Weź pożyczkę, której rata nie wzrośnie przez cały okres spłaty. RRSO: 77,46%

Sprawdź!

Ile kosztuje utrzymanie rocznego dziecka?

Ile kosztuje utrzymanie rocznego dziecka?

Gdy ma pojawić się dziecko z jednej strony jest to bardzo ważny okres w życiu osób oczekujących na dziecko pod kątem emocjonalnym, ale jest to również okres życia, który wymaga odpowiedniego planowania. Jest to związane między innymi z tym, że trzeba przygotować dla dziecka odpowiednie warunki.

Wiąże się to również z wydatkami, które mogą być całkiem wysokie szczególnie przez pierwszy okres życia dziecka.

Gdy spodziewamy się dziecka warto jest zapoznać się z wszystkimi niezbędnymi wydatkami, z którymi można spotkać się szczególnie w pierwszym okresie życia dziecka. Oczywiście nie można przewidzieć wszystkich wydatków, ale odpowiednie planowanie pozwala na znacznie lepsze przygotowanie się na wydatki związane z przyjściem dziecka na świat.

Wyprawka dla dziecka

Gdy oczekuje się dziecka niezbędne jest dokonanie zakupu wyprawki. Zakup poszczególnych elementów wyprawki powinien być odpowiednio przemyślany. Trzeba pozyskać po pierwsze niezbędne ubranka, kosmetyki jak też różne akcesoria. Do produktów kosmetycznych, które trzeba pozyskać można zaliczyć odpowiedni płyn do kąpieli, oliwkę, maść do smarowania pupy, krem na odparzenia, kremy chroniące przed działaniem mrozu, chłodu, UV, chusteczki, pieluchy tetrowe, flanelowe, szczotki do włosków, pokłady do przewijania, ręczniki kąpielowe, specjalne proszki do prania.

Niezbędne jest również pozyskanie odpowiedniej ilości ubranek.

Trzeba brać pod uwagę, że dziecko może rosnąć w różnym tempie, więc warto przygotować się na pierwsze miesiące życia dziecka. Jednocześnie poszczególne elementy ubranek dla dzieci powinny być kupione w kilku sztukach. Zakupić należy śpioszki, body, skarpetki, rękawiczki, czapeczki czy kombinezony. W zależności od pory roku urodzenia się dziecka niezbędne jest również nieco inne skonstruowanie pierwszego zestawu ubranek przygotowanych dla dziecka.

Dobrze jest również przygotować odpowiednio przygotowaną apteczkę, która przydać się może gdy dziecko będzie miało różne problemy zdrowotne jak temperatura. Niezbędne jest również pozyskanie odpowiednich akcesoriów jak buleni do karmienia, smoczki, woreczki do zamrażania pokarmu, podgrzewacze do butelek, laktatory, przewijaki, rożki, kocyki, termometry.

Oczywiście do niezbędnych akcesoriów dla dziecka zaliczyć trzeba wózki oraz śpiworki. Niezbędne może być pozyskanie fotelików samochodowych gdy podróżować będzie się z dzieckiem samochodem. Wielu rodziców kupuje się poduszki do karmienia piersi czy nianie elektryczne.

Koszty stałe

Przy małym dziecku można spotkać się również z odmiennymi kosztami stałymi. Po pierwsze do takich kosztów stałych zaliczyć trzeba pieluchy. Dziecko może również wymagać dokarmiania w przypadku gdy będzie się matka będzie miała za mało pokarmu.

Kupować trzeba również proszek, który będzie używany do prania oraz kosmetyki, które będą się zużywały. Koszty stałe mogą być bardzo różne, bo wiele zależy od indywidualnych potrzeb, ale najczęściej wynoszą one kilkaset złotych i przeciętne w rodzinach wahają się w okolicach pięciuset złotych.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 88,30%. Rata miesięczna od 353,49 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7161,48 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 5286,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12461,48 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r                                    

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 77,46%. Rata miesięczna od 329,64 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa stała). Całkowity koszt pożyczki: 6326,73 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 4452 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11626,73 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 400,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.