3 proste pomysły jak oszczędzać pieniądze!

3 proste pomysły jak oszczędzać pieniądze!

Oszczędzanie pieniędzy wcale nie musi być bolesnym doświadczeniem dla budżetu domowego. Możemy odkładać pieniądze do świnki skarbonki, ale mamy do dyspozycji wygodniejsze rozwiązania. Gdy chcesz zdecydować się na odłożenie pieniędzy, sprawdź, w jaki sposób zrobić to bez trudu!

Według badania „Postawy Polaków wobec finansów” wykonanego przez Fundację Kronenberga przy Citi Handlowy i Fundację Think! w 2016 roku tylko 54% Polaków oszczędza, z czego jedynie 13% robi to regularnie. Wobec tego bardzo wiele osób w ogóle nie posiada własnych oszczędności. Warto jednak je mieć, aby w razie potrzeby mieć do dyspozycji wystarczające środki do pokrycia pojawiających się wydatków.

Oszczędzanie pieniędzy często jest jednak trudne i wiele osób przyznaje, że nie są one w stanie odłożyć nawet niewielkich sum, ponieważ ich zarobki są zbyt niskie. Jednak nawet wtedy, gdy zarabiamy niewiele, możemy oszczędzać. W tym celu możemy zastosować kilka trików.

1. Programy oszczędnościowe oferowane przez banki

Aktualnie coraz więcej banków oferuje swoim klientom programy oszczędnościowe, które określane są mianem saverów. Pozwalają one na odkładanie pieniędzy na koncie bankowym z użyciem kilku różnych metod, które prezentujemy poniżej.

Savery pozwalają między innymi na odkładanie procentu kwoty transakcji, na przykład przy każdej transakcji z konta możemy odkładać określoną przez nas sumę 5% lub inną. Zatem wtedy, gdy wydamy 60 złotych, oszczędzimy 3 złote. Możemy też ustalić stałą kwotę, która będzie odkładana przy każdej transakcji. Trzecia propozycja to zaokrąglanie do pełnych złotych. Wtedy oszczędzamy na „dopełnieniu” kwoty do pełnej złotówki lub wyższej sumy, na przykład 5 czy 10 złotych. Przykładowo, gdy zapłacimy 50,5 złotego, możemy odłożyć 50 groszy, 4,5 złotego czy 9,5 złotego.

2. Zlecenie stałe na konto oszczędnościowe

Także pomocne w oszczędzaniu są zlecenia stałe lub samodzielne wykonywanie przelewów w określonej sumie na konto oszczędnościowe. Najlepiej wcześniej przeanalizować swoje wpływy i wydatki, aby wybrać kwotę, która nie będzie zbyt wysoka dla domowego budżetu.

Ustalamy wtedy określoną kwotę, którą chcemy przeznaczyć na oszczędności każdego miesiąca czy każdego tygodnia, a potem z żelazną konsekwencją przekazujemy ją na konto oszczędnościowe samodzielnie lub jako zlecenie stałe skonfigurowane na naszym koncie bankowym.

3. Pomysłowa skarbonka

Trzecia opcja, o której powiemy, dotyczy tradycyjnego oszczędzani ze skarbonką, ale w nieco inny sposób. Zamiast wrzucania do niej różnych monet, najlepiej wybrać konkretny nominał i wszystkie pieniądze, które otrzymujemy w danym nominale, wrzucać do skarbonki. Przykładowo może być to 1 złoty czy 5 złotych albo 50 groszy i 5 złotych.

Wobec tego oszczędzanie wcale nie musi być trudne. Wystarczy tylko wybrać taką metodę, która będzie nam odpowiadała i nie będzie nadmiernym obciążeniem dla naszego budżetu. Nawet niewielkie sumy odkładane regularnie pozwolą nam na uzyskanie sumy potrzebnej na różne nasze wydatki – bez potrzeby brania pożyczek.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Inspektorem ochrony danych jest Agnieszka Rzycka-Osiej, e-mail: iod@aasapolska.pl

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 2500 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,68%. Rata miesięczna od 121,47 zł. Roczna stopa oprocentowania 18.50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 1789,04 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 791,54 zł, prowizja 997,50 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 4289,04 zł. Stan na dzień 02.02.2024 r.                                                                           

Aasa z Pakietem Gold - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4800 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,68%. Rata miesięczna od 233,21 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 3435,02 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1519,82 zł, prowizja 1915,20 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8235,02 zł. Stan na dzień 02.02.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 1400 zł.                                          

Aasa z Pakietem Premium - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 7100 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,68%. Rata miesięczna od 344,95 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 5081,09 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 2248,19 zł, prowizja 2832,90 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12181,09 zł. Stan na dzień 02.02.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Językowym. Opłata za dobrowolny Pakiet Językowy: 2000 zł.        

Aasa z Pakietem Biznes - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 10700 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,68%. Rata miesięczna od 519,85 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7657,45 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3388,15 zł, prowizja 4269,30 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 18357,45 zł. Stan na dzień 02.02.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 3200 zł.                                     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 200 000 zł. 
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy również Privee Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001029112, NIP: 7011138042, REGON: 524943799, kapitał zakładowy w wysokości: 5 000,00 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13282, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Kurs językowy dla Klientów Aasa Polska S.A. realizowany jest przez Tele-Nauka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Piękna 24/26 A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000762801, NIP: 5842779937, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000 zł.