Weź pożyczkę, której rata nie wzrośnie przez cały okres spłaty. RRSO: 77,46%

Sprawdź!

Gdzie szukać bezpłatnej pomocy prawnej?

Gdzie szukać bezpłatnej pomocy prawnej?

Nie masz pieniędzy, ale potrzebujesz pomocy prawnej? W takim przypadku warto sprawdzić, gdzie można skorzystać z usług prawników bez dodatkowych kosztów.

Ceny porad prawnych są zróżnicowane i zależne są między innymi od sprawy, której porada dotyczy, a także od cennika danej kancelarii prawnej. Również znaczenie ma czas wykonania usługi – gdy zależy nam na szybkości, będziemy musieli zapłacić więcej.

Najczęściej za jednorazową poradę prawną zapłacimy średnio około 100-150 złotych. Nie każdego stać na taki wydatek. W takiej sytuacji warto poszukać instytucji, w których będziemy mogli uzyskać bezpłatną pomoc prawną. Gdzie możemy ją otrzymać?

Kliniki prawa przy wydziałach prawa

Pomoc prawną bez dodatkowych opłat możemy otrzymać między innymi w tak zwanych klinikach prawa, czyli w poradniach prawnych działających przy wydziałach prawa uczelni wyższych. Pomoc ta możliwa jest w okresach od października do maja.

Adresy klinik prawa możemy znaleźć na stronie internetowej Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych pod adresem www.fupp.org.pl. Na stronie internetowej możemy znaleźć adresy klinik wraz z informacjami o warunkach uzyskania pomocy prawnej.

Biura porad obywatelskich

Biura tego rodzaju mają na celu pomoc swoim interesantom – obejmuje ona również poradnictwo prawne. Biura porad obywatelskich działają w kilkudziesięciu różnych miastach w Polsce. Bezpłatną, anonimową poradę obywatelską można uzyskać także przez internet. Pomoc oferowana przez biura dotyczy spraw rodzinnych, mieszkaniowych, emerytur, zadłużeń, prawa pracy, prawa spadkowego oraz pomocy społecznej.

Dokładne informacje dotyczące lokalizacji biur oraz pomocy możemy znaleźć na stronie internetowej Związku Biur Porad Obywatelskich pod adresem zbpo.org.pl.

Naczelna Rada Adwokacka i Krajowa Rada Notarialna

Pomoc prawną bez opłat oferują również Naczelna Rada Adwokacka i Krajowa Rada Notarialna. Jest ona dostępna tylko w wyznaczonym okresie w całej Polsce w biurach adwokackich i notarialnych.

Dokładne informacje o miejscach, dniach i godzinach, w których możemy uzyskać bezpłatną pomoc prawną, znajdziemy na stronach internetowych Naczelnej Rady Adwokackiej i Krajowej Rady Notarialnej.

Wybrane organizacje i fundacje

Pomoc prawna bez opłat oferowana jest również w wybranych organizacjach i fundacjach. Dotyczy ona przede wszystkim konkretnych dziedzin, na przykład związanych z nieruchomościami, sprawami rodzinnymi.

Z pomocy możemy skorzystać między innymi w Fundacji Centrum Praw Kobiet, u Rzecznika Praw Pacjenta, w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Antymobbingowym. Adresy takich organizacji i fundacji możemy otrzymać też w ośrodkach pomocy społecznej oraz w starostwie.

Bezpłatna pomoc prawna dla wybranych osób

Bezpłatna pomoc prawna gwarantowana jest również przez przepisy prawne. Od dnia 1 stycznia 2016 roku z nieodpłatnej pomocy prawnej mogą korzystać osoby niezamożne, starsze, które ukończyły 65. rok życia, osoby do 26. roku życia, kombatanci, weterani, posiadacze Karty Dużej Rodziny oraz ofiary klęsk żywiołowych.

Bezpłatna pomoc prawna pro bono oferowana jest też przez wybrane kancelarie adwokackie – informacje znajdziemy na ich stronach WWW.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 88,30%. Rata miesięczna od 353,49 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7161,48 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 5286,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12461,48 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r                                    

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 77,46%. Rata miesięczna od 329,64 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa stała). Całkowity koszt pożyczki: 6326,73 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 4452 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11626,73 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 400,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.