Odkryj jesień pełną inspiracji! Zacznij ją z pełnym portfelem!

Sprawdź!

Jak nie płacić za korzystanie z karty płatniczej?

Jak nie płacić za korzystanie z karty płatniczej?

Niemalże każdy z nas posiada obecnie kartę płatniczą wydaną do swojego konta bankowego. Taka karta pozwala nam na łatwe wypłacanie środków z konta i płacenie w sklepach oraz w internecie. Niestety, za korzystanie z karty często musimy zapłacić – w wielu bankach opłat tych można jednak uniknąć. Kiedy to możliwe?

Czasy, w których za darmo można było korzystać z karty płatniczej, już minęły. Banki coraz częściej wprowadzają różnego rodzaju opłaty, dlatego musimy wtedy liczyć się z dodatkowym kosztem. Możemy ich jednak uniknąć wtedy, gdy spełnimy określone warunki. Te z kolei różnią się w zależności od banku oraz oferty.

Ile może kosztować korzystanie z karty płatniczej?

Tutaj koszty są zróżnicowane – zwykle to wydatek od około 4 do nawet 10 złotych miesięcznie. Zatem jeśli nie spełnimy wymogów darmowego korzystania z karty, będziemy musieli dopłacić od kilkudziesięciu do nawet kilkuset złotych rocznie!

Zatem jeśli już teraz mamy konto bankowe w banku pobierającym opłaty za korzystanie z karty albo chcemy założyć nowe konto, powinniśmy pamiętać o tym, aby sprawdzić, z jakimi wydatkami musimy się liczyć i co musimy zrobić, aby ich uniknąć.

Aby nie płacić za korzystanie z karty, najczęściej musimy:

• wykonać kartą określoną liczbę transakcji na miesiąc – zwykle jest to od 3 do 5 transakcji zależnie od banku, mogą być to zwykle transakcje na dowolną kwotę, czyli nie ma znaczenia, czy będą one na kilka czy kilkaset złotych jesienna-pozyczka

• wykonać kartą transakcje na określoną kwotę – to drugi rodzaj warunku, czyli dla darmowej karty płatniczej musimy zapłacić nią określoną sumę, na przykład 100 czy 300 złotych na miesiąc

Te dwa warunki stosowane są oddzielnie, czyli najczęściej bank wymaga od nas wykonania transakcji kartą w odpowiedniej liczbie albo w odpowiedniej kwocie. Rzadko zdarza się, że musimy spełnić te dwa warunki jednocześnie.

Uwaga na okresy rozliczeniowe!

Przy płatności kartą, która ma być za darmo, warto też pamiętać o jeszcze jednej ważnej sprawie, a mianowicie o okresach rozliczeniowych. Mówimy tutaj okresach, w których powinniśmy wykonać transakcje, aby nasza karta nie była związana z dodatkową opłatą.

Rozliczenia dokonywane są co miesiąc.

Banki stosują tutaj dwa rozwiązania dla rozliczeń – pierwszy z nich to termin faktycznego wykonania transakcji kartą, drugi to termin księgowania transakcji. Warto wskazać, że są one różne i jeśli nie będziemy wiedzieli, na czym polega ta różnica, możemy też narazić się na konieczność zapłaty za korzystanie z karty.

Pierwsza opcja, czyli rozliczenia dla faktycznego dokonania płatności, dotyczą wykonania transakcji danego dnia, czyli aby została ona zaliczona na konkretny miesiąc, musi być wykonana w terminie od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca. Druga forma rozliczenia jest już inna – w tym przypadku liczy się czas księgowania transakcji, który następuje najczęściej do 7 dni po terminie dokonania płatności kartą. jesienna-pozyczka

Zatem jeśli wykonamy taką płatność w jednym z ostatnich dni miesiąca, księgowanie może przypaść dopiero na następny miesiąc – w efekcie możemy nie spełnić wymogów do darmowego korzystania z karty.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 000,00 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 74,08%. Rata miesięczna od 245,30 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 9,5%. Całkowity koszt pożyczki: 4 617,56 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 627,56 zł, prowizja 3 990,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8 617,56 zł. Stan na dzień 05.11.2021 r.

Aasa Standard z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5 700,00 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 68,26%. Rata miesięczna od 335,30 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 9,5%. Całkowity koszt pożyczki: 6 081,00 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 894, zł, prowizja 5 187,60 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11 781,00 zł. Stan na dzień 23.11.2021 r. Pożyczka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie: 1 641,60 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł.