Weź pożyczkę, której rata nie wzrośnie przez cały okres spłaty. RRSO: 77,46%

Sprawdź!

Pożyczki z poręczeniem - czym są?

Pożyczki z poręczeniem - czym są?

Do uzyskania pożyczki potrzebujemy odpowiedniej zdolności kredytowej. Również istotna jest wiarygodność kredytowa, ponieważ tylko wtedy bank czy instytucja pozabankowa zaufają nam i przekażą pieniądze. Kiedyś, gdy do dyspozycji nie było nowoczesnych metod sprawdzania klientów, na przykład przez internet w bazach BIK, często spotykaliśmy się z pożyczkami z poręczeniem.

Umową poręczenia nazywamy taką umowę cywilnoprawną, w której jedna strona czy poręczyciel, zobowiązuje się do tego, że wykona zobowiązania dłużnika wobec wierzyciela, gdy dłużnik nie odda długu. Wobec tego poręczyciel będzie zmuszony do spłaty długów dłużnika, gdy ten nie będzie płacił rat. W związku z tym poręczyciele biorą na sobie sporą odpowiedzialność i ryzyko.

Kiedy stosuje się poręczenie?

Poręczenie jest stosowane w szeregu różnych sytuacji. Najczęściej taka forma zabezpieczenia pożyczki lub kredytu stosowana jest wtedy, gdy osoba, która chce otrzymać pieniądze, nie posiada wystarczającej zdolności czy wiarygodności kredytowej. Wtedy bank czy firma pożyczkowa wskazują, że mogą przekazać pożyczkę lub kredyt, ale tylko wtedy, gdy zgłosimy się z poręczycielem.

Z poręczeniami możemy spotkać się zarówno w przypadku pożyczek gotówkowych, które możemy wydać na dowolny cel, jak i wyższych kwotowo kredytów, na przykład na samochód, kredytów hipotecznych.

Liczba pożyczek z poręczeniem maleje

Jednak nawet pomimo możliwości korzystania z poręczenia banki i firmy pożyczkowe nie wybierają już takiej opcji bardzo często. Dlaczego tak jest? Wynika to głównie z faktu, że poręczenie wcale nie jest dla instytucji gwarancją, że dług będzie oddany. Przykładowo, poręczyciel także może mieć problemy finansowe, dlatego nie będzie w stanie uregulować długu, do którego spłaty będzie zobowiązany.

Ponadto coraz mniejsza liczba malejących pożyczek poręczanych wynika z dokładniejszej analizy osób, które ubierają się o pieniądze. Jak wskazaliśmy na wstępie, teraz banki i firmy pożyczkowe mają do dyspozycji specjalne bazy, do których uzyskują dostęp przez internet. W bazie BIK oraz innych bazach mogą natychmiast znaleźć informacje o historii kredytowej oraz wiarygodności kredytowej klienta. W ten sposób mogą zmniejszyć ryzyko braku spłaty zobowiązania, a tym samym poręczenie staje się niepotrzebne.

Oczywiście, nie oznacza to, że takich pożyczek czy kredytów już nie spotkamy w ogóle. Zwykle bank czy firma pożyczkowa pytają o poręczenie wtedy, gdy nasze możliwości finansowe i wiarygodność nie są wystarczające.

Czy warto poręczać pożyczki innym osobom?

Decyzja o byciu poręczycielem powinna być zawsze dokładnie przeanalizowana. Wynika to z faktu, że jeżeli pożyczkobiorca nie odda swojego zadłużenia, to my będziemy musieli oddać pieniądze, nawet jeżeli wcześniej nie widzieliśmy ich nawet na oczy. Zatem na poręczenia z zasady najlepiej się nie zgadzać, nawet jeżeli prosi na o to osoba nam znana – z rodziny czy też z grona znajomych.

Gdy jednak zdecydujemy się na bycie poręczycielem, pamiętajmy o tym, jakie obowiązki na nasz ciążą!

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 88,30%. Rata miesięczna od 353,49 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7161,48 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 5286,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12461,48 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r                                    

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 77,46%. Rata miesięczna od 329,64 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa stała). Całkowity koszt pożyczki: 6326,73 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 4452 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11626,73 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 400,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.