Jak zbudować pozytywny scoring w BIK?

Jak zbudować pozytywny scoring w BIK?

Dzięki dobremu scoringowi w BIK (Biurze Informacji Kredytowej) możemy łatwiej uzyskać pożyczkę lub kredyt. Scoring brany jest pod uwagę zarówno przy zaciąganiu kredytów hipotecznych na kilkaset tysięcy złotych, jak i pożyczek gotówkowych za kilkaset złotych czy kilka tysięcy złotych. W jaki sposób możemy zadbać o swoją pozytywną ocenę w BIK?

W Biurze Informacji Kredytowej znajdują się zarówno pozytywne, jak i negatywne informacje. Zasadniczo każdy, kto kiedykolwiek wziął pożyczkę czy kredyt, znajduje się w bazach BIK. Są one regularnie sprawdzane przez banki i instytucje pozabankowe, ponieważ na podstawie danych w bazach mogą ocenić wiarygodność klienta. Wobec tego warto zadbać o swój pozytywny scoring w BIK, by pożyczanie pieniędzy nie było problemem.

Czym jest scoring BIK?

Scoring BIK to specjalna ocena punktowa, która opisuje wiarygodność klienta. BIK stosuje wartości od 192 do 631 punktów, a dodatkowo prezentuje także ocenę w postaci gwiazdek – najlepsza ocena to 5 gwiazdek, najniższa to 1 gwiazdka.

Ocenę punktową kształtuje bardzo wiele czynników, na które mamy wpływ, dlatego możemy w ten sposób formować naszą wiarygodność kredytową.

Co obniża ocenę punktową BIK?

• opóźnienie w spłacie rat – długość opóźnienia, czas od ostatniego opóźnienia, wysokość zaległości wiosenna-pozyczka

• wykorzystanie limitu kredytowego – przekroczenie i wysoki poziom wykorzystania limitu kredytowego

• duża aktywność kredytowa – duża liczba składanych wniosków o kredyty i pożyczki w ostatnim czasie, duża liczba nowych kredytów i pożyczek, krótki czas od złożenia ostatniego wniosku

Zatem wtedy, gdy chcemy zadbać o swoją ocenę kredytową w BIK, powinniśmy postępować tak, aby nie doszło do obniżenia naszego scoringu.

Spłacaj zobowiązania regularnie

Główny warunek pozytywnej historii kredytowej to regularne spłacanie zobowiązań – zawsze spłacajmy raty przed terminem, aby instytucja pożyczająca nam środki nie musiała informować nas o przekroczeniu czasu.

W razie problemów ze spłatą zobowiązań zawsze warto jak najszybciej skontaktować się z bankiem lub inną instytucją, aby wyjaśnić sytuację.

Nie bierz wielu pożyczek i kredytów na raz

Im więcej pożyczek i kredytów mamy, tym nasz scoring jest niższy i inny bank lub instytucja pozabankowa mogą odmówić nam udzielenia pożyczki lub kredytu. wiosenna-pozyczka

Gdy chcemy, aby nasza historia kredytowania była pozytywna, nie bierzmy wielu pożyczek i kredytów na raz. Pamiętajmy też o tym, że na nasz scoring wpływa posiadanie karty kredytowej oraz debetu na koncie. Gdy więc chcemy podwyższyć swoją zdolność i wiarygodność kredytową, spłaćmy zobowiązania, zlikwidujmy kartę kredytową i debet.

Gdy nie masz historii kredytowej, weź małą pożyczkę

Warto również wskazać, że osoby, które nie mają żadnej historii kredytowej, także mogą mieć problemy z wzięciem pożyczki czy kredytu, szczególnie na wyższą sumę, na przykład kredytu hipotecznego.

Warto więc wtedy wziąć małą i łatwą do oddania pożyczkę – dzięki temu, po jej spłacie, w bazie BIK znajdą się pozytywne informacje na nasz temat. Będą świadczyły o tym, że jesteśmy godnymi zaufania klientami.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Inspektorem ochrony danych jest Agnieszka Rzycka-Osiej, e-mail: iod@aasapolska.pl

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 2500 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,57%. Rata miesięczna od 121,47 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 1791,98 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 794,48 zł, prowizja 997,50 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 4291,98 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r.                                                                     

Aasa z Pakietem Gold - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 8600 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,56%. Rata miesięczna od 417,83 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 6164,75 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 2733,35 zł, prowizja 3431,40 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 14764,75 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 2400 zł.                                        

Aasa z Pakietem Premium - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 7900 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,56%. Rata miesięczna od 383,82 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 5662,98 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 2510,88 zł, prowizja 3152,10 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 13562,98 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Językowym. Opłata za dobrowolny Pakiet Językowy: 2400 zł.       

Aasa z Pakietem Biznes - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 10800 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,56%. Rata miesięczna od 524,71 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7741,87 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3432,67 zł, prowizja 4309,20 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 18541,87 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 3200 zł.                                

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 200 000 zł. 
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy również Privee Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001029112, NIP: 7011138042, REGON: 524943799, kapitał zakładowy w wysokości: 5 000,00 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13282, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Kurs językowy dla Klientów Aasa Polska S.A. realizowany jest przez Tele-Nauka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Piękna 24/26 A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000762801, NIP: 5842779937, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000 zł.