Weź pożyczkę, której rata nie wzrośnie przez cały okres spłaty. RRSO: 77,46%

Sprawdź!

Zarabianie na pożyczkach społecznościowych

Zarabianie na pożyczkach społecznościowych

Pożyczki społecznościowe pozwalają na uzyskanie dodatkowej sumy na praktycznie każdy cel. Możemy uzyskać je on-line, bez wychodzenia z domu. Pożyczamy wtedy nie od firmy, ale od innych osób, które także korzystają z serwisów pożyczek społecznościowych. Także możemy sami stać się pożyczkodawcą na takim serwisie – pożyczkodawcy nazywani są wtedy inwestorami.

Z pożyczek społecznościowych możemy skorzystać również w Polsce. Dzięki nim możemy uzyskać pieniądze szybko i wygodnie, na warunkach, które określimy samodzielnie. Musimy tylko zarejestrować się na portalu pożyczek społecznościowych, a także przejść odpowiednią weryfikację. Z takich serwisów korzystają nie tylko ci, którzy chcą pieniądze pożyczyć, ale również ci, którzy chcą zarobić.

Jak zostać inwestorem na portalach pożyczek społecznościowych?

Jeśli chcemy zdecydować się na zostanie inwestorem, powinniśmy spełnić wymagania wybranego przez nas serwisu społecznościowego. Najczęściej musimy przejść odpowiednią weryfikację, na przykład poprzez wykonanie przelewu ze swojego rachunku bankowego.

Wobec tego wszystko możemy załatwić całkowicie przez internet, nie musimy wychodzić z domu, aby wszystko załatwić.

Ile możemy zarobić na pożyczkach społecznościowych?

Najczęściej minimalna wysokość inwestycji wynosi 100 złotych, natomiast najwięcej w aukcję jednego pożyczkodawcę możemy zainwestować około 5 000 złotych. Na jednej pożyczce możemy zarobić od kilkunastu do kilkudziesięciu złotych w zależności od tego, jakie jest jej oprocentowaniem.

Średni zwrot z inwestycji wynikający tylko z oprocentowania pożyczki wynosi około 16%. Natomiast maksymalny zysk wynikający z pożyczek to nawet 28% w ciągu roku. To wobec tego znacznie lepszy wynik niż w przypadku lokat oraz innych metod inwestycyjnych.

Jako inwestor możemy wybrać samodzielnie aukcję pożyczkową, w którą chcemy zainwestować. Musimy przy tym zwrócić uwagę na to, komu chcemy pożyczyć pieniądze. To właśnie od tego zależy bezpieczeństwo oferty.

Jak zmniejszyć ryzyko przy pożyczkach społecznościowych?

Przede wszystkim powinniśmy zwrócić uwagę na to, aby wybrać takiego pożyczkobiorcę, który będzie dobrze zweryfikowany, najlepiej, aby posiadał już za sobą kilka spłaconych pożyczek. Tacy pożyczkobiorcy są pewniejsi, ponieważ wtedy szansa, że spłacą oni zobowiązanie, jest większa.

Oczywiście, musimy też pamiętać o tym, że zawsze istnieje ryzyko, że nie otrzymamy zwrotu pożyczonych pieniędzy. Musimy też liczyć się z tym, że pożyczka nie będzie spłacana terminowo. W takim przypadku odzyskanie pieniędzy może być dość dużym problemem. Generalnie możemy sprzedać nasze zadłużenie firmie windykacyjnej za pośrednictwem systemu, ale również musimy pamiętać o tym, że nie odzyskamy tak wysokiej sumy jak ta pożyczona.

Pamiętajmy również o tym, aby dywersyfikować pożyczki, czyli nie przeznaczajmy wszystkich naszych pieniędzy, które chcemy zainwestować, właśnie na ten cel.

Lepiej pożyczyć kilka mniejszych sum niż jedną dużą. Wtedy nawet w przypadku problemów z jedną pożyczką inne będą spłacane.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 88,30%. Rata miesięczna od 353,49 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7161,48 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 5286,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12461,48 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r                                    

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 77,46%. Rata miesięczna od 329,64 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa stała). Całkowity koszt pożyczki: 6326,73 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 4452 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11626,73 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 400,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.