Odkryj jesień pełną inspiracji! Zacznij ją z pełnym portfelem!

Sprawdź!

3 proste pomysły jak oszczędzać pieniądze!

3 proste pomysły jak oszczędzać pieniądze!

Oszczędzanie pieniędzy wcale nie musi być bolesnym doświadczeniem dla budżetu domowego. Możemy odkładać pieniądze do świnki skarbonki, ale mamy do dyspozycji wygodniejsze rozwiązania. Gdy chcesz zdecydować się na odłożenie pieniędzy, sprawdź, w jaki sposób zrobić to bez trudu!

Według badania „Postawy Polaków wobec finansów” wykonanego przez Fundację Kronenberga przy Citi Handlowy i Fundację Think! w 2016 roku tylko 54% Polaków oszczędza, z czego jedynie 13% robi to regularnie. Wobec tego bardzo wiele osób w ogóle nie posiada własnych oszczędności. Warto jednak je mieć, aby w razie potrzeby mieć do dyspozycji wystarczające środki do pokrycia pojawiających się wydatków.

Oszczędzanie pieniędzy często jest jednak trudne i wiele osób przyznaje, że nie są one w stanie odłożyć nawet niewielkich sum, ponieważ ich zarobki są zbyt niskie. Jednak nawet wtedy, gdy zarabiamy niewiele, możemy oszczędzać. W tym celu możemy zastosować kilka trików.

1. Programy oszczędnościowe oferowane przez banki

Aktualnie coraz więcej banków oferuje swoim klientom programy oszczędnościowe, które określane są mianem saverów. Pozwalają one na odkładanie pieniędzy na koncie bankowym z użyciem kilku różnych metod, które prezentujemy poniżej.

Savery pozwalają między innymi na odkładanie procentu kwoty transakcji, na przykład przy każdej transakcji z konta możemy odkładać określoną przez nas sumę 5% lub inną. Zatem wtedy, gdy wydamy 60 złotych, oszczędzimy 3 złote. Możemy też ustalić stałą kwotę, która będzie odkładana przy każdej transakcji. Trzecia propozycja to zaokrąglanie do pełnych złotych. Wtedy oszczędzamy na „dopełnieniu” kwoty do pełnej złotówki lub wyższej sumy, na przykład 5 czy 10 złotych. Przykładowo, gdy zapłacimy 50,5 złotego, możemy odłożyć 50 groszy, 4,5 złotego czy 9,5 złotego. jesienna-pozyczka

2. Zlecenie stałe na konto oszczędnościowe

Także pomocne w oszczędzaniu są zlecenia stałe lub samodzielne wykonywanie przelewów w określonej sumie na konto oszczędnościowe. Najlepiej wcześniej przeanalizować swoje wpływy i wydatki, aby wybrać kwotę, która nie będzie zbyt wysoka dla domowego budżetu.

Ustalamy wtedy określoną kwotę, którą chcemy przeznaczyć na oszczędności każdego miesiąca czy każdego tygodnia, a potem z żelazną konsekwencją przekazujemy ją na konto oszczędnościowe samodzielnie lub jako zlecenie stałe skonfigurowane na naszym koncie bankowym.

3. Pomysłowa skarbonka

Trzecia opcja, o której powiemy, dotyczy tradycyjnego oszczędzani ze skarbonką, ale w nieco inny sposób. Zamiast wrzucania do niej różnych monet, najlepiej wybrać konkretny nominał i wszystkie pieniądze, które otrzymujemy w danym nominale, wrzucać do skarbonki. Przykładowo może być to 1 złoty czy 5 złotych albo 50 groszy i 5 złotych.

Wobec tego oszczędzanie wcale nie musi być trudne. Wystarczy tylko wybrać taką metodę, która będzie nam odpowiadała i nie będzie nadmiernym obciążeniem dla naszego budżetu. Nawet niewielkie sumy odkładane regularnie pozwolą nam na uzyskanie sumy potrzebnej na różne nasze wydatki – bez potrzeby brania pożyczek.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 72,21%. Rata miesięczna od 242,52 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 4 515,16 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 525,16 zł, prowizja 3 990,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8 515,16 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r.

Aasa Standard z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 058,40 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 65,92%. Rata miesięczna od 199,93 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 6 522,91 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 837,16 zł, prowizja 5 685,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12 222,91 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r. Pożyczka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie: 1 641,60 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł.