W związku z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaną w dniu 19 września 2019 r. nr DOZIK-4/2019 Aasa Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, że stosowała praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów polegającą na nieobniżaniu w przypadku przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego całkowitego kosztu kredytu o koszty opłaty przygotowawczej, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, co jest niezgodne z art. 49 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 993 ze zm.) oraz godzi w zbiorowe interesy konsumentów. Decyzja Prezesa UOKiK nr DOZIK-4/2019 z dnia 19 września 2019 r. dostępna jest pod adresem www.uokik.gov.pl

Czy dostanę pożyczkę, gdy pracuję za granicą?

Czy dostanę pożyczkę, gdy pracuję za granicą?

Obecnie bardzo wielu Polaków pracuje poza granicami kraju – w Niemczech, w Anglii, w Irlandii, w Holandii czy też w Norwegii. Gdy również pracujesz za granicą i chcesz otrzymać pożyczkę w Polsce, możesz mieć jednak problemy, ale są też sposoby na to, aby je ominąć.

Większość Polaków pracujących w innych krajach europejskich zarabia znacznie lepiej niż w swojej ojczyźnie. Czasami zarobki te są kilkukrotnie wyższe, co daje także nowe możliwości. Zakupienie auta, wybudowanie domu, pojechanie na egzotyczną wycieczkę – to wszystko staje się dostępne na wyciągnięcie ręki.

Wydawałoby się, że większa zdolność kredytowa, czyli wyższe zarobki będą przekładały się na możliwość wzięcia sporej pożyczki. Przez długi czas banki i instytucje pozabankowe w Polsce z otwartymi rękoma przyjmowały takich klientów, nawet jeżeli na co dzień mieszkali oni w innym kraju. Teraz jednak sprawa się skomplikowała.

Kredyt tylko w tej walucie, w której zarabiamy

Wraz z wprowadzeniem tak zwanej rekomendacji S przez Komisję Nadzoru Finansowego, zmieniły się również przepisy dotyczące udzielania kredytów. Głównym celem rekomendacji było uniemożliwienie Polakom zawierania umów na kredyty walutowe w myśl zasady, że bierzmy kredyt w takiej walucie, w której zarabiamy.

Jednocześnie jednak spowodowało to problemy dla tych osób, które na co dzień zarabiają w innym kraju, ale też nadal wracają do Polski. Przykładowo wtedy, gdy chcielibyśmy wziąć kredyt hipoteczny na kupno mieszkania czy budowę domu, możemy mieć z tym spore trudności. Wynika to z faktu, że banki obecnie nie oferują tak wielu kredytów walutowych. Głównie są to kredyty w euro, czasami w dolarze amerykańskim czy we franku szwajcarskim. wiosenna-pozyczka

Co z pożyczkami gotówkowymi w banku i firmach pożyczkowych?

Rekomendacja S dotyczy kredytów, czyli produktów oferowanych przez banki. Jak jednak sytuacja wygląda na rynku pożyczek, które oferowane są zarówno przez banki, jak i przez firmy pożyczkowe?

Generalnie sprawa też nie jest zbyt prosta. Większość firm pożyczkowych oraz banków po prostu wymaga, aby klient posiadał stały adres zameldowania w Polsce. Oczywiście, gdy nadal jesteśmy zameldowani w kraju, wówczas nie ma problemu, ale musimy pamiętać też o tym, że czasami to za mało, gdy rzadko bywamy w domu. Może zdarzyć się, że firma pożyczkowa czy bank będą wymagały podpisania dokumentów przywiezionych przez kuriera, a wtedy ich odebranie nie będzie możliwe.

Spłata rat w złotówkach

Oczywiście, musimy też pamiętać o tym, że jeżeli nie wnioskujemy o pożyczkę walutową, raty będziemy musieli spłacać w złotówkach. Wtedy zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy kantorów internetowych, które pozwalają nam na szybkie wymienienie waluty bez konieczności wychodzenia z domu. Potrzebujemy wtedy dwóch kont bankowych – jednego walutowego, a drugiego w złotym, aby przelewać na nie pieniądze i potem spłacać z nich raty.

Podsumowując, wzięcie kredytu wtedy, gdy mieszkamy za granicą, nie będzie takie proste, chyba że chodzi o kredyty walutowe. Z kolei pożyczki są już łatwiej dostępne, ale zapoznamy się też dokładnie z warunkami przed złożeniem wniosku.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 6 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy 48,12%. Rata miesięczna od 297,58 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 4 518,69 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki –  2 124,69 zł, prowizja 2 394,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 10 518,69 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r.

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 9 900 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 48,12%. Rata miesięczna od 491,00 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7 455,87 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3 505,77 zł, prowizja 3 950,10 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 17355,87 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Opłata za dobrowolny Pakiet Usług Medycznych: 3 600,00 zł. 

Aasa z Pakietem Korzyści i Pakietem SIM - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 6 400 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 24 miesięcy wynosi 52,78%. Rata miesięczna od 422,00 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 3 424,49 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1 510,89 zł, prowizja 1 913,60 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 9 824,49 zł. Stan na dzień 16.03.2023 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych oraz Pakietem SIM. Opłata za dobrowolny Pakiet Usług Medycznych: 2 000,00 zł. Opłata za dobrowolny Pakiet SIM 200,00 zł.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.