Odkryj jesień pełną inspiracji! Zacznij ją z pełnym portfelem!

Sprawdź!

IKE i IKZE – co to jest? Co się bardziej opłaca?

IKE i IKZE – co to jest? Co się bardziej opłaca?

Składki społeczne wpływające na emerytalne konta w ZUS pozwalają w przyszłości na pobieranie emerytury. Gdy chce się gromadzić dodatkowe środki na emeryturę można decydować się zarówno na prywatne fundusze emerytalne jak też można postawić na przygotowane przez państwo rozwiązania. Do takich rozwiązań zaliczyć można IKE oraz IKZE.

 

Decydując się na zbieranie dodatkowych środków, z których będzie można korzystać na emeryturze postawienie na fundusze trzeciego filara pozwala na zapewnienie wielu korzyści oferowanych przez państwo. Dodatkowo takie fundusze mogą być również znacznie bardziej bezpieczne, co wynika między innymi z monitorowania działania takich instytucji, które oferują fundusze IKE i IKZE.

Elastyczne wpłaty

IKE to indywidualne konto emerytalne. Natomiast IKZE to indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego. Jedną z różnić pomiędzy IKZE a IKE jest możliwość wykorzystania IKZE do zmniejszenia podatków. Pieniądze, które wpłaca się an konto IKZE są zwolnione z opodatkowania podatkiem od dochodów osób fizycznych.

Oszczędności odbywają się poprzez możliwość odliczania środków wpłacanych na IKZE od podatku uzyskiwanego w danym roku. Natomiast trzeba liczyć się z tym, że gdy pieniądze z IKZE będą wypłacane wówczas zostanie od nich odliczony podatek dochody w formie podatku ryczałtowanego, którego stawka wynosi obecnie dziesięć procent. jesienna-pozyczka

Na IKZE oraz IKE można również wpłacać odmienne kwoty w skali roku. Na IKZE można wpłacać mniej więcej jedną trzecią kwoty rocznie w stosunku do wysokości maksymalnych wpłat, które można wpłacać na IKE. Limit wpłat maksymalnych jest liczony każdego roku w stosunku do poziomu przeciętnego wynagrodzenia, które jest ustalane w budżecie na dany rok.

Wypłacanie środków

Z IKZE środki finansowe można wypłacić dopiero gdy osiągnie się wiek 65 lat. Jednocześnie środki można wypłacić, gdy dokonywało się wpłat na konto przez kolejnych pięć lat. Natomiast pieniądze z IKE można wypłacić w wieku 60 a nawet 55 lat. W drugim przypadku jest to możliwe, gdy wcześniej uzyska się uprawnienia emerytalne. Środki finansowe, gdy jest to konieczne mogą również być wypłacone w dowolnym momencie, ale wówczas trzeba się liczyć z utratą wszystkich korzyści. Jedną z takich korzyści jest między innymi brak konieczności opłacania podatku od zysków kapitałowych.

Gdy wybiera się oszczędzanie w IKE czy IKZE zdecydowanie najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest postawienie na konta oferowane w bankach. Wówczas można korzystać z zabezpieczenia środków finansowych gromadzonych na kontach poprzez bankowy fundusz gwarancyjny. Natomiast przy oszczędzaniu w bankowych kontach emerytalnych trzeba się liczyć ze znacznie mniejszym oprocentowaniem w stosunku do ofert dostępnych w funduszach inwestycyjnych.

Jeśli chce się uzyskać możliwość realizowania największych zysków na gromadzonych środkach finansowych najlepszym rozwiązaniem jest postawienie na konta emerytalne, które dostępne są w funduszach TFI. W takich firmach finansowych ma się również największy wpływ na sposób inwestowania wpłacanych środków finansowych.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 72,21%. Rata miesięczna od 242,52 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 4 515,16 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 525,16 zł, prowizja 3 990,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8 515,16 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r.

Aasa Standard z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 058,40 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 65,92%. Rata miesięczna od 199,93 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 6 522,91 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 837,16 zł, prowizja 5 685,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12 222,91 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r. Pożyczka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie: 1 641,60 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.