Odkryj jesień pełną inspiracji! Zacznij ją z pełnym portfelem!

Sprawdź!

Jak możemy udokumentować swój dochód?

Jak możemy udokumentować swój dochód?

W większości banków i instytucji finansowych możemy otrzymać pożyczki i kredyty po odpowiednim udokumentowaniu swoich dochodów. Jakie źródła dochodów są akceptowane i w jaki sposób możemy je udokumentować?

Wielu z nas myśli, że otrzymanie pożyczki lub kredytu możliwe jest tylko wtedy, gdy ma się umowę o pracę podpisaną na czas nieokreślony. Jednak pożyczkodawcy akceptują też inne źródła dochodu. Oczywiście, każdy z nich ma nieco inne wymagania i metody obliczania zdolności kredytowej swoich klientów, dlatego zdarza się, że w jednym banku możemy otrzymać pożyczkę, podczas gdy inny wyda decyzję odmowną.

Kiedy trzeba udokumentować dochód przy zaciąganiu pożyczki?

Udokumentowanie dochodu dotyczy w szczególności pożyczek na większe sumy. W przypadku tych do kwoty około 10 000 złotych zazwyczaj nie musimy przedstawiać firmie pożyczkowej albo bankowi żadnych dokumentów potwierdzających nasze dochody. Musimy za to wypisać specjalne oświadczenie we wniosku. Zawieramy w nim informacje o naszych dochodach i ich źródłach.

Pamiętajmy jednak, że nie zawsze takie oświadczenie może być wystarczające. Gdy bank albo firma pożyczkowa nie są całkowicie pewne co do tego, czy klient jest godny zaufania, można spotkać się z prośbą o przekazanie stosownych dokumentów.

Przykładowe akceptowane źródła dochodów:

• umowa o pracę jesienna-pozyczka

• umowa cywilnoprawna – o dzieło, zlecenie

• działalność gospodarcza

• dochód z gospodarstwa rolnego

• świadczenia: emerytura, renta

• wynajmem nieruchomości

Oczywiście, powinniśmy pamiętać o tym, że nie każdy bank czy firma pożyczkowa akceptują wszystkie z powyższych źródeł dochodów. Zwykle ich wykaz możemy znaleźć na stronie internetowej pożyczkodawcy. jesienna-pozyczka

Jak udokumentować osiągane dochody?

Do wykazania, że osiągamy określone dochody, musimy przedstawić odpowiednie dokumenty. Są one zależne od tego, skąd mamy wpływy.

Przykładowo, w przypadku umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych będziemy potrzebowali kopii umów albo zaświadczenia od pracodawcy wykazującego osiągane dochody. W przypadku świadczeń takich jak emerytura i renta pokazujemy dokument potwierdzający posiadane dochody, zaświadczenie o waloryzacji, odcinek emerytury lub decyzję o przyznaniu świadczeń tego rodzaju. W przypadku działalności gospodarczej często pożyczkobiorca proszony jest o przekazanie dokumentów potwierdzających stan finansowy firmy. Czasami po prostu wystarczy przekazanie wyciągu z konta bankowego za kilka ostatnich miesięcy.

Najczęściej wtedy, gdy bank lub firma pozabankowa proszą o przekazanie dodatkowych dokumentów potwierdzających dochody, otrzymujemy również informacje, jakie mają być to dokumenty. Czasami pożyczkodawca przekazuje również wzór dokumentu, na którym należy zaświadczyć uzyskiwane dochody.

Podsumowując, jeśli chcemy wziąć pożyczkę, musimy pamiętać o tym, że bank albo pozabankowa firma pożyczkowa mogą poprosić nas o dokumenty potwierdzające nasze dochody. Dzięki nim będziemy mogli udokumentować swoją sytuację finansową i łatwiej otrzymać pieniądze.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 72,21%. Rata miesięczna od 242,52 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 4 515,16 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 525,16 zł, prowizja 3 990,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8 515,16 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r.

Aasa Standard z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 058,40 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 65,92%. Rata miesięczna od 199,93 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 6 522,91 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 837,16 zł, prowizja 5 685,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12 222,91 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r. Pożyczka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie: 1 641,60 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.