Weź pożyczkę, której rata nie wzrośnie przez cały okres spłaty. RRSO: 77,46%

Sprawdź!

Jak bez wysiłku oszczędzać na jedzeniu?

Jak bez wysiłku oszczędzać na jedzeniu?

Jedzenie wcale nie musi być nadmiernie kosztowne. Ważne jest by rozsądnie podchodzić do zakupów co dotyczy unikania kupowania nadmiernej ilości żywności, która będzie się psuła.

Jest to jeden z częstych powodów nadmiernych wydatków na zakupy żywności.

Jeśli chce się oszczędzać na wydatkach na jedzenie najważniejsze jest decydowanie się na planowanie zakupów. Tworzenie list zakupów jest jednym ze sposobów kontrolowania wydatków, a także kontrolowania niepotrzebnych zakupów.

Do takich zakupów zaliczają się tak zwane zakupy instynktowne, które dotyczą produktów, jakich nie planowało się kupić przed wejściem do sklepu. Unikanie takich zakupów jest łatwiejsze gdy posiada się listę zakupów.

Listy zakupów pozwalają również kontrolować jakie zachowania zakupowe są dla nas typowe. Wówczas można takie zachowania zakupowe modyfikować co pozwala na unikanie nadmiernych zakupów produktów żywnościowych.

Duże zakupy w marketach

Wiele osób realizuje zakupy w marketach. Przy takich zakupach dobrym rozwiązaniem jest decydowanie się na tworzenie listy potrzebnych produktów żywnościowych na określony okres. Najczęściej dokonuje się zakupów na okres tygodnia czy dwóch tygodni. Wówczas niezbędne jest dokonanie odpowiedniej oceny ile produktów żywnościowych będzie niezbędne.

Dobrym rozwiązaniem jest tworzenie listy planowanych posiłków, a następnie określanie jaka ilość produktów jest potrzebna do wykonania danego posiłku. Pozwala to na uzyskanie możliwości zakupu jedynie takich produktów, które będą wykorzystane w określonym czasie.

Promocje w sklepach

Warto jest korzystać również z promocji, które są popularne w dużych marketach. Pozwalają one na ograniczenie kosztów zakupu większych ilości jedzenia. Ma to duże znaczenie szczególnie w przypadku decydowania się na większe zakupy w jednym sklepie. Promocje można obecnie sprawdza zarówno za pośrednictwem specjalnych gazetek reklamowych dostarczanych przez poszczególne sklepy.

Jednocześnie można decydować się również na sprawdzenie informacji za pośrednictwem stron internetowych marketów. Wówczas można szybko sprawdzić promocje przygotowane na dany tydzień czy dany weekend. Takie zakupy pozwalają często na zyskanie przy zakupach cenowo na pojedynczych składnikach żywnościowych, które można pozyskać w promocjach od kilku do nawet kilkunastu procent taniej.

Mniejsze zakupy jedzenia

Warto jest również rozważyć zmniejszenie ilości kupowanego jedzenia na mieście. Takie zakupy generują znaczne koszty, szczególnie gdy korzysta się z nich regularnie. Przygotowanie posiłków w domu pozwala zarówno na oszczędności, a także na zapewnienie znacznie bardziej zdrowych posiłków, gdyż można wygodnie kontrolować składniki używane do przygotowania posiłków.

Ważne jest również by decydować się na mniejsze zakupy żywności, jeśli żywność się marnuje. Dotyczy to szczególnie takiej żywności, która nie może być przechowywana w długim czasie bez ryzyka psucia się żywności. Ograniczenie zakupów żywności, która może się psuć pozwala na uzyskanie znacznych oszczędności.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 88,30%. Rata miesięczna od 353,49 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7161,48 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 5286,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12461,48 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r                                    

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 77,46%. Rata miesięczna od 329,64 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa stała). Całkowity koszt pożyczki: 6326,73 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 4452 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11626,73 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 400,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.