Ubezpieczenie turystyczne - ile kosztuje?

Ubezpieczenie turystyczne - ile kosztuje?

Głównym celem ubezpieczenia turystycznego jest ochrona podróżującego przed ryzykiem, które może wystąpić podczas jego wyjazdu. Polisę ubezpieczeniową tego rodzaju możemy wykupić obecnie u wielu ubezpieczycieli. Z jakimi kosztami musimy się liczyć?

Niezależnie od tego, czy zamierzasz wyjechać za granicę samodzielnie, czy z biurem podróży, warto pomyśleć o wykupieniu ubezpieczenia turystycznego. Dzięki niemu będziemy mogli zabezpieczyć się przed różnymi losowymi sytuacjami – chorobą, wypadkiem, nieumyślnym zniszczeniem czyjegoś mienia, utratą bagażu, aby wspomnieć tylko o niektórych z nich.

Chociaż biura turystyczne oferują już wycieczki wraz z polisami ubezpieczeniowymi, to jednak warto pamiętać o tym, że najczęściej są to polisy w podstawowych wersjach – nie zapewnią nam pełnej ochrony i nie dadzą najwyższych kwot odszkodowań. W związku z tym warto dokupić dodatkową polisę poszerzająca ochronę.

Co wpływa na cenę polisy turystycznej?

Trudno jednoznacznie wskazać, ile wyniesie nas polisa turystyczna, ponieważ na jej koszt wpływa wiele różnych czynników. Zatem najlepiej skorzystać ze specjalnych kalkulatorów ubezpieczeń, aby dowiedzieć się, na jaki wydatek należy się przygotować.

Działa tutaj dość ogólna zasada, która mówi, że im dalsza i dłuższa będzie nasza podróż, tym koszt polisy będzie wyższy. Także będzie on wyższy wtedy, gdy wybierzmy ubezpieczenie o szerszym zakresie ochrony oraz gwarantujące nam wyższą kwotę odszkodowania.

Na wysokość składki polisy turystycznej wpływają:

• kraj podróży

• czas trwania podróży

• suma ubezpieczenia

• zakres ubezpieczenia

• liczba ubezpieczonych osób

• dodatkowe warianty

• zniżki i zwyżki

Warto przyjrzeć się tutaj głównie dodatkowym wariantom oraz zniżkom i zwyżkom. Więcej zapłacimy wtedy, gdy w ramach naszej wycieczki chcemy uprawiać sporty ekstremalne jak wspinaczka, nurkowanie, skoki spadochronowe, a także wtedy, gdy zamierzamy pojechać do pracy. Na wyższy wydatek będą musiały przygotować się też osoby starsze – w ich przypadku cena może być nawet o połowę wyższa przy przekroczeniu wieku 65. czy 70. lat.

Przykładowo, za ochronę na dwutygodniowe wakacje w popularnym wśród turystów kraju w Europie albo w Afryce zapłacimy od 80 do 300 złotych. Gdy będziemy chcieli wyjechać do Ameryki Południowej lub Północnej czy do Azji, zapłacimy nawet około 500-800 złotych. Podobną cenę zapłacimy w przypadku wyjazdu do Australii.

Powyższe ceny są tylko przykładowe, dlatego warto zapoznać się z dokładnymi, aktualnymi ofertami na stronach internetowych ubezpieczycieli albo w serwisach niezależnych.

Oblicz wysokość ubezpieczenia wybierz najlepszą ofertę!

W znalezieniu odpowiedniej oferty ubezpieczenia na wycieczkę pomogą wspomniane już przez nas kalkulatory dostępne przez internet. Aby zapoznać się z rożnymi propozycjami ubezpieczycieli należy wpisać podstawowe dane o wyjeździe. Następnie serwis porówna dla nas różne propozycje i wskaże je wraz z kosztami – możemy wtedy wybrać najlepsze ubezpieczenie i potem natychmiast podpisać umowę. Zapłacić możemy on-line.

**Uwaga!

Należy wykupić ubezpieczenie turystyczne przynajmniej na jeden dzień przed wyjazdem!**

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 6300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,60%. Rata miesięczna od 306,08 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 4513,14 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1999,44 zł, prowizja 2513,70 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 10813,14 zł. Stan na dzień 05.10.2023 r.                                                                                      

Aasa z Pakietem Gold - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 8500 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,57%. Rata miesięczna od 412,97 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 6093,93 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 2702,43 zł, prowizja 3391,50 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 14593,93 zł. Stan na dzień 01.11.2023 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 2400 zł.                                                 

Aasa z Pakietem Premium - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 7200 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,57%. Rata miesięczna od 349,81 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 5161,87 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 2289,07 zł, prowizja 2872,80 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12361,87 zł. Stan na dzień 01.11.2023 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Językowym. Opłata za dobrowolny Pakiet Językowy: 2000 zł.        

Aasa z Pakietem Biznes - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 7200 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,57%. Rata miesięczna od 349,81 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 5161,87 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 2289,07 zł, prowizja 2872,80 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12361,87 zł. Stan na dzień 01.11.2023 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 2000 zł.                             

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy również Privee Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001029112, NIP: 7011138042, REGON: 524943799, kapitał zakładowy w wysokości: 5 000,00 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13282, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Kurs językowy dla Klientów Aasa Polska S.A. realizowany jest przez Tele-Nauka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Piękna 24/26 A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000762801, NIP: 5842779937, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000,00 zł.