Weź pożyczkę, której rata nie wzrośnie przez cały okres spłaty. RRSO: 77,46%

Sprawdź!

Ile kosztuje oczyszczacz powietrza?

Ile kosztuje oczyszczacz powietrza?

Statystyki wskazują, że smog w Polsce zabija co roku nawet około 40 tysięcy osób. Chociaż w tym temacie zmienia się coraz więcej, to jednak nadal mamy najgorsze powietrze w całej Unii Europejskiej. Jeśli chcesz zwiększyć swoje bezpieczeństwo i zapewnić je także swoim bliskim, pomyśl o zakupieniu oczyszczacza powietrza. Ile musimy za niego zapłacić?

Smog zawiera wiele szkodliwych, rakotwórczych składników, które osadzają się w naszym organizmie. Znajdują się nie tylko w płucach, ale również te najdrobniejsze potrafią przechodzić przez barierę krew – mózg. Smog jest szczególnie groźny dla dzieci oraz dla osób w podeszłym wieku, ale każdy z nas powinien się przed nim chronić.

W smogu najgroźniejsze to pyły zawieszone PM 10 oraz PM 2,5 (cyfry wskazują na wielkość cząsteczek pyłu), a także benzopiren.

Jak chronić się przed smogiem?

W internecie możemy na bieżąco śledzić wyniki pomiarów ze stacji pomiarowych znajdujących się w różnych miejscowościach w kraju. Gdy stężenie zanieczyszczeń w powietrzu jest wysokie, najlepiej nie wychodzić z domu. Jeśli musimy to zrobić, warto zaopatrzyć się w maskę antysmogową.

Jednak zanieczyszczone powietrze dostaje się również do naszych domów. Jak możemy je usunąć? Tutaj pomocne są oczyszczacze powietrza, które kupimy w wielu wariantach do wyboru. Wbrew pozorom, oczyszczacze powietrza nie są bardzo skomplikowanymi urządzeniami – wyposażone są w wentylator zasysający powietrze oraz w układ filtrów, które zatrzymują zanieczyszczenia. Te lepszej klasy mogą mieć też nawilżacze powietrza, jonizatory.

Przykładowe ceny oczyszczaczy powietrza:

• 400-600 złotych – podstawowy oczyszczacz powietrza bez funkcji nawilżania

• 1000 złotych – oczyszczacz powietrza z nawilżaczem

• 1600-1800 złotych – oczyszczacz powietrza do większego pomieszczenia, z nawilżaczem, zautomatyzowanymi funkcjami

• 3000 złotych – oczyszczacz do największych pomieszczeń

Jak wybrać odpowiedni oczyszczacz powietrza?

Jeśli zaczniemy przeglądać oferty producentów oczyszczaczy powietrza, które dostępne są on-line, możemy zauważyć, że mają one różne parametry. Gdy nie mamy doświadczenia, możemy mieć trudność ze znalezieniem tego odpowiedniego. Na co warto patrzeć?

#ADV_LARGE#

Przede wszystkim najważniejsze są filtry – to one zatrzymują szkodliwe pyły i inne zanieczyszczania, a nawet mogą zmniejszać ilość wirusów, bakterii, grzybów oraz innych drobnoustrojów w powietrzu. Dobry oczyszczacz powinien posiadać filtr węglowy, który potrafi też usuwać nieprzyjemne zapachy, a także filtr HEPA, który zatrzymuje najdrobniejsze związki. Filtry HEPA produkowane są w wariantach E10, E11, E12 i H13 – im wyższa liczba, tym filtr jest skuteczniejszy.

Warto też spojrzeć na wydajność urządzenia – im wyższa, tym szybciej przefiltruje on powietrze w większych pomieszczeniach.

Powinniśmy też zwrócić uwagę na obsługę urządzenia – niektóre dopasowują poziom działania do zanieczyszczenia powietrza. Koniecznie należy podliczyć koszty eksploatacji – musimy regularnie wymieniać filtry w oczyszczaczu, aby działał on niezawodnie.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 88,30%. Rata miesięczna od 353,49 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7161,48 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 5286,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12461,48 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r                                    

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 77,46%. Rata miesięczna od 329,64 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa stała). Całkowity koszt pożyczki: 6326,73 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 4452 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11626,73 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 400,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.