W związku z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaną w dniu 19 września 2019 r. nr DOZIK-4/2019 Aasa Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, że stosowała praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów polegającą na nieobniżaniu w przypadku przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego całkowitego kosztu kredytu o koszty opłaty przygotowawczej, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, co jest niezgodne z art. 49 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 993 ze zm.) oraz godzi w zbiorowe interesy konsumentów. Decyzja Prezesa UOKiK nr DOZIK-4/2019 z dnia 19 września 2019 r. dostępna jest pod adresem www.uokik.gov.pl

Ranking kredytów i pożyczek - czy warto korzystać?

Ranking kredytów i pożyczek - czy warto korzystać?

Znalezienie korzystnych ofert finansowych ma bardzo duże znaczenie szczególnie na rynkach kredytów czy pożyczek.

Koszty takich produktów w znacznym stopniu przekładają się na koszty spłaty zobowiązań finansowych. Jednocześnie strony do porównywania produktów finansowych pozwalają również selekcjonować korzystne oferty na rynkach ubezpieczeń.

Gdy chce się korzystać z portali finansowych, które w jednym miejscu pozwalają na porównanie ofert bardzo różnych firm warto wybierać takie portale, które są sprawdzone na rynku internetowym. Jest to ważne szczególnie gdy chce się mieć porównanie ofert większości firm działających na danym rynku finansowym jak rynek bankowy, pożyczkowy czy ubezpieczeniowy.

Im więcej dostępnych jest produktów finansowych na danym portalu tym znacznie łatwiej wybrać naprawdę korzystne oferty. Jednak przy korzystaniu z portali finansowych, które pozwalają na porównywanie poszczególnych produktów finansowych należy traktować przede wszystkim jako wstępną selekcję produktów finansowych.

Porównywarka finansowa dla wstępnej selekcji wiosenna-pozyczka

Wykorzystanie porównywarki finansowej do wstępnego selekcjonowania produktów finansowych jest bardzo korzystnym rozwiązaniem. Wynika to między innymi z tego, że porównywarka jest w stanie zapewnić możliwość wygodnego porównania podstawowych parametrów poszczególnych ofert produktów finansowych.

Jednak należy brać pod uwagę, że produkty finansowe należy zawsze sprawdzać pod kątem bardzo szczegółowych warunków, które pojawiają się w umowach czy regulaminach poszczególnych firm. Niezbędne jest branie tego pod uwagę, gdy korzysta się z portali finansowych. Są one możliwe do wykorzystania jedynie w ograniczonym zakresie. 

Promocje produktów finansowych

Jedną z korzyści przy wybieraniu produktów finansowych za pośrednictwem porównywarek jest bardzo łatwa możliwość wybrania promocyjnych ofert. Pozwala to na bardzo szybkie wyselekcjonowanie ofert, które dostępne są w najbardziej korzystnych warunkach cenowych. Trzeba jednak brać pod uwagę, że korzystna oferta cenowa nie zawsze jest rzeczywiście najbardziej korzystna.

Dotyczy to szczególnie rynku ubezpieczeń. Jednak również w przypadku kredytów czy pożyczek specyficzne warunki, które mogą znaleźć się w umowie, ale nie znajdują się w podstawowych informacjach o ofercie, a okazać się mogą niekorzystne.

Wygodna selekcja ofert

Jednym z podstawowych atutów porównywarek jest bardzo wygodna selekcja poszczególnych produktów finansowych. Na wielu stronach porównujących oferty można szybko wypełnić wnioski z firm, które oferują poszczególne produkty finansowe. Jest o wygodne rozwiązanie gdy nie chce się szukać stron firm oferujących produkty finansowe z wybranej kategorii.

Jednocześnie porównywarki to również sposób na to, by unikać nadmiernie kosztownych produktów finansowych. Porównywarka jest w stanie od razu wskazać zarówno korzystne jak też przeciętne warunki cenowe na danym rynku produktów finansowych. Pozwala to zorientować się, które produkty finansowe mają bardzo wysokie koszty obsługi czy też mają nieatrakcyjne ceny w przypadku polis. wiosenna-pozyczka

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 6 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy 48,12%. Rata miesięczna od 297,58 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 4 518,69 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki –  2 124,69 zł, prowizja 2 394,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 10 518,69 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r.

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 9 900 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 48,12%. Rata miesięczna od 491,00 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7 455,87 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3 505,77 zł, prowizja 3 950,10 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 17355,87 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Opłata za dobrowolny Pakiet Usług Medycznych: 3 600,00 zł. 

Aasa z Pakietem Korzyści i Pakietem SIM - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 6 400 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 24 miesięcy wynosi 52,78%. Rata miesięczna od 422,00 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 3 424,49 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1 510,89 zł, prowizja 1 913,60 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 9 824,49 zł. Stan na dzień 16.03.2023 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych oraz Pakietem SIM. Opłata za dobrowolny Pakiet Usług Medycznych: 2 000,00 zł. Opłata za dobrowolny Pakiet SIM 200,00 zł.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.