W związku z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaną w dniu 19 września 2019 r. nr DOZIK-4/2019 Aasa Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, że stosowała praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów polegającą na nieobniżaniu w przypadku przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego całkowitego kosztu kredytu o koszty opłaty przygotowawczej, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, co jest niezgodne z art. 49 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 993 ze zm.) oraz godzi w zbiorowe interesy konsumentów. Decyzja Prezesa UOKiK nr DOZIK-4/2019 z dnia 19 września 2019 r. dostępna jest pod adresem www.uokik.gov.pl

Jak płacić kartą w zagranicznych sklepach?

Jak płacić kartą w zagranicznych sklepach?

Bardzo modne stało się ostatnio kupowanie we wszelkiego rodzaju zagranicznych sklepach. Fakt ten nie powinien dziwić, gdyż kupując na zagranicznych portalach, można bardzo wiele zaoszczędzić.

Osoby, które jeszcze nie skorzystały z możliwości, jakie dają zagraniczne zakupy z pewnością zastanawiają się, jak dokonuje się takich transakcji. Warto więc przyjrzeć się bliżej temu zagadnieniu.

Zakupy na zagranicznych stronach internetowych dają nam wiele możliwości. Możemy zakupić szybciej płytę swojego ulubionego zespołu czy też oryginalne ubrania znanych marek niedostępne w polskich sklepach. Oprócz tego możemy również zakupić wyjątkowy sprzęt elektroniczny, który jeszcze nie gości w naszym kraju.

Wszystko to sprawia, że wiele osób już od dawna korzysta z tego typu zakupów. Nie ulega wątpliwości, że niejednokrotnie wszelkie towary są oferowane w bardzo atrakcyjnych cenach. Dotyczy to w szczególności produktów z Chin czy Japonii.

Dokonywanie transakcji w zagranicznych sklepach

Chcąc zrobić zakupy w zagranicznym sklepie, trzeba się oczywiście najpierw zalogować. Po weryfikacji naszego konta możemy zacząć zakupy. Ceny w takich sklepach są podane w obowiązującej w danym kraju walucie, ale po wybraniu artykułów są one przeliczane na nasze złotówki. wiosenna-pozyczka

Kiedy już towary zostały wybrane, przechodzimy do podsumowania i tam też dokonujemy płatności. W zasadzie w zależności od sklepu możemy zdecydować się na trzy rodzaje płatności. Najpopularniejszą z nich jest ta przy użyciu naszej karty płatniczej. Wymagane jest wówczas podanie numeru naszej karty, a także naszych danych i kodu zabezpieczającego kartę - Card Security Code. Jest to trzycyfrowy numer na odwrocie karty. Drugim, bardzo szybkim sposobem płatności jest ten przy użyciu PayU.

Wybieramy tylko nazwę naszego banku z listy i system automatycznie przenosi nas na jego stronę i tam musimy tylko potwierdzić transakcję numerem z karty kodów lub numerem przysłanym przez bank drogą esemesową. Ostatnią formą płatności jest oczywiście przelew. Sami musimy wówczas wypisać poprawnie wszystkie dane i przewalutować kwotę podczas takiej transakcji. Oprócz tego należy pamiętać o wpisaniu numeru zagranicznego konta bankowego w formacie IBAN i użyć kodu SWIFT, dzięki któremu zidentyfikujemy zagraniczny bank. Wybór odpowiedniej formy płatności zależy od nas.

Ważne informacje związane z zakupami zagranicznymi

Kupując na zagranicznych portalach należy pamiętać jeszcze o kilku ważnych aspektach. Przede wszystkim należy liczyć się z prowizją za dokonywanie płatności. Nie jest to duża kwota, ale trzeba o niej pamiętać.

Oprócz tego kupując sprzęty elektroniczne pochodzące z Wielkiej Brytanii, nie można zapomnieć o przejściówkach, gdyż gniazdka w tym kraju są inne niż w Polsce. Należy pamiętać także o tym, że na przesyłki zagraniczne przyjdzie nam czekać od dwóch tygodni do nawet miesiąca. Wszystkie te "niedogodności" zostaną nam jednak wynagrodzone w postaci niepowtarzalnego sprzętu czy innego produktu oraz dużej oszczędności przy korzystaniu z zakupów na zagranicznych stronach internetowych.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 6 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy 48,12%. Rata miesięczna od 297,58 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 4 518,69 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki –  2 124,69 zł, prowizja 2 394,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 10 518,69 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r.

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 9 900 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 48,12%. Rata miesięczna od 491,00 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7 455,87 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3 505,77 zł, prowizja 3 950,10 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 17355,87 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Opłata za dobrowolny Pakiet Usług Medycznych: 3 600,00 zł. 

Aasa z Pakietem Korzyści i Pakietem SIM - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 6 400 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 24 miesięcy wynosi 52,78%. Rata miesięczna od 422,00 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 3 424,49 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1 510,89 zł, prowizja 1 913,60 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 9 824,49 zł. Stan na dzień 16.03.2023 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych oraz Pakietem SIM. Opłata za dobrowolny Pakiet Usług Medycznych: 2 000,00 zł. Opłata za dobrowolny Pakiet SIM 200,00 zł.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.