Weź pożyczkę, której rata nie wzrośnie przez cały okres spłaty. RRSO: 77,46%

Sprawdź!

Jak możemy udokumentować swój dochód?

Jak możemy udokumentować swój dochód?

W większości banków i instytucji finansowych możemy otrzymać pożyczki i kredyty po odpowiednim udokumentowaniu swoich dochodów. Jakie źródła dochodów są akceptowane i w jaki sposób możemy je udokumentować?

Wielu z nas myśli, że otrzymanie pożyczki lub kredytu możliwe jest tylko wtedy, gdy ma się umowę o pracę podpisaną na czas nieokreślony. Jednak pożyczkodawcy akceptują też inne źródła dochodu. Oczywiście, każdy z nich ma nieco inne wymagania i metody obliczania zdolności kredytowej swoich klientów, dlatego zdarza się, że w jednym banku możemy otrzymać pożyczkę, podczas gdy inny wyda decyzję odmowną.

Kiedy trzeba udokumentować dochód przy zaciąganiu pożyczki?

Udokumentowanie dochodu dotyczy w szczególności pożyczek na większe sumy. W przypadku tych do kwoty około 10 000 złotych zazwyczaj nie musimy przedstawiać firmie pożyczkowej albo bankowi żadnych dokumentów potwierdzających nasze dochody. Musimy za to wypisać specjalne oświadczenie we wniosku. Zawieramy w nim informacje o naszych dochodach i ich źródłach.

Pamiętajmy jednak, że nie zawsze takie oświadczenie może być wystarczające. Gdy bank albo firma pożyczkowa nie są całkowicie pewne co do tego, czy klient jest godny zaufania, można spotkać się z prośbą o przekazanie stosownych dokumentów.

Przykładowe akceptowane źródła dochodów:

• umowa o pracę

• umowa cywilnoprawna – o dzieło, zlecenie

• działalność gospodarcza

• dochód z gospodarstwa rolnego

• świadczenia: emerytura, renta

• wynajmem nieruchomości

Oczywiście, powinniśmy pamiętać o tym, że nie każdy bank czy firma pożyczkowa akceptują wszystkie z powyższych źródeł dochodów. Zwykle ich wykaz możemy znaleźć na stronie internetowej pożyczkodawcy.

Jak udokumentować osiągane dochody?

Do wykazania, że osiągamy określone dochody, musimy przedstawić odpowiednie dokumenty. Są one zależne od tego, skąd mamy wpływy.

Przykładowo, w przypadku umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych będziemy potrzebowali kopii umów albo zaświadczenia od pracodawcy wykazującego osiągane dochody. W przypadku świadczeń takich jak emerytura i renta pokazujemy dokument potwierdzający posiadane dochody, zaświadczenie o waloryzacji, odcinek emerytury lub decyzję o przyznaniu świadczeń tego rodzaju. W przypadku działalności gospodarczej często pożyczkobiorca proszony jest o przekazanie dokumentów potwierdzających stan finansowy firmy. Czasami po prostu wystarczy przekazanie wyciągu z konta bankowego za kilka ostatnich miesięcy.

Najczęściej wtedy, gdy bank lub firma pozabankowa proszą o przekazanie dodatkowych dokumentów potwierdzających dochody, otrzymujemy również informacje, jakie mają być to dokumenty. Czasami pożyczkodawca przekazuje również wzór dokumentu, na którym należy zaświadczyć uzyskiwane dochody.

Podsumowując, jeśli chcemy wziąć pożyczkę, musimy pamiętać o tym, że bank albo pozabankowa firma pożyczkowa mogą poprosić nas o dokumenty potwierdzające nasze dochody. Dzięki nim będziemy mogli udokumentować swoją sytuację finansową i łatwiej otrzymać pieniądze.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 88,30%. Rata miesięczna od 353,49 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7161,48 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 5286,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12461,48 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r                                    

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 77,46%. Rata miesięczna od 329,64 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa stała). Całkowity koszt pożyczki: 6326,73 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 4452 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11626,73 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 400,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.