Jak rozliczyć PIT przy dodatkowym dochodzie?

Jak rozliczyć PIT przy dodatkowym dochodzie?

Kiedy pojawia się temat podatków, wszyscy stajemy się o wiele bardziej poważni i rzeczowi. My również, dlatego zacznijmy od stwierdzenia faktu: dodatkowe źródło dochodów to znakomita sprawa. Zawsze jest przecież coś, na co można wydać te pieniądze.

Zastrzyk gotówki pochodzący z wynajmu mieszkania czy obrotu papierami wartościowymi na giełdzie przydaje się praktycznie każdemu, bez względu na wysokość stałych zarobków. Często rodzi się jednak pytanie: jak rozliczyć nasze przychody pochodzące z różnych źródeł? Nie ma w tym nic trudnego ani tajemniczego – warto jednak uzupełnić swoją wiedzę w tym zakresie. Przejdźmy więc do konkretów, a dokładnie: do akcji.

Akcje, obligacje, czyli o dodatkowych dochodach nie tylko najbogatszych

Wszystkie przychody, które osiągamy z tytułu posiadanych akcji i obligacji, nie łączą się w PIT z dochodami pochodzącymi z pracy na etacie oraz innym rodzajami dochodów.

Zatem, jeżeli prywatnie, poza działalnością osiągnęliśmy dochód poprzez: odpłatne zbycie papierów wartościowych, ich sprzedaży krótkiej, udziału w spółkach mających osobowość prawną, a także za pomocą innych instrumentów finansowych, powinniśmy go rozliczyć oddzielnie.

W tym celu należy złożyć deklarację PIT- 38 wraz z uwzględnieniem wszystkich wspomnianych dochodów w odgórnie ustalonym terminie. Należy pamiętać, że podatek powstanie tylko wówczas, gdy papiery sprzedamy, sam zakup nie jest opodatkowany. Sprzedaż powinna być zdeklarowana zarówno, gdy nasza inwestycja przyniosła stratę, jak i zysk.

Jeżeli nasza sprzedaż przyniosła stratę - na swój sposób zyskujemy, gdyż zmniejsza to nasz podatek dochodowy. Co ważne! Dochód ten opodatkowany jest 19-proc. stawką.

Brzmi klarownie? Dobrze, zatem ruszmy teraz do nieruchomości.

Ruch w nieruchomościach, czyli o niemałych dochodach z czterech ścian

Nieruchomości to łakomy kąsek dla inwestorów. Wynajem i sprzedaż nieruchomości to jedne z najpopularniejszych sposobów na dodatkowy zarobek. Jeżeli zatem uzyskaliśmy dochód z prywatnej sprzedaży nieruchomości lub jej wynajmu oraz realizacji wszelkich praw z nią związanych powinniśmy złożyć deklarację PIT-39.

Ten rodzaj dochodu także pod względem rozliczenia podatkowego nie podlega tym samym regulacjom co dochód na podstawie umowy o pracę. Składamy zatem dwie (lub więcej, w zależności od ilości dodatkowych źródeł) deklaracje PIT.

Niekiedy zdarza się też, że dodatkowe pieniądze nie pojawiają się z powodu naszych działań, ale spadają na nas jak grom z jasnego nieba.  Co wtedy z PITEM?

Prosta sprawa ze spadkiem

W kwestii spadku prawne regulacje podatkowe są jasne i proste. Nabyty tą drogą dochód podlega opodatkowaniu zgodnie z ustaleniami dotyczącymi spadków i darowizn, nie zaś podatku dochodowego. W deklaracji PIT nie wykazujemy przychodów opodatkowanych innymi podatkami, a także tych zwolnionych z opodatkowania.

Dlatego w deklaracji PIT nie musimy wspominać o kwestiach spadkowych. Sytuacja się zmienia, gdy w grę wchodzą działania związane z rozporządzaniem spadkowym majątkiem, których efektem jest dochód.

Czyli jeżeli otrzymaliśmy od ukochanej ciotki zabytkowego jaguara i udało się nam go sprzedać, nadmieniamy o tym w rocznym rozliczeniu podatkowym. Należy też zwrócić dodatkową uwagę na kwestię nieruchomości, które wchodziły w skład spadku i zostały przez nas sprzedane. Jeżeli sprzedaż nastąpiła w terminie pięciu lat od końca roku podatkowego, w jakim została ona odziedziczona rozliczenie podatkowe, odbywa się na podstawie deklaracji PIT-39.

Pomyślmy teraz o jeszcze jednej formie upominków od Fortuny: darowiźnie.

Darowizna – skarbówka Ci jej nie daruje

Jak to mawiano: darowanemu koniowi nie zagląda się zęby? Jakkolwiek powiedzenie dotyczy oceny i krytyki sprezentowanych nam upominków, możemy odnieść to stwierdzenie także do kwestii podatkowych, gdyż darowizna nie rodzi żądnych konsekwencji na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Darowizna podlega opodatkowaniu podobnie jak spadek, czyli  zgodnie z regulacjami związanymi ze spadkiem i darowizną. Jednak także w tym wypadku sytuacja wygląda inaczej w związku z dochodem, który uzyskaliśmy, sprzedając przykładowo podarowaną nam nieruchomość. Jak naliczamy podatek? Jego podstawą będzie dochód ze sprzedaży stanowiący różnicę między przychodem uzyskanym ze sprzedaży nieruchomości a całym kosztem uzyskania tego przychodu, czyli na przykład remontem.

Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy możemy uniknąć zapłaty podatku dochodowego ze sprzedaży ofiarowanej nam nieruchomości. Będzie tak w przypadku, gdy środki otrzymane ze sprzedaży przeznaczyliśmy na zakup własnej nieruchomości, jej rozbudowę, remont etc, innymi słowy: dzięki uzyskanym pieniądzom zrealizowaliśmy własne cele mieszkaniowe. 

Jak można zauważyć w rozliczaniu kilku źródeł dochodu, nie ma nic strasznego i jest to dosyć proste i klarowne, nie powinno w żadnym stopniu zniechęcać nas do realizacji naszych zamierzeń i szukania nowych okazji do zarobku.

Tak naprawdę, wystarczy zwracać uwagę na kategorie i numery deklaracji i mieć oczy szeroko otwarte. Potem zostaje już tylko planować, na której wyspie spędzimy tegoroczną zimę. Fortuna sprzyja odważnym? Być może. Z pewnością sprzyja też uważnym.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Inspektorem ochrony danych jest Agnieszka Rzycka-Osiej, e-mail: iod@aasapolska.pl

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 2500 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,68%. Rata miesięczna od 121,47 zł. Roczna stopa oprocentowania 18.50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 1789,04 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 791,54 zł, prowizja 997,50 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 4289,04 zł. Stan na dzień 02.02.2024 r.                                                                           

Aasa z Pakietem Gold - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4800 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,68%. Rata miesięczna od 233,21 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 3435,02 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1519,82 zł, prowizja 1915,20 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8235,02 zł. Stan na dzień 02.02.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 1400 zł.                                          

Aasa z Pakietem Premium - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 7100 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,68%. Rata miesięczna od 344,95 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 5081,09 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 2248,19 zł, prowizja 2832,90 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12181,09 zł. Stan na dzień 02.02.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Językowym. Opłata za dobrowolny Pakiet Językowy: 2000 zł.        

Aasa z Pakietem Biznes - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 10700 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,68%. Rata miesięczna od 519,85 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7657,45 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3388,15 zł, prowizja 4269,30 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 18357,45 zł. Stan na dzień 02.02.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 3200 zł.                                     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 200 000 zł. 
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy również Privee Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001029112, NIP: 7011138042, REGON: 524943799, kapitał zakładowy w wysokości: 5 000,00 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13282, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Kurs językowy dla Klientów Aasa Polska S.A. realizowany jest przez Tele-Nauka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Piękna 24/26 A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000762801, NIP: 5842779937, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000 zł.