Weź pożyczkę, której rata nie wzrośnie przez cały okres spłaty. RRSO: 77,46%

Sprawdź!

Czy dostanę pożyczkę, gdy pracuję za granicą?

Czy dostanę pożyczkę, gdy pracuję za granicą?

Obecnie bardzo wielu Polaków pracuje poza granicami kraju – w Niemczech, w Anglii, w Irlandii, w Holandii czy też w Norwegii. Gdy również pracujesz za granicą i chcesz otrzymać pożyczkę w Polsce, możesz mieć jednak problemy, ale są też sposoby na to, aby je ominąć.

Większość Polaków pracujących w innych krajach europejskich zarabia znacznie lepiej niż w swojej ojczyźnie. Czasami zarobki te są kilkukrotnie wyższe, co daje także nowe możliwości. Zakupienie auta, wybudowanie domu, pojechanie na egzotyczną wycieczkę – to wszystko staje się dostępne na wyciągnięcie ręki.

Wydawałoby się, że większa zdolność kredytowa, czyli wyższe zarobki będą przekładały się na możliwość wzięcia sporej pożyczki. Przez długi czas banki i instytucje pozabankowe w Polsce z otwartymi rękoma przyjmowały takich klientów, nawet jeżeli na co dzień mieszkali oni w innym kraju. Teraz jednak sprawa się skomplikowała.

Kredyt tylko w tej walucie, w której zarabiamy

Wraz z wprowadzeniem tak zwanej rekomendacji S przez Komisję Nadzoru Finansowego, zmieniły się również przepisy dotyczące udzielania kredytów. Głównym celem rekomendacji było uniemożliwienie Polakom zawierania umów na kredyty walutowe w myśl zasady, że bierzmy kredyt w takiej walucie, w której zarabiamy.

Jednocześnie jednak spowodowało to problemy dla tych osób, które na co dzień zarabiają w innym kraju, ale też nadal wracają do Polski. Przykładowo wtedy, gdy chcielibyśmy wziąć kredyt hipoteczny na kupno mieszkania czy budowę domu, możemy mieć z tym spore trudności. Wynika to z faktu, że banki obecnie nie oferują tak wielu kredytów walutowych. Głównie są to kredyty w euro, czasami w dolarze amerykańskim czy we franku szwajcarskim.

Co z pożyczkami gotówkowymi w banku i firmach pożyczkowych?

Rekomendacja S dotyczy kredytów, czyli produktów oferowanych przez banki. Jak jednak sytuacja wygląda na rynku pożyczek, które oferowane są zarówno przez banki, jak i przez firmy pożyczkowe?

Generalnie sprawa też nie jest zbyt prosta. Większość firm pożyczkowych oraz banków po prostu wymaga, aby klient posiadał stały adres zameldowania w Polsce. Oczywiście, gdy nadal jesteśmy zameldowani w kraju, wówczas nie ma problemu, ale musimy pamiętać też o tym, że czasami to za mało, gdy rzadko bywamy w domu. Może zdarzyć się, że firma pożyczkowa czy bank będą wymagały podpisania dokumentów przywiezionych przez kuriera, a wtedy ich odebranie nie będzie możliwe.

Spłata rat w złotówkach

Oczywiście, musimy też pamiętać o tym, że jeżeli nie wnioskujemy o pożyczkę walutową, raty będziemy musieli spłacać w złotówkach. Wtedy zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy kantorów internetowych, które pozwalają nam na szybkie wymienienie waluty bez konieczności wychodzenia z domu. Potrzebujemy wtedy dwóch kont bankowych – jednego walutowego, a drugiego w złotym, aby przelewać na nie pieniądze i potem spłacać z nich raty.

Podsumowując, wzięcie kredytu wtedy, gdy mieszkamy za granicą, nie będzie takie proste, chyba że chodzi o kredyty walutowe. Z kolei pożyczki są już łatwiej dostępne, ale zapoznamy się też dokładnie z warunkami przed złożeniem wniosku.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 88,30%. Rata miesięczna od 353,49 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7161,48 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 5286,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12461,48 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r                                    

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 77,46%. Rata miesięczna od 329,64 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa stała). Całkowity koszt pożyczki: 6326,73 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 4452 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11626,73 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 400,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.