Odkryj jesień pełną inspiracji! Zacznij ją z pełnym portfelem!

Sprawdź!

Co nam grozi, gdy skłamiemy na temat zarobków?

Co nam grozi, gdy skłamiemy na temat zarobków?

Aktualnie uzyskanie pożyczki nie jest żadnym większym problemem. Możemy otrzymać ją nawet bez konieczności przedstawiania specjalnych zaświadczeń od pracodawcy, które informują o naszych dochodach. Gdy chodzi o mniejsze sumy pożyczek zarówno w bankach, jak i w firmach pożyczkowych, wystarczy, że wypełnimy specjalne oświadczenie. Musimy jednak podać w nim prawdzie dane – gdy tego nie zrobimy, grozi nam odpowiedzialność karna.

Podstawowa różnica pomiędzy zaświadczeniem a oświadczeniem jest taka, że oświadczenie wypełniamy samodzielnie, a zaświadczenie jest nam wydawane przez pracodawcę. W związku z tym oświadczenie jest zdecydowanie wygodniejsze – nie musimy udawać się do pracodawcy po dokument. Musimy jednak zdawać sobie sprawę z tego, że wtedy sami odpowiadamy za prawdziwość informacji zawartych w oświadczeniu.

Z oświadczeniami możemy spotkać się często wtedy, gdy chcemy uzyskać pożyczkę przez internet. Wtedy wypełniamy je wspólnie z wnioskiem o pożyczkę. Także oświadczenia możemy składać wtedy, gdy wybieramy pożyczkę w placówce.

Jak wygląda oświadczenie przy składaniu wniosku pożyczkowego?

Najczęściej oświadczenie nie stanowi żadnego osobnego dokumentu, ale kilka dodatkowych rubryk, które musimy wypełnić. W oświadczeniu podajemy między innymi comiesięczną wysokość osiąganych przez nas zarobków, wydatki, jakie regularnie ponosimy, na przykład na utrzymanie domu, inne raty w bankach i firmach pożyczkowych, alimenty.

Również musimy wskazać na źródło naszych dochodów, wpisując przykładowo nazwę firmy, dla której pracujemy, jej NIP i REGON, a także określając formę współpracy – umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenia i inne. W związku z tym jest to pełna gama danych dotyczących naszych dochodów. jesienna-pozyczka

Jak dokładnie weryfikuje się oświadczenia?

Banki i firmy pożyczkowe, które wymagają oświadczeń od swoich klientów, nie zawsze bardzo dokładnie sprawdzają zawarte w nich informacje. Gdy chcemy uzyskać mniejszą pożyczkę, na przykład opiewającą na sumę mniejszą niż 5 000 złotych, wtedy instytucje zwykle odstępują od dokładnego sprawdzania naszego oświadczenia o dochodach.

Wtedy zwykle skontrolowanie oświadczenia polega na zbadaniu, czy dana firma, dla której pracujemy, naprawdę istnieje. Gdy jednak chodzi o wyższe sumy, najczęściej weryfikacja także polega na wykonaniu telefonu do firmy, która została wskazana w oświadczeniu.

Co wtedy, gdy skłamiemy w oświadczeniu?

Istnieje możliwość, że klient w oświadczeniu wpisze nieprawdziwe dane, na przykład dane firmy, w której nie jest zatrudniony, albo znacznie zawyży posiadane przez siebie dochody. Wtedy musimy pamiętać o tym, że podanie nieprawdziwych informacji może wiązać się z określonymi konsekwencjami prawnymi.

Gdy podamy dane pracodawcy, dla którego nie pracujemy, możemy być wtedy oskarżeni o wyłudzenie pożyczki poprzez podanie nieprawdziwych danych, co podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Także możemy być narażeni na karę grzywny. Wobec tego najlepiej nie podawać w oświadczeniach nieprawdziwych danych, ponieważ możemy wpaść w spore kłopoty.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 72,21%. Rata miesięczna od 242,52 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 4 515,16 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 525,16 zł, prowizja 3 990,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8 515,16 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r.

Aasa Standard z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 058,40 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 65,92%. Rata miesięczna od 199,93 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 6 522,91 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 837,16 zł, prowizja 5 685,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12 222,91 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r. Pożyczka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie: 1 641,60 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.