Zadzwoń: 22 4 600 300 801 40 40 40

Ile wynosi kwota wolna od podatku PIT?

Ile wynosi kwota wolna od podatku PIT?

Podatki musi płacić każdy z nas – nie tylko w formie podatku PIT, ale również VAT i innych danin na rzecz państwa. Jednak czasami podatek nie jest naliczany ze względu na nasze zarobki – ile obecnie wynosi kwota wolna od podatku PIT?

Kwot wolna od podatku, a dokładnie kwota dochodu wolnego od podatku jest kwotą dochodu, który nie powoduje konieczności zapłaty podatku dochodowego. Jest to jeden z elementów systemu podatkowego.

Podatkiem dochodowym określamy świadczenie osoby fizycznej lub prawnej na rzecz państwa, które jest zależne od jej dochodu oraz możliwych odliczeń. W przypadku podatku dochodowego podstawą do opodatkowania jest dochód, czyli przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania.

Kwota wolna od podatku w Polsce

Również polscy podatnicy mogą korzystać z kwoty wolnej pod od podatku przy składaniu swojej deklaracji PIT. Jest ona obecnie zależna od tego, ile zarabiamy. Warto również wskazać, że obowiązująca w naszym kraju Ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych zakłada szereg zwolnień od podatku. Dotyczą one również poszczególnych grup zawodowych.

Bardzo często możemy spotkać się ze stwierdzeniem, że kwota wolna od podatku dochodowego w Polsce jest bardzo niska. Rzeczywiście, na tle innych krajów nie wypadamy najlepiej, ponieważ nawet osoby najmniej zarabiające muszą go opłacać, podczas gdy w innych krajach dotyczy on osób lepiej zarabiających.

Jak zmieniała się kwota wolna od podatku w Polsce:

• 2009–2016 – 3 091,00 złotych

• 2008 – 3 089,00 złotych

• 2007 – 3 013,37 złotych

• 2003–2006 – 2 789,89 złotych

• 2002 – 2 727,16 złotych

• 2001 – 2 596,43 złotych

• 2000 – 2 295,79 złotych

Obecnie kwota wolna od podatku została podniesiona i ma być podnoszona w kolejnych latach. Od 2017 roku zależy ona od wysokości dochodów.

Kwota wolna od podatku od 2017 roku

Po zmianach wprowadzonych w przepisach kwota wolna od podatku do wysokości dochodu 6 600 złotych będzie całkowita, czyli wtedy, gdy tyle zarobimy, nie zapłacimy podatku – zostanie on zwrócony. Od kwoty 6 601 do 11 000 złotych kwota będzie malała, by powyżej 11 000 złotych rocznie osiągnąć poziom obecnie obowiązujący, czyli 3 091 złotych.

Warto jednocześnie zaznaczyć, że najlepiej zarabiający będą musieli zapłacić wyższy podatek. Powyżej dochodu 85 528 złotych rocznie kwota wolna będzie stopniowo się zmniejszała, zaś podatnicy zarabiający więcej niż 127 000 złotych nie będą mieli kwoty wolnej w ogóle, podczas gdy poprzednio mogli korzystać również z podstawowej kwoty wolnej od podatku, czyli 3 091 złotych.

Podsumowując, w życiu wielu Polaków nowa kwota wolna od podatku uchwalona przez rząd nie będzie miała zastosowania. Warto wskazać, że osoba zarabiająca pensję minimalną, która w 2016 roku wynosi 2 000 złotych brutto, osiąga dochód rzędu 24 000 złotych na rok.

Pamiętajmy też o tym, że dochód poniżej progu kwoty wolnej od podatku nie zwalnia z obowiązku złożenia zeznania rocznego PIT przez podatnika! Przygotowujemy go na podstawie dokumentów przekazanych nam przez pracodawcę. W sporządzeniu PIT-u mogą pomóc nam również specjalne programy komputerowe – teraz możemy złożyć dokument również on-line.

Ten wpis znajduje się w kategorii