Zaplanuj urlop z pożyczką online!

Sprawdź!

Home staging przed sprzedażą domu – co to jest?

Home staging przed sprzedażą domu – co to jest?

Przygotowanie nieruchomości do sprzedaży może mieć bardzo duży wpływ na cenę, jaką będzie można uzyskać przy sprzedaży czy na czas, w którym nieruchomość uda się sprzedać. Z tego powodu usługi takie jak Home staging, które pozwalają na profesjonalne przygotowanie domu do sprzedaży stają się coraz bardziej popularne.

Zakres takich usług jest różny w zależności od wybranych firm oferujących takie usługi na rynku.

Gdy przygotuje się profesjonalnie dom do sprzedaży można przede wszystkim zwiększyć zainteresowanie kupujących sprzedawaną nieruchomością.

Ma to duże znaczenie przede wszystkim z punktu widzenia zwiększenia popytu na nieruchomość. Im więcej jest zainteresowanych zakupem domu tym oczywiście znacznie łatwiej uzyskać oczekiwaną cenę przy sprzedaży.

Trzeba brać pod uwagę, że rynek nieruchomości w Polsce powoli staje się rynkiem kupującego, co wpływa na możliwości uzyskania przynajmniej optymalnych cen przy sprzedaży. Nawet drobne inwestycje w zmiany aranżacyjne nieruchomości pozwalają na zapewnienie znacznie lepiej prezentującej się nieruchomości. Wiele osób decyduje się również na wykonanie remontów nieruchomości przede decydowaniem się na sprzedaż. pożyczka na lato

Zakres home stagingu

Przygotowanie domu do sprzedaży może wiązać się z podejmowaniem bardzo różnych działań. Firmy oferujące takie usługi oferują bardzo różne działania. Oczywiście takie działania zawsze powinny być dopasowane do wartości sprzedawanej nieruchomości. Nie ma sensu wykonywać generalnego remontu kosztującego kilkanaście tysięcy gdy sprzedawany dom ma przeciętną wartość rynkową.

Jednak wykonanie ciekawych zmian aranżacyjnych, które kosztują jedynie kilka tysięcy również pozwalają na stworzenie znacznie lepiej prezentującego się domu. Jak wskazują specjaliści od rynku nieruchomości nawet odpowiednie nastrój w sprzedawanym domu, który można uzyskać poprzez właściwie wykonaną aranżację może wpływać na zainteresowanie kupujących.

Do tanich rozwiązań w tym względzie zaliczyć można takie przygotowanie wnętrz, które tworzy wrażenie ładu przestrzennego. Usunięcie niepotrzebnych przedmiotów, zwiększenie przestrzeni do poruszania się po domu czy postawienie na ciekawe dekoracje pozwala na zapewnienie lepszej atmosfery w domu. Innym rozwiązaniem jest właściwe doświetlenie domu. Światło pozwala na budowanie nastroju i jest w stanie pozytywnie wpływać na odwiedzających dom.

Dobrze jest również przynajmniej odświeżyć dom jeśli nie chce się realizować większego remontu.

Profesjonalny home staging pożyczka na lato

W profesjonalnych firmach zajmujących się przygotowaniem domu do sprzedaży można liczyć na odpowiednią analizę oraz planowanie zmian w domu na potrzeby jego sprzedaży. Dodatkowo specjaliści z rynku nieruchomości są w stanie przygotować dom w sposób, który pozwala nie tylko na ładne prezentowanie się podczas odwiedzin.

Przygotowania dotyczyć mogą również takiego tworzenia aranżacji wnętrz, które pozwala na zapewnienie również znacznie bardziej estetycznego prezentowania się nieruchomości na zdjęciach. Ma to bardzo duże znaczenie w zakresie tworzenia ofert sprzedaży. Zdjęcia domu to pierwszy kontakt kupującego z wyglądem domu i ma bardzo duży wpływ na to, czy klient zdecyduje się w ogóle na kontakt ze sprzedającym.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 400,00 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 86,10%. Rata miesięczna od 290,12 zł. Roczna stopa oprocentowania 19% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 5 825,66 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1436,66 zł, prowizja 4389,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 10 225,66 zł.  Stan na dzień 09.06.2022 r.                        

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 800,00 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 73,35%. Rata miesięczna od 294,90 zł. Roczna stopa oprocentowania 19,0 % (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 5599,22 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1567,22 zł, prowizja 4032 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 10 399,00 zł. Stan na dzień 09.06.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 100,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.                          

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.