4 grzechy popełniane przez pożyczkobiorców

4 grzechy popełniane przez pożyczkobiorców

Wydawałoby się, że dostanie pożyczki nie jest żadnym problemem. Większość z nas rzeczywiście nie będzie miała z tym trudności, ale warto wiedzieć, że nawet niewielkie pomyłki mogą spowodować, że otrzymamy negatywną decyzję. Oto 4 najczęściej popełniane błędy przez pożyczkobiorców i recepty, jak ich unikać.

1. Składanie zbyt wielu wniosków o pożyczkę jednocześnie

Oczywiście, możemy złożyć tak dużo wniosków, jak tylko chcemy, ale musimy pamiętać, że wtedy, gdy złożymy ich za wiele, może działać to na naszą niekorzyść. Wprawdzie wtedy, gdy przygotujemy tylko 2-3 wnioski, nie będzie to miało większych konsekwencji, ale w sytuacji, gdy będzie ich już powyżej 5, może wpłynąć to na nasze szanse na dostanie pożyczki.

Wynika to przede wszystkim z faktu, że banki oraz instytucje pozabankowe sprawdzają swoich klientów w bazach takich jak BIK. W bazach tych zawierają się nie tylko informacje o dłużnikach, ale również o innych działaniach klientów, w tym dotyczą liczby złożonych wniosków. Wobec tego pożyczkodawca może się wycofać, ponieważ dojdzie do wniosku, że już gdzieś otrzymaliśmy pożyczkę i odmówi nam w obawie przed tak zwanym przekredytowaniem.

2. Całkowity brak historii kredytowej

Zarówno negatywna historia kredytowa, jak i jej całkowity brak może być problemem w uzyskaniu pożyczki. Dotyczy to w szczególności pożyczek na większe sumy, na przykład na remont, samochód. wiosenna-pozyczka

Bank czy instytucja pozabankowa nie wiedzą wtedy, czy nam zaufać, ponieważ nie mają dostępu do żadnych informacji o naszej historii kredytowej. Aby ją wyrobić, warto skorzystać z jakiejś niewielkiej pożyczki gotówkowej w banku czy wziąć coś na raty w sklepie, a potem spłacić zobowiązanie terminowo.

3. Wybór nieodpowiedniej oferty

Oferty pożyczek bankowych i pozabankowych różnią się znacznie. W jednej instytucji możemy pożyczyć pieniądze na bardzo dobrych warunkach i tanio, natomiast w drugiej zapłacimy ogólnie znacznie więcej. Zatem zawsze warto poświęcić czas na to, aby sprawdzić różne oferty.

Aby wybrać dla siebie dopasowaną, odpowiednią ofertę pożyczki, możemy skorzystać ze specjalnych serwisów internetowych zawierających najnowsze rankingi pożyczek oraz kalkulatory pożyczkowe. Powinniśmy przy tym patrzeć zarówno na koszty pożyczki, w tym oprocentowanie, prowizję oraz inne koszty jak opłaty przygotowawcze, ale również na warunki, które dyktuje nam pożyczkodawca. Wtedy będziemy mogli szybko wyselekcjonować takie oferty, które będą mogły spełnić nasze oczekiwania w pełni.

4. Nieczytanie umów o pożyczkę i innych dokumentów

Ostatni, jednak bardzo poważny błąd popełniany przez pożyczkobiorców, to nieczytanie umów o pożyczkę oraz innych dokumentów związanych z pożyczką, w tym regulaminów, wykazów opłat. Gdy składamy swój podpis, w takim przypadku zgadzamy się na zapisy w dokumentacji. Warto więc sprawdzić, co tak naprawdę znajduje się w tych pismach, które musimy sygnować.

Gdy potem może okazać się, że pożyczkodawca naliczy nam dodatkowe opłaty lub będzie miał inne żądania, które były zawarte w dokumentacji, nie będziemy mogli udowodnić, że ich nie znaliśmy, ponieważ znajdowały się one właśnie w pismach, które podpisaliśmy.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Inspektorem ochrony danych jest Agnieszka Rzycka-Osiej, e-mail: iod@aasapolska.pl

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 2500 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,57%. Rata miesięczna od 121,47 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 1791,98 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 794,48 zł, prowizja 997,50 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 4291,98 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r.                                                                     

Aasa z Pakietem Gold - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 8600 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,56%. Rata miesięczna od 417,83 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 6164,75 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 2733,35 zł, prowizja 3431,40 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 14764,75 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 2400 zł.                                        

Aasa z Pakietem Premium - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 7900 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,56%. Rata miesięczna od 383,82 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 5662,98 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 2510,88 zł, prowizja 3152,10 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 13562,98 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Językowym. Opłata za dobrowolny Pakiet Językowy: 2400 zł.       

Aasa z Pakietem Biznes - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 10800 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,56%. Rata miesięczna od 524,71 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7741,87 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3432,67 zł, prowizja 4309,20 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 18541,87 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 3200 zł.                                

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 200 000 zł. 
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy również Privee Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001029112, NIP: 7011138042, REGON: 524943799, kapitał zakładowy w wysokości: 5 000,00 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13282, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Kurs językowy dla Klientów Aasa Polska S.A. realizowany jest przez Tele-Nauka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Piękna 24/26 A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000762801, NIP: 5842779937, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000 zł.