Weź pożyczkę, której rata nie wzrośnie przez cały okres spłaty. RRSO: 77,46%

Sprawdź!

Ranking kredytów i pożyczek - czy warto korzystać?

Ranking kredytów i pożyczek - czy warto korzystać?

Znalezienie korzystnych ofert finansowych ma bardzo duże znaczenie szczególnie na rynkach kredytów czy pożyczek.

Koszty takich produktów w znacznym stopniu przekładają się na koszty spłaty zobowiązań finansowych. Jednocześnie strony do porównywania produktów finansowych pozwalają również selekcjonować korzystne oferty na rynkach ubezpieczeń.

Gdy chce się korzystać z portali finansowych, które w jednym miejscu pozwalają na porównanie ofert bardzo różnych firm warto wybierać takie portale, które są sprawdzone na rynku internetowym. Jest to ważne szczególnie gdy chce się mieć porównanie ofert większości firm działających na danym rynku finansowym jak rynek bankowy, pożyczkowy czy ubezpieczeniowy.

Im więcej dostępnych jest produktów finansowych na danym portalu tym znacznie łatwiej wybrać naprawdę korzystne oferty. Jednak przy korzystaniu z portali finansowych, które pozwalają na porównywanie poszczególnych produktów finansowych należy traktować przede wszystkim jako wstępną selekcję produktów finansowych.

Porównywarka finansowa dla wstępnej selekcji

Wykorzystanie porównywarki finansowej do wstępnego selekcjonowania produktów finansowych jest bardzo korzystnym rozwiązaniem. Wynika to między innymi z tego, że porównywarka jest w stanie zapewnić możliwość wygodnego porównania podstawowych parametrów poszczególnych ofert produktów finansowych.

Jednak należy brać pod uwagę, że produkty finansowe należy zawsze sprawdzać pod kątem bardzo szczegółowych warunków, które pojawiają się w umowach czy regulaminach poszczególnych firm. Niezbędne jest branie tego pod uwagę, gdy korzysta się z portali finansowych. Są one możliwe do wykorzystania jedynie w ograniczonym zakresie. 

Promocje produktów finansowych

Jedną z korzyści przy wybieraniu produktów finansowych za pośrednictwem porównywarek jest bardzo łatwa możliwość wybrania promocyjnych ofert. Pozwala to na bardzo szybkie wyselekcjonowanie ofert, które dostępne są w najbardziej korzystnych warunkach cenowych. Trzeba jednak brać pod uwagę, że korzystna oferta cenowa nie zawsze jest rzeczywiście najbardziej korzystna.

Dotyczy to szczególnie rynku ubezpieczeń. Jednak również w przypadku kredytów czy pożyczek specyficzne warunki, które mogą znaleźć się w umowie, ale nie znajdują się w podstawowych informacjach o ofercie, a okazać się mogą niekorzystne.

Wygodna selekcja ofert

Jednym z podstawowych atutów porównywarek jest bardzo wygodna selekcja poszczególnych produktów finansowych. Na wielu stronach porównujących oferty można szybko wypełnić wnioski z firm, które oferują poszczególne produkty finansowe. Jest o wygodne rozwiązanie gdy nie chce się szukać stron firm oferujących produkty finansowe z wybranej kategorii.

Jednocześnie porównywarki to również sposób na to, by unikać nadmiernie kosztownych produktów finansowych. Porównywarka jest w stanie od razu wskazać zarówno korzystne jak też przeciętne warunki cenowe na danym rynku produktów finansowych. Pozwala to zorientować się, które produkty finansowe mają bardzo wysokie koszty obsługi czy też mają nieatrakcyjne ceny w przypadku polis.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 88,30%. Rata miesięczna od 353,49 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7161,48 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 5286,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12461,48 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r                                    

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 77,46%. Rata miesięczna od 329,64 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa stała). Całkowity koszt pożyczki: 6326,73 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 4452 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11626,73 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 400,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.