Weź pożyczkę, której rata nie wzrośnie przez cały okres spłaty. RRSO: 77,46%

Sprawdź!

Kiedy wykupić ubezpieczenie turystyczne

Kiedy wykupić ubezpieczenie turystyczne

Jeśli planujemy wakacje spędzić w Polsce, nie musimy kupować dodatkowej polisy ubezpieczeniowej. Jeśli jednak zamierzamy pojechać za granicę, warto pomyśleć o takim ubezpieczeniu. Sprawdź 5 powodów, dla których warto je mieć!

Zagraniczne wakacje mogą być wspaniałą przygodą. Warto jednak być przezornym i wykupić ubezpieczenie turystyczne, aby nie zmieniły się w pasmo problemów i wydatków. Dzisiaj zakupienie polisy ubezpieczeniowej dla podróżnika nie jest bardzo trudne – można zrobić to nawet przez internet.

Jeśli wahasz się, czy kupić ubezpieczenie turystyczne, zobacz, dlaczego jest ono takie ważne. Przyda się zarówno na wojaże po Europie, jak i w dalsze zakątki świata!

1. Pomoc medyczna

Wypadek albo niespodziewana choroba mogą przydarzyć się również w trakcie urlopu. Z wykupioną polisą ubezpieczeniową nie musimy obawiać się o wysokie koszty. Wystarczy skontaktować się z centrum alarmowym towarzystwa ubezpieczeniowego, aby uzyskać wsparcie. Ubezpieczyciel pomoże w zorganizowaniu leczenia lub transportu, gdy będzie on potrzebny.

W przypadku podróży po Unii Europejskiej przyda się EKUZ – karta potwierdzająca prawo do korzystania z opieki zdrowotnej w UE.

2. Odszkodowanie za bagaż

Polisa turystyczna będzie pomocna też wtedy, gdy będziemy mieli problem z naszym bagażem. Dzięki niej możemy otrzymać odszkodowanie, gdy nasz bagaż zaginie, zostanie uszkodzony albo skradziony na lotnisku albo w hotelu.

Warto pamiętać o tym, że kwota odszkodowania zależy od kwoty ubezpieczenia – im będzie ono droższe, tym większą kwotę możemy otrzymać.

3. Transport do kraju

Jak wspomnieliśmy już w pierwszym punkcie, z polisy ubezpieczeniowej można pokryć koszt powrotu do kraju w razie problemów ze zdrowiem. Taka sytuacja ma zwykle miejsce wtedy, gdy leczenie na miejscu byłoby za drogie – warto sprawdzić zapisy w OWU – ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Polisa pokryje też transport w przypadku śmierci ubezpieczonego. Koszty międzynarodowego transportu ciała są bardzo wysokie.

4. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym

Większość polis turystycznych pozwala też na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podczas wyjazdu zagranicznego. Jeśli coś zniszczymy lub szkody wywoła nasze dziecko, wtedy ubezpieczyciel będzie mógł wypłacić za nas odszkodowanie i nie będziemy musieli płacić z własnej kieszeni.

Polisa tego rodzaju polecana jest wtedy, gdy zamierzamy uprawiać sporty, które mogą doprowadzić do kontuzji innych osób, na przykład w narciarstwie.

5. Zwrot przy niepowodzeniu wyjazdu

Polisa ubezpieczeniowa pomoże też wtedy, gdy będziemy musieli zrezygnować z wyjazdu albo nie dojdzie do niego w ogóle nie z naszej winy – zostanie on odwołany przez operatora. Otrzymamy wtedy zwrot poniesionych kosztów, w tym między innymi zarezerwowanych noclegów, zaliczki na rezerwację.

To tylko przykładowe zalety posiadania ubezpieczenia turystycznego – jest ich znacznie więcej. Gdy będziemy chcieli wykupić odpowiednią polisę, możemy zaznaczyć, jakiej ochrony oczekujemy, aby dobrać taką ofertę, która będzie dla nas najbardziej korzystna pod kątem zakresu zabezpieczenia oraz ceny.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 88,30%. Rata miesięczna od 353,49 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7161,48 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 5286,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12461,48 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r                                    

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 77,46%. Rata miesięczna od 329,64 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa stała). Całkowity koszt pożyczki: 6326,73 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 4452 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11626,73 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 400,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.