Odkryj jesień pełną inspiracji! Zacznij ją z pełnym portfelem!

Sprawdź!

Pożyczki z poręczeniem - czym są?

Pożyczki z poręczeniem - czym są?

Do uzyskania pożyczki potrzebujemy odpowiedniej zdolności kredytowej. Również istotna jest wiarygodność kredytowa, ponieważ tylko wtedy bank czy instytucja pozabankowa zaufają nam i przekażą pieniądze. Kiedyś, gdy do dyspozycji nie było nowoczesnych metod sprawdzania klientów, na przykład przez internet w bazach BIK, często spotykaliśmy się z pożyczkami z poręczeniem.

Umową poręczenia nazywamy taką umowę cywilnoprawną, w której jedna strona czy poręczyciel, zobowiązuje się do tego, że wykona zobowiązania dłużnika wobec wierzyciela, gdy dłużnik nie odda długu. Wobec tego poręczyciel będzie zmuszony do spłaty długów dłużnika, gdy ten nie będzie płacił rat. W związku z tym poręczyciele biorą na sobie sporą odpowiedzialność i ryzyko.

Kiedy stosuje się poręczenie?

Poręczenie jest stosowane w szeregu różnych sytuacji. Najczęściej taka forma zabezpieczenia pożyczki lub kredytu stosowana jest wtedy, gdy osoba, która chce otrzymać pieniądze, nie posiada wystarczającej zdolności czy wiarygodności kredytowej. Wtedy bank czy firma pożyczkowa wskazują, że mogą przekazać pożyczkę lub kredyt, ale tylko wtedy, gdy zgłosimy się z poręczycielem.

Z poręczeniami możemy spotkać się zarówno w przypadku pożyczek gotówkowych, które możemy wydać na dowolny cel, jak i wyższych kwotowo kredytów, na przykład na samochód, kredytów hipotecznych.

Liczba pożyczek z poręczeniem maleje

Jednak nawet pomimo możliwości korzystania z poręczenia banki i firmy pożyczkowe nie wybierają już takiej opcji bardzo często. Dlaczego tak jest? Wynika to głównie z faktu, że poręczenie wcale nie jest dla instytucji gwarancją, że dług będzie oddany. Przykładowo, poręczyciel także może mieć problemy finansowe, dlatego nie będzie w stanie uregulować długu, do którego spłaty będzie zobowiązany. jesienna-pozyczka

Ponadto coraz mniejsza liczba malejących pożyczek poręczanych wynika z dokładniejszej analizy osób, które ubierają się o pieniądze. Jak wskazaliśmy na wstępie, teraz banki i firmy pożyczkowe mają do dyspozycji specjalne bazy, do których uzyskują dostęp przez internet. W bazie BIK oraz innych bazach mogą natychmiast znaleźć informacje o historii kredytowej oraz wiarygodności kredytowej klienta. W ten sposób mogą zmniejszyć ryzyko braku spłaty zobowiązania, a tym samym poręczenie staje się niepotrzebne.

Oczywiście, nie oznacza to, że takich pożyczek czy kredytów już nie spotkamy w ogóle. Zwykle bank czy firma pożyczkowa pytają o poręczenie wtedy, gdy nasze możliwości finansowe i wiarygodność nie są wystarczające.

Czy warto poręczać pożyczki innym osobom?

Decyzja o byciu poręczycielem powinna być zawsze dokładnie przeanalizowana. Wynika to z faktu, że jeżeli pożyczkobiorca nie odda swojego zadłużenia, to my będziemy musieli oddać pieniądze, nawet jeżeli wcześniej nie widzieliśmy ich nawet na oczy. Zatem na poręczenia z zasady najlepiej się nie zgadzać, nawet jeżeli prosi na o to osoba nam znana – z rodziny czy też z grona znajomych.

Gdy jednak zdecydujemy się na bycie poręczycielem, pamiętajmy o tym, jakie obowiązki na nasz ciążą!

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 72,21%. Rata miesięczna od 242,52 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 4 515,16 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 525,16 zł, prowizja 3 990,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8 515,16 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r.

Aasa Standard z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 058,40 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 65,92%. Rata miesięczna od 199,93 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 6 522,91 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 837,16 zł, prowizja 5 685,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12 222,91 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r. Pożyczka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie: 1 641,60 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.