Weź pożyczkę, której rata nie wzrośnie przez cały okres spłaty. RRSO: 77,46%

Sprawdź!

Leczenie za granicą - kto za to płaci?

Leczenie za granicą - kto za to płaci?

Leczyć możemy się nie tylko w Polsce, ale również za granicą. Podczas zagranicznego wyjazdu możemy również zachorować lub mieć wypadek. Czy w takim przypadku musimy pokryć koszty ze swojej kieszeni?

Wielu z nas narzeka na poziom polskiej ochrony zdrowia. Długie kolejki, niska jakość usług w ramach publicznego ubezpieczenia na NFZ, słaba dostępność leczenia zgodnie z najnowszymi technologiami. W związku z tym coraz więcej Polaków decyduje się na wyjazd za granicę, aby tam podjąć leczenie.

Leczenie z EKUZ

Prawo pozwala nam na podejmowanie leczenia na terenie krajów należących do Unii Europejskiej, a także w Islandii, Lichtensteinie, Norwegii i Szwajcarii w ramach dyrektywy transgranicznej, potocznie określanej EKUZ od nazwy karty EKUZ – Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Po kartę taką możemy udać się do najbliższej placówki NFZ i tam złożyć wniosek o jej wydanie.

Jednak samo posiadanie karty EKUZ nie oznacza, że skorzystamy z zabiegów bez opłat. Przede wszystkim musimy pokryć je na początku z własnej kieszeni, a potem zwrócić się do NFZ o otrzymanie zwrotu kosztów. Gdy nie dysponujemy odpowiednią sumą, ale nie możemy czekać z diagnostyką i leczeniem, rozwiązaniem może być pożyczka ratalna – możemy wnioskować o nią też przez internet.

Warto przy tym pamiętać, że nie każda placówka honoruje karty EKUZ – przyjmują je państwowe szpitale i przychodnie i nie skorzystamy z nich najczęściej w placówkach prywatnych. Z takim problemem możemy zetknąć się często w miejscowościach turystycznych, w których znajdują się głównie prywatne placówki.

Musimy też wziąć pod uwagę fakt, że karta EKUZ nie pokrywa transportu medycznego albo transportu zwłok do Polski – takie opłaty musimy też ponieść samodzielnie.

Polisa turystyczna

Chociaż karta EKUZ jest bardzo pomocna wtedy, gdy chcemy skorzystać z zabiegów dostępnych łatwiej w innym kraju niż w naszym, na przykład leczenia jaskry, to jednak nie zapewni nam ona tak szerokiej ochrony jak w przypadku ubezpieczenia turystycznego.

Eksperci zalecają, aby zawsze wykupić ubezpieczenie turystyczne przy wyjazdach zagranicznych. W niektórych krajach – nie tylko europejskich, ale również na innych kontynentach, leczenie może być bardzo kosztowne. Polisa turystyczna pozwoli nam na pokrycie niespodziewanych kosztów wtedy, gdy dopadnie nas choroba albo będziemy mieli wypadek.

W zależności od tego, jaką polisę turystyczną wybierzemy, możemy otrzymać określone wsparcie – pomoc w znalezieniu specjalisty w danym miejscu, zwrot kosztów leczenia, transport medyczny do Polski, gdy leczenie na miejscu będzie niemożliwe albo będzie za drogie. Polisa pokrywa również koszt transportu ciała w razie śmierci osoby ubezpieczonej.

Podsumowując, nie musimy płacić na leczenie za granicą, ale tylko wtedy, gdy będziemy do tego odpowiednio przygotowani. Jeśli zamierzamy wyjechać na wakacje do Europy, warto wykupić polisę turystyczną i mieć także kartę EKUZ. Jeśli wyjeżdżamy poza granice Europy, nie zapominajmy także o ubezpieczeniu turystycznym – to często niewielki wydatek w porównaniu z bardzo wysokimi kosztami leczenia w innych krajach.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 88,30%. Rata miesięczna od 353,49 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7161,48 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 5286,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12461,48 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r                                    

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 77,46%. Rata miesięczna od 329,64 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa stała). Całkowity koszt pożyczki: 6326,73 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 4452 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11626,73 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 400,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.