Odkryj jesień pełną inspiracji! Zacznij ją z pełnym portfelem!

Sprawdź!

Planujesz remont mieszkania? Podpisz umowę!

Planujesz remont mieszkania? Podpisz umowę!

Twoje mieszkanie wymaga odświeżenia? A może potrzebuje bardziej złożonego remontu? Możemy zabrać się za prace samodzielnie, ale jeżeli nie mamy do tego czasu czy zdolności, najlepiej wyszukać ekipę remontową, która będzie mogła zająć się zleconymi pracami.

Niezależnie od tego, jaki będzie zakres remontu mieszkania, powinniśmy zawrzeć umowę z wykonawcą zleconej usługi. Umowa będzie wówczas dowodem tego, na co umówiliśmy się z ekipą i jednocześnie będzie zabezpieczeniem naszych interesów. Oczywiście, możemy zlecić prace bez umowy, ale w takiej sytuacji może zdarzyć się, że w przypadku konieczności złożenia reklamacji nie będziemy mieli takiej opcji, gdyż po prostu nie będziemy mieli dowodu wykonania prac przez konkretną ekipę.

Umowa na remont mieszkania nie musi być skomplikowana. Możemy przygotować ją samodzielnie albo skorzystać z gotowych wzorów dostępnych w internecie. Często dostarczają też wykonawca, a naszym zadaniem jest wtedy tylko zapoznać się z jej zapisami oraz podpisać ją. Najczęściej umowa na remont mieszkania to tak zwana umowa o roboty budowlane lub też umowa o dzieło.

Najważniejsze zapisy w umowie na remont mieszkania:

• informacje na temat strony umowy, czyli zlecającego remont oraz firmy, która zajmuje się pracami

• zakres prac remontowych wraz z oznaczeniem technologii ich wykonania jesienna-pozyczka

• informacje o materiałach – czy wykorzystujemy własne, czy też za ich zakup odpowiedzialna będzie ekipa

koszt robót

• koszt ewentualnych usług dodatkowych, które mogą pojawić się w trakcie remontu, na przykład wypożyczenia urządzeń, transportu

• dokładne terminy rozpoczęcia oraz zakończenia prac remontowych – można też podzielić je na terminy poszczególnych etapów prac, gdy ich zakres jest szerszy

• sposób płatności za usługę – nie powinniśmy płacić z góry, możemy zapłacić za prace po ich wykonaniu lub za konkretne etapy

• kwestie rękojmi i gwarancji za wady – jeśli w umowie nie ma takich zapisów, obowiązuje roczna rękojmia od daty odbioru robót jesienna-pozyczka

• zasady odpowiedzialności – jeśli nie ma ich określonych w umowie, obowiązują zasady ogólne zawarte w Kodeksie cywilnym

• podpisy każdej ze stron pod umową

Zatem umowa dotycząca wykonania remontu mieszkania będzie zawierała szereg zapisów, ale są one kluczowe do tego, aby określić warunki, na których przeprowadzane będą prace. Nie powinniśmy wobec tego przystępować do nich bez wcześniejszego sygnowania takiego dokumentu.

Jak sfinansować remont mieszkania?

Jeśli twoje mieszkanie wymaga remontu, ale nie masz wystarczającej sumy, w takim przypadku najlepszym rozwiązaniem będzie pożyczka ratalna. Możesz zaciągnąć ją obecnie także przez internet – bez wychodzenia z domu do placówki!

W Aasa Polska oferujemy naszym klientom atrakcyjną pożyczkę pozabankową w sumie do 10 000 złotych, która może być przeznaczona na dowolny cel. Będzie doskonałą również na remont mieszkania. Pożyczkę można otrzymać na okres do 24 miesięcy z wygodnymi płatnościami co miesiąc, dlatego nawet wysoka pożyczka nie będzie dużym obciążeniem dla domowego budżetu. Zapraszamy do złożenia wniosku!

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 72,21%. Rata miesięczna od 242,52 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 4 515,16 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 525,16 zł, prowizja 3 990,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8 515,16 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r.

Aasa Standard z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 058,40 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 65,92%. Rata miesięczna od 199,93 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 6 522,91 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 837,16 zł, prowizja 5 685,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12 222,91 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r. Pożyczka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie: 1 641,60 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.