Odkryj jesień pełną inspiracji! Zacznij ją z pełnym portfelem!

Sprawdź!

Inwestowanie na giełdzie. Dobre dla każdego?

Inwestowanie na giełdzie. Dobre dla każdego?

Jeśli chce się inwestować pieniądze można decydować się na bardzo różne formy inwestowania. Jedną z opcji do wyboru jest inwestowanie na giełdzie. Należy jednak brać pod uwagę, że inwestowanie na giełdzie wiąże się z dużym ryzykiem utraty środków finansowych, więc niezbędne jest odpowiednie realizowanie inwestycji by zyskiwać a nie tracić.

Inwestowanie na giełdzie to rozwiązanie, z którego obecnie może korzystać niemal każda osoba, ale trzeba brać pod uwagę, że sposób inwestowania winien być dopasowany do indywidualnych predyspozycji oraz posiadanej wiedzy w temacie inwestowania. Jeśli chce się inwestować na giełdzie najważniejsze jest wcześniejsze zdobycie wiedzy, która pozwala na ograniczenie realizowania niekorzystnych inwestycji.

Inwestycje krótkoterminowe

Przy inwestowaniu w krótkich terminach czasu można zarobić znacznie większe pieniądze. Jednak przy takim inwestowaniu niezbędne jest po pierwsze posiadanie dużej wiedzy o inwestowaniu na giełdach.

Ważne jest również posiadanie odpowiednio dużego kapitału, który będzie można przeznaczyć na inwestycje na giełdzie. Krótkoterminowe inwestycje ze względu na konieczność płacenia podatku od zysków kapitałowych trzeba realizować przynajmniej przy budżecie kilkunastu tysięcy, by realizować oczekiwane zyski.

Niezbędne jest również posiadanie dużej ilości czasu, który pozwala na regularne śledzenie wydarzeń na giełdzie, rynkach finansowych oraz na szybkie reagowanie na zmiany kursów na giełdach. Obecnie szybkie reakcje na wydarzenia giełdowe jest znacznie łatwiejsze przede wszystkim poprzez możliwość korzystania z telefonicznych aplikacji do obsługiwania giełdy. jesienna-pozyczka

Przy krótkoterminowych inwestycjach przeciętny czas posiadania aktywów danej spółki nie przekracza jednego roku.

Długoterminowe inwestycje

Znacznie bardziej bezpieczne oraz wymagające najczęściej dużo mniejszego kapitału początkowego jest długoterminowe inwestowanie na giełdzie. Takie inwestycje przynoszą zyski w długim okresie czasu. Czas inwestycji może trwać od kilku do nawet kilkudziesięciu lat. Jednocześnie przy takim inwestowaniu można stopniowo budować kapitał, który posiada się na giełdzie.

Przy długoterminowych inwestycjach znacznie trudniej stracić duże środki finansowe w krótkim czasie. Dodatkowo znacznie łatwiej jest nawet przy mniejszym kapitale zdywersyfikować inwestycje, co jest istotne przy ograniczaniu ryzyka inwestycyjnego.

Inwestycje poprzez fundusze

Nie zawsze przy inwestowaniu na giełdzie konieczne jest decydowanie się na samodzielne inwestowanie. Decydować można się na inwestowanie poprzez fundusze inwestycyjne. Jest to rozwiązanie, które pozwala na skorzystanie z wiedzy specjalistów.

Oczywiście przy inwestowaniu poprzez fundusze inwestycyjne trzeba liczyć się z koniecznością dzielenia się zyskami w formie opłat na rzecz funduszy inwestycyjnych.

Jednak przy długoterminowych inwestycjach za pośrednictwem inwestycyjnych funduszy można uzyskiwać duże zyski, a jednocześnie znacznie łatwiej jest zdywersyfikować inwestycje giełdowe czy inwestować na giełdach całego świata. jesienna-pozyczka

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 72,21%. Rata miesięczna od 242,52 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 4 515,16 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 525,16 zł, prowizja 3 990,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8 515,16 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r.

Aasa Standard z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 058,40 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 65,92%. Rata miesięczna od 199,93 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 6 522,91 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 837,16 zł, prowizja 5 685,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12 222,91 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r. Pożyczka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie: 1 641,60 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.