Odkryj jesień pełną inspiracji! Zacznij ją z pełnym portfelem!

Sprawdź!

Gra na giełdzie – jakie jest ryzyko?

Gra na giełdzie – jakie jest ryzyko?

Gra na giełdzie to szansa na realizowanie inwestycji, które pozwalają na uzyskiwanie bardzo dużych zysków. Jednak należy brać pod uwagę, że gra na giełdzie związana jest z dużym ryzykiem.

Inwestowanie na giełdzie wymaga z tego powodu zdobywania wiedzy dotyczącej minimalizowania ryzyka inwestycji oraz umiejętnego alokowania kapitału.

Inwestycje na giełdzie wymagają przede wszystkim odpowiedniej wiedzy. Zanim zacznie się samodzielnie inwestować na giełdzie warto jest zdobyć jak najwięcej wiedzy dotyczącej strategii inwestowania na giełdzie.

Pozwala to nie popełniać błędów, które mogłyby prowadzić do dużych strat finansowych. Dodatkowo na giełdzie nie powinno się nigdy inwestować wszystkich oszczędności ani środków finansowych, które nie są nadwyżką finansową.

Dywersyfikacja inwestycji

Gdy inwestuje się na giełdzie ważne jest by jak przy każdego rodzaju inwestycji realizować dywersyfikację środków finansowych przeznaczonych na inwestycje. Dywersyfikacja polega na podziale posiadanych środków finansowych i inwestowanie ich w różne aktywa. jesienna-pozyczka

Pozwala to na wybranie takich aktywów, które mają różny poziom ryzyka inwestycyjnego. Ma to duże znaczenie z punktu widzenia ograniczenia inwestycji o nadmiernym poziomie ryzyka. Decydować można się również na inwestowanie w spółki z różnych branż czy spółki mające różne perspektywy finansowe.

Dywersyfikacja inwestowanych środków finansowych może dotyczyć również decydowania się na inwestowanie w różne aktywa, co obejmuje również inwestycje poza giełdą. Wówczas można ograniczyć ryzyko związane ze stratami finansowymi w związku z nagłymi zmianami sytuacji na rynkach finansowych.

Inwestycje samodzielne

Decydowanie się na samodzielne inwestowanie na giełdzie wymaga przede wszystkim dopasowania sposobu inwestowania do posiadanej wiedzy oraz czasu. Jeśli chce się realizować większe zyski w krótkim okresie czasu niezbędne jest posiadanie większej ilości czasu na krótkoterminowe inwestycje.

Kontrola rynku giełdowego musi być wówczas realizowana regularnie każdego dnia. Natomiast jeśli chce się inwestować w dłuższym okresie czasu czyli w średnich, czy długich terminach wówczas można na takie inwestycje poświęcić znacznie mniej czasu.

Inwestycje można kontrolować w określonych terminach, co pozwala na kontrolowanie sytuacji rynkowej w skali tygodnia czy miesiąca.

Inwestycje w fundusze

Jeśli nie chce się samodzielnie inwestować wówczas można zawsze zdecydować się na inwestycje za pośrednictwem funduszy kapitałowych. Atutem takiego rozwiązania jest możliwość korzystania z inwestycji za pośrednictwem wyspecjalizowanych firm gdzie inwestycje realizowane są przez specjalistów od inwestycji giełdowych. jesienna-pozyczka

Jednocześnie jest to znacznie mniej czasochłonna inwestycja, gdyż sytuację rynkową i efektywność inwestowania przez fundusze kapitału na giełdzie można kontrolować raz na jakiś czas. Fundusze pozwalają również na zdywersyfikowanie inwestycji realizowanych zarówno w krajowe jak też zagraniczne spółki.

Natomiast inwestycje w fundusze akcji to konieczność płacenia opłat za obsługę inwestycji, które ograniczają zyski z inwestycji.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 72,21%. Rata miesięczna od 242,52 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 4 515,16 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 525,16 zł, prowizja 3 990,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8 515,16 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r.

Aasa Standard z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 058,40 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 65,92%. Rata miesięczna od 199,93 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 6 522,91 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 837,16 zł, prowizja 5 685,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12 222,91 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r. Pożyczka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie: 1 641,60 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł.