Weź pożyczkę, której rata nie wzrośnie przez cały okres spłaty. RRSO: 77,46%

Sprawdź!

Umowa pożyczki prywatnej – co powinna zawierać?

Umowa pożyczki prywatnej – co powinna zawierać?

Pieniądze pożyczyć możemy nie tylko od banku czy firmy pozabankowej, ale również od osób prywatnych. Może być to nasza rodzina, znajomi czy też osoby, których nie znamy. Wówczas mówimy o tak zwanej pożyczce prywatnej. Chociaż do kwoty 500 złotych nie musimy podpisywać umowy pożyczki tego rodzaju, to jednak zawsze warto to zrobić. Jakie zapisy powinny znaleźć się wtedy w umowie pożyczkowej?

Pożyczka prywatna jest wybierana często wtedy, gdy po prostu łatwiej jest nam pożyczyć pieniądze od kogoś bliskiego. Z kolei pożyczki tego rodzaju oferowane przez osoby prywatne, których nie znamy, częściej wybierane są przez osoby, które nie mogą liczyć zarówno na pożyczkę od banku czy firmy pożyczkowej, jak i od bliskich.

Podczas gdy w przypadku pożyczek od bliskich nam osób nie mamy zwykle problemu kwestii zaufania, ponieważ znamy pożyczkodawcę, a on zna nas, to już w przypadku pożyczek prywatnych osób nam nieznajomych pojawia się pytanie o bezpieczeństwo. Nierzadko słyszymy o pożyczkach, które wpędziły w spore kłopoty – okazało się, że są one zawierane jako hipoteczne i pożyczkobiorcy tracili domy, mogły też być związane z ogromnymi kosztami w przypadku braku terminowej spłaty. Dlatego tak ważne jest zapoznanie się z umową pożyczki prywatnej.

Umowa pożyczki prywatnej powinna zawierać następujące dane:

• informacje o stronach umowy, czyli o pożyczkobiorcy i pożyczkodawcy, w tym ich dane osobowe i adresowe oraz kontaktowe

• kwotę pożyczki oraz okres, na który jest ona udzielana

• dane o kosztach pożyczki – prowizji, oprocentowaniu i innych opłatach

• ogólna suma, którą musimy zwrócić, czyli kapitał oraz koszty pożyczki

• sposób spłaty zobowiązania – ratalnie, w całości, terminy spłaty oraz sposób przekazania środków, na przykład na konto bankowe, czy możliwe jest spłacenie pożyczki w całości

• konsekwencje związane z brakiem spłaty pożyczki w terminie, na przykład naliczenie odsetek karnych

• podpisy każdej ze stron umowy

W umowie pożyczki prywatnej wszelkie kwestie, które nie zostały uregulowane, podlegają aktualnym przepisom prawa, czyli w tym przypadku zapisom w Kodeksie cywilnym.

Pobierz umowę pożyczki już teraz

Jeżeli potrzebujesz umowę pożyczki w celu jej zawarcia, nie musisz wcale szykować jej od zera. Możesz także pobrać wzór umowy gotowy do wypełnienia, który oszczędzi ci dużo czasu. W sieci możemy błyskawicznie wyszukać umowy o pożyczkę prywatną, które zawierają wszystkie potrzebne zapisy – my tylko musimy ją uzupełnić.

Oczywiście, jeżeli mamy jakieś dodatkowe wymagania dotyczące pożyczki, możemy również zawrzeć je w umowie. Pamiętajmy jednak o tym, że nie powinny być one sprzeczne z prawem.

Pożyczka ratalna w Aasa Polska – najlepsza zamiast prywatnej!

Gdy potrzebujesz dodatkowych środków, nie musisz jednak wcale zaciągać pożyczki prywatnej. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą w Aasa Polska – dla klientów przygotowaliśmy pożyczkę w sumie do 10 000 złotych pozwalającą na spłatę w terminie do 24 miesięcy. W rezultacie spłata rat jest bardzo wygodne i prosta – z pewnością nie będą one nadmiernym obciążeniem dla domowego budżetu.

Wniosek o pożyczkę w Aasa Polska możesz wypełnić już teraz na naszej stronie internetowej – zapraszamy do skorzystania z oferty!

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 88,30%. Rata miesięczna od 353,49 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7161,48 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 5286,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12461,48 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r                                    

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 77,46%. Rata miesięczna od 329,64 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa stała). Całkowity koszt pożyczki: 6326,73 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 4452 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11626,73 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 400,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.