Odkryj jesień pełną inspiracji! Zacznij ją z pełnym portfelem!

Sprawdź!

Zarabianie na pożyczkach społecznościowych

Zarabianie na pożyczkach społecznościowych

Pożyczki społecznościowe pozwalają na uzyskanie dodatkowej sumy na praktycznie każdy cel. Możemy uzyskać je on-line, bez wychodzenia z domu. Pożyczamy wtedy nie od firmy, ale od innych osób, które także korzystają z serwisów pożyczek społecznościowych. Także możemy sami stać się pożyczkodawcą na takim serwisie – pożyczkodawcy nazywani są wtedy inwestorami.

Z pożyczek społecznościowych możemy skorzystać również w Polsce. Dzięki nim możemy uzyskać pieniądze szybko i wygodnie, na warunkach, które określimy samodzielnie. Musimy tylko zarejestrować się na portalu pożyczek społecznościowych, a także przejść odpowiednią weryfikację. Z takich serwisów korzystają nie tylko ci, którzy chcą pieniądze pożyczyć, ale również ci, którzy chcą zarobić.

Jak zostać inwestorem na portalach pożyczek społecznościowych?

Jeśli chcemy zdecydować się na zostanie inwestorem, powinniśmy spełnić wymagania wybranego przez nas serwisu społecznościowego. Najczęściej musimy przejść odpowiednią weryfikację, na przykład poprzez wykonanie przelewu ze swojego rachunku bankowego.

Wobec tego wszystko możemy załatwić całkowicie przez internet, nie musimy wychodzić z domu, aby wszystko załatwić.

Ile możemy zarobić na pożyczkach społecznościowych?

Najczęściej minimalna wysokość inwestycji wynosi 100 złotych, natomiast najwięcej w aukcję jednego pożyczkodawcę możemy zainwestować około 5 000 złotych. Na jednej pożyczce możemy zarobić od kilkunastu do kilkudziesięciu złotych w zależności od tego, jakie jest jej oprocentowaniem. jesienna-pozyczka

Średni zwrot z inwestycji wynikający tylko z oprocentowania pożyczki wynosi około 16%. Natomiast maksymalny zysk wynikający z pożyczek to nawet 28% w ciągu roku. To wobec tego znacznie lepszy wynik niż w przypadku lokat oraz innych metod inwestycyjnych.

Jako inwestor możemy wybrać samodzielnie aukcję pożyczkową, w którą chcemy zainwestować. Musimy przy tym zwrócić uwagę na to, komu chcemy pożyczyć pieniądze. To właśnie od tego zależy bezpieczeństwo oferty.

Jak zmniejszyć ryzyko przy pożyczkach społecznościowych?

Przede wszystkim powinniśmy zwrócić uwagę na to, aby wybrać takiego pożyczkobiorcę, który będzie dobrze zweryfikowany, najlepiej, aby posiadał już za sobą kilka spłaconych pożyczek. Tacy pożyczkobiorcy są pewniejsi, ponieważ wtedy szansa, że spłacą oni zobowiązanie, jest większa.

Oczywiście, musimy też pamiętać o tym, że zawsze istnieje ryzyko, że nie otrzymamy zwrotu pożyczonych pieniędzy. Musimy też liczyć się z tym, że pożyczka nie będzie spłacana terminowo. W takim przypadku odzyskanie pieniędzy może być dość dużym problemem. Generalnie możemy sprzedać nasze zadłużenie firmie windykacyjnej za pośrednictwem systemu, ale również musimy pamiętać o tym, że nie odzyskamy tak wysokiej sumy jak ta pożyczona.

Pamiętajmy również o tym, aby dywersyfikować pożyczki, czyli nie przeznaczajmy wszystkich naszych pieniędzy, które chcemy zainwestować, właśnie na ten cel.

Lepiej pożyczyć kilka mniejszych sum niż jedną dużą. Wtedy nawet w przypadku problemów z jedną pożyczką inne będą spłacane. jesienna-pozyczka

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 000,00 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 74,08%. Rata miesięczna od 245,30 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 9,5%. Całkowity koszt pożyczki: 4 617,56 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 627,56 zł, prowizja 3 990,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8 617,56 zł. Stan na dzień 05.11.2021 r.

Aasa Standard z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5 700,00 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 68,26%. Rata miesięczna od 335,30 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 9,5%. Całkowity koszt pożyczki: 6 081,00 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 894, zł, prowizja 5 187,60 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11 781,00 zł. Stan na dzień 23.11.2021 r. Pożyczka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie: 1 641,60 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł.