rzycka-Osiej, e-mail: iod@aasapolska.pl

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 2500 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,68%. Rata miesięczna od 121,47 zł. Roczna stopa oprocentowania 18.50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 1789,04 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 791,54 zł, prowizja 997,50 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 4289,04 zł. Stan na dzień 02.02.2024 r.                                                                           

Aasa z Pakietem Gold - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4800 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,68%. Rata miesięczna od 233,21 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 3435,02 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1519,82 zł, prowizja 1915,20 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8235,02 zł. Stan na dzień 02.02.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 1400 zł.                                          

Aasa z Pakietem Premium - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 7100 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,68%. Rata miesięczna od 344,95 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 5081,09 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 2248,19 zł, prowizja 2832,90 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12181,09 zł. Stan na dzień 02.02.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Językowym. Opłata za dobrowolny Pakiet Językowy: 2000 zł.        

Aasa z Pakietem Biznes - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 10700 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,68%. Rata miesięczna od 519,85 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7657,45 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3388,15 zł, prowizja 4269,30 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 18357,45 zł. Stan na dzień 02.02.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 3200 zł.                                     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 200 000 zł. 
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy również Privee Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001029112, NIP: 7011138042, REGON: 524943799, kapitał zakładowy w wysokości: 5 000,00 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13282, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Kurs językowy dla Klientów Aasa Polska S.A. realizowany jest przez Tele-Nauka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Piękna 24/26 A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000762801, NIP: 5842779937, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000 zł.