Weź pożyczkę, której rata nie wzrośnie przez cały okres spłaty. RRSO: 77,46%

Sprawdź!

Jak nie płacić za korzystanie z karty płatniczej?

Jak nie płacić za korzystanie z karty płatniczej?

Niemalże każdy z nas posiada obecnie kartę płatniczą wydaną do swojego konta bankowego. Taka karta pozwala nam na łatwe wypłacanie środków z konta i płacenie w sklepach oraz w internecie. Niestety, za korzystanie z karty często musimy zapłacić – w wielu bankach opłat tych można jednak uniknąć. Kiedy to możliwe?

Czasy, w których za darmo można było korzystać z karty płatniczej, już minęły. Banki coraz częściej wprowadzają różnego rodzaju opłaty, dlatego musimy wtedy liczyć się z dodatkowym kosztem. Możemy ich jednak uniknąć wtedy, gdy spełnimy określone warunki. Te z kolei różnią się w zależności od banku oraz oferty.

Ile może kosztować korzystanie z karty płatniczej?

Tutaj koszty są zróżnicowane – zwykle to wydatek od około 4 do nawet 10 złotych miesięcznie. Zatem jeśli nie spełnimy wymogów darmowego korzystania z karty, będziemy musieli dopłacić od kilkudziesięciu do nawet kilkuset złotych rocznie!

Zatem jeśli już teraz mamy konto bankowe w banku pobierającym opłaty za korzystanie z karty albo chcemy założyć nowe konto, powinniśmy pamiętać o tym, aby sprawdzić, z jakimi wydatkami musimy się liczyć i co musimy zrobić, aby ich uniknąć.

Aby nie płacić za korzystanie z karty, najczęściej musimy:

• wykonać kartą określoną liczbę transakcji na miesiąc – zwykle jest to od 3 do 5 transakcji zależnie od banku, mogą być to zwykle transakcje na dowolną kwotę, czyli nie ma znaczenia, czy będą one na kilka czy kilkaset złotych

• wykonać kartą transakcje na określoną kwotę – to drugi rodzaj warunku, czyli dla darmowej karty płatniczej musimy zapłacić nią określoną sumę, na przykład 100 czy 300 złotych na miesiąc

Te dwa warunki stosowane są oddzielnie, czyli najczęściej bank wymaga od nas wykonania transakcji kartą w odpowiedniej liczbie albo w odpowiedniej kwocie. Rzadko zdarza się, że musimy spełnić te dwa warunki jednocześnie.

Uwaga na okresy rozliczeniowe!

Przy płatności kartą, która ma być za darmo, warto też pamiętać o jeszcze jednej ważnej sprawie, a mianowicie o okresach rozliczeniowych. Mówimy tutaj okresach, w których powinniśmy wykonać transakcje, aby nasza karta nie była związana z dodatkową opłatą.

Rozliczenia dokonywane są co miesiąc.

Banki stosują tutaj dwa rozwiązania dla rozliczeń – pierwszy z nich to termin faktycznego wykonania transakcji kartą, drugi to termin księgowania transakcji. Warto wskazać, że są one różne i jeśli nie będziemy wiedzieli, na czym polega ta różnica, możemy też narazić się na konieczność zapłaty za korzystanie z karty.

Pierwsza opcja, czyli rozliczenia dla faktycznego dokonania płatności, dotyczą wykonania transakcji danego dnia, czyli aby została ona zaliczona na konkretny miesiąc, musi być wykonana w terminie od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca. Druga forma rozliczenia jest już inna – w tym przypadku liczy się czas księgowania transakcji, który następuje najczęściej do 7 dni po terminie dokonania płatności kartą.

Zatem jeśli wykonamy taką płatność w jednym z ostatnich dni miesiąca, księgowanie może przypaść dopiero na następny miesiąc – w efekcie możemy nie spełnić wymogów do darmowego korzystania z karty.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 88,30%. Rata miesięczna od 353,49 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7161,48 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 5286,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12461,48 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r                                    

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 77,46%. Rata miesięczna od 329,64 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa stała). Całkowity koszt pożyczki: 6326,73 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 4452 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11626,73 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 400,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.