W związku z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaną w dniu 19 września 2019 r. nr DOZIK-4/2019 Aasa Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, że stosowała praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów polegającą na nieobniżaniu w przypadku przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego całkowitego kosztu kredytu o koszty opłaty przygotowawczej, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, co jest niezgodne z art. 49 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 993 ze zm.) oraz godzi w zbiorowe interesy konsumentów. Decyzja Prezesa UOKiK nr DOZIK-4/2019 z dnia 19 września 2019 r. dostępna jest pod adresem www.uokik.gov.pl

Ile kosztuje żółw i jego utrzymanie?

Ile kosztuje żółw i jego utrzymanie?

Decydując się na domowe zwierzę ważne jest również sprawdzenie z jakimi problemami w hodowli można się spotkać, ale również z jakimi kosztami trzeba się liczyć. Pozwala to na ocenę czy ma się odpowiednią ilość czasu by zajmować się zwierzęciem danego gatunku. Jednocześnie można ocenić czy hodowanie zwierzęcia nie będzie nadmiernie kosztowne.

Jednym ze zwierząt chętnie wybieranych przez rodziców dla dzieci są żółwie lądowe.

Wynika to z faktu, że rodzice traktujące żółwie jako po pierwsze zwierzęta bezpieczne dla dzieci, ale również takie, które nie będą kłopotliwe. Wynika to między innymi z faktu, że żółwie nie muszą być wyprowadzane są spacery co jest niezbędne w przypadku posiadania psów.

Jednocześnie żółwie lądowe nie powodują hałasu, co również sprawia, że nie trzeba martwić się reakcjami sąsiadów co bywa ważne szczególnie gdy mieszka się w mieszkaniach. Żółwie nie powodują również zniszczeń w domu, więc nie trzeba martwić się o stan mebli co bywa problemem przy zdecydowaniu się na kota czy psa.

Właściwe dbanie o żółwia

Decydując się na hodowanie żółwia nie można zapominać, że trzeba dbać o to by zwierzę było zdrowe. W ten sposób można liczyć na to, że żółw będzie z nami przez wiele lat. Żółwie są zwierzętami długowiecznymi. Jednak trzeba brać pod uwagę, że zapewnienie żółwiom właściwych warunków do życia wcale nie jest takie łatwe. zimowa-pozyczka

Gdy chce się odpowiednio dbać o żółwia niezbędne jest posiadanie odpowiedniej wiedzy. Nie można jedynie kupić żółwia, ale ważne jest zapoznanie się z dostępną wiedzą o hodowli. Nie jest to wcale łatwe, gdyż konieczne jest korzystanie z profesjonalnych publikacji.

Koszty hodowli

Gdy sprawdza się koszty hodowania żółwia lądowego w domu warto sprawdzić poszczególne elementy kosztów. Pozwala to na podzielenie takich kosztów na jednorazowe a także na regularne. Do regularnych kosztów, ale nie pojawiających się stale można zaliczyć koszty wizyt, leczenie czy badań u weterynarza.

Jednocześnie trzeba się liczyć z tym, że nie zawsze można w okolicy znaleźć odpowiedniego specjalisty z zakresu weterynarii, który zajmuje się żółwiami. Wówczas trzeba będzie również liczyć się z kosztami dojazdów do odpowiedniej placówki weterynaryjnej.

Do jednorazowych, początkowych kosztów można zaliczyć koszty związane z zakupem zarówno terrarium a także wyposażenia. Liczyć trzeba się co najmniej z kilkuset złotymi wydatku, gdyż niezbędny jest zakup pojemnika na pożywienie, kryjówki, basenu a także poszczególnych i dodatkowych elementów wyposażenia jak żarówki grzewcze. Można postawić w tym względzie na oprawy, co nie wymaga ich wymieniania w odróżnieniu od postawienia na żarówki.

Niezbędne jest również pozyskanie urządzeń pomiarowych.

Dotyczy to zarówno termometrów, higrometrów a także nawilżaczy powietrza. Są one niezbędnymi urządzeniami, które stosowane są w terrarium. Przy tych elementach terrarium trzeba liczyć się ze znacznymi wydatkami. zimowa-pozyczka

Do stałych kosztów trzeba również zaliczyć koszty podłoża, pożywienia oraz zużywanej energii elektrycznej. Koszty takie będą zależne między innymi od wieku żółwia czy też od wielkości stworzonego terrarium.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 6 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy 48,12%. Rata miesięczna od 297,58 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 4 518,69 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki –  2 124,69 zł, prowizja 2 394,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 10 518,69 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r.

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 9 900 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 48,12%. Rata miesięczna od 491,00 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7 455,87 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3 505,77 zł, prowizja 3 950,10 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 17355,87 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 3 600,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.  

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.