Odkryj jesień pełną inspiracji! Zacznij ją z pełnym portfelem!

Sprawdź!

Jaki podatek od pożyczki prywatnej?

Jaki podatek od pożyczki prywatnej?

Alternatywą dla kredytów bankowych okazują się nie tylko produkty oferowane przez firmy pozabankowe, ale również pożyczki prywatne. Kiedy zwracamy się o pomoc do bliskich, rzadko myślimy o jakichkolwiek formalnościach. Warto jednak pamiętać, że również takie transakcje podlegają odpowiednim regulacjom prawnym.

Kiedy obowiązuje i ile wynosi podatek od pożyczki prywatnej? Jakie zmiany wprowadzono w 2019 roku? Sprawdźmy!

Pożyczka prywatna – co to jest?

Kiedy w naszym życiu pojawiają się problemy finansowe, często zwracamy się z prośbą o pomoc do swoich bliskich. Nic dziwnego, w końcu są to osoby, które darzymy zaufaniem. Dodatkowo w wielu przypadkach nie wymagają one od nas opłat za dysponowanie pożyczonymi pieniędzmi. Zazwyczaj transakcje przeprowadzane w rodzinnej czy przyjaznej atmosferze nie przypominają w żadnym stopniu oficjalnych spotkań z doradcą klienta lub nawet składania wniosku online na stronach instytucji pozabankowych.

W efekcie niewielu z nas zdaje sobie sprawę, że z perspektywy prawa postrzegane są jako pożyczka prywatna podlegająca konkretnym regulacjom zawartym w kodeksie cywilnym. Zgodnie z definicją są to wszelkie operacje polegające na przekazaniu konkretnej kwoty pożyczkobiorcy przez osobę fizyczną lub instytucję nieprowadzącą działalności o charakterze pośrednictwa finansowego na czas określony, lub nieokreślony. jesienna-pozyczka

Bardzo często otrzymując pieniądze od rodziny lub przyjaciół, nie określamy konkretnej daty ich zwrotu. Obustronne zaufanie pozwala na nieodpłatne przekazanie kapitału z przeświadczeniem, że w końcu i tak on do nas wróci. Wyobraźmy sobie sytuację, kiedy ktoś z naszego najbliższego otoczenia pilnie potrzebuje pożyczki na naprawę samochodu.

Dysponując odpowiednimi funduszami, a także zdając sobie sprawę z tego, że jest on niezbędny do poprawnego funkcjonowania całej rodziny, nie zawahamy się nawet przez chwilę. Kto w takim momencie myśli o obowiązkach wynikających z przeprowadzenia takiej transakcji? Sami sobie odpowiedzmy na to pytanie.

Inne formy pożyczki prywatnej

Pożyczką prywatną nazywane są również transakcje należące do zjawiska social lendingu. Polegają one na przekazaniu pieniędzy bezpośrednio między dwoma podmiotami fizycznymi bez udziału żadnych instytucji finansowych. Oferta może wydawać się atrakcyjna, zwłaszcza dla osób, które nie mogą znaleźć odpowiedniego kredytu w banku czy firmie pozabankowej.

Jednak musimy zdawać sobie sprawę z tego, że nie podlegają one ustawie o kredycie konsumenckim, co umożliwia potencjalnemu wierzycielowi swobodne manipulowanie wysokością opłat i konsekwencjami opóźnień. Podpisanie umowy oznacza wyrażenie zgody na wszelkie zawarte w niej zapisy. Dlatego należy dobrze przeanalizować każdy punkt, aby później nie być zaskoczonym kosztami.

Wiele osób myli tę formę wsparcia finansowego z pozabankowymi pożyczkami online. Dlatego warto podkreślić różnice znajdujące się między nimi. Oferty udostępniane przez firmy pożyczkowe podlegają ścisłym regulacjom prawnym. Nowelizacja ustawy antylichwiarskiej wprowadziła odpowiednie ograniczenia zarówno dotyczące pozaodsetkowych kosztów zobowiązania, jak i opóźnień w spłacie. jesienna-pozyczka

Wszystkie dodatkowe opłaty mogą wynosić maksymalnie 25% pożyczonej sumy oraz 30% tej kwoty w stosunku rocznym. Natomiast odsetki za opóźnienie nie mogą przekraczać dwukrotności wartości tych określanych jako ustawowe, czyli 14%. Jeśli dana oferta nie mieści się w granicach wyznaczonych przez ustawę, powinniśmy natychmiast zrezygnować.

Zapewnienia inwestorów prywatnych o dostosowaniu wszelkich kosztów do możliwości konsumenta zazwyczaj oznaczają miłe złego początki. Lepiej skłonić się ku niższej wartości finansowania w firmach pozabankowych, niż ryzykować zostanie ofiarą nieetycznych praktyk pożyczkodawcy udzielającego wsparcia w ramach social lending.

Czym jest podatek od pożyczki prywatnej?

Według ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r. opodatkowaniu podlegają również operacje pożyczki pieniędzy lub rzeczy. Dla transakcji zrealizowanych przed 1 stycznia 2019 roku wynosi on 2%, z kolei umowy zawarte po tym terminie obowiązuje nowa stawka równa 0,5%.

Bez zmian pozostała jednak podstawa do określenia konkretnej kwoty podatku PCC, którą jest wartość pożyczki. Jeśli jej całkowita suma jest nieznana, a pieniądze zostaną dostarczone w ratach, wówczas musimy liczyć się z kosztami przy każdej wypłacie pieniędzy.

Obowiązek wobec Urzędu Skarbowego obejmuje umowy zawarte zarówno z inwestorami prywatnymi, jak i osobami z bliskiego otoczenia. Istnieją jednak pewne wyjątki. Kiedy możemy zostać zwolnieni z konieczności odprowadzenia podatku?

Zwolnienie z podatku PCC

Według Art. 9 § 10 c. Kodeksu cywilnego, z podatku PCC możemy zostać zwolnieni, kiedy obie strony umowy należą do I grupy podatkowej, a pożyczona kwota nie przekracza wyznaczonych limitów. Oznacza to, że opodatkowaniu nie podlegają pożyczki od: małżonków, zstępnych, wstępnych, zięcia, synową, teściów, pasierba, rodzeństwo, ojczyma oraz macochę.

Jak już wspomnieliśmy, drugi warunek dotyczy wartości przekazanego kapitału, która nie może być wyższa niż 9637 zł. Limit ten obejmuje nie tylko obecne zobowiązanie, ale również każde wsparcie finansowe z okresu ostatnich 5 lat udzielone przez tę samą osobę. Istnieje również możliwość całkowitego zwolnienia z podatku PCC, jeśli umowa została zawarta między teściami, zięciem lub synową.

Jednak w takiej sytuacji jesteśmy zobowiązani do złożenia odpowiedniej deklaracji PCC–3 w terminie 14 dni od podpisania umowy pożyczki oraz przedłożenia dokumentu potwierdzającego otrzymanie pieniędzy na indywidualne konto bankowe.

Pożyczka od znajomych lub inwestorów

Podatek PCC od 1 stycznia 2019 roku wynoszący 0,5% wartości otrzymanych pieniędzy obejmuje umowy zawarte między znajomymi, osobami niespokrewnionymi oraz tak zwane pożyczki społecznościowe. Jednak jak wiadomo, od każdej reguły znajdzie się wyjątek. Tak jest również w tym przypadku. Dla umów zawartych przed nowym rokiem kalendarzowym właściwe będą następujące warunki:

Jeśli łączna wartość pomocy udzielonej przez jednego pożyczkodawcę w okresach trzech lat od 1.01.2009 roku nie przekroczyła 5 000 zł, wówczas nie musimy martwić się odprowadzaniem podatku pod jednym dodatkowym warunkiem.

Całkowita kwota pożyczek udzielonych przez różne podmioty nie może być wyższa niż 25 000 zł w okresach trzech lat od 1.01.2009 roku.

Warto jednak zaznaczyć, że z dniem 1.01.2019 roku weszły kolejne zmiany. Zakładają one zwolnienie z obowiązku opodatkowania wyłącznie w sytuacjach, kiedy wartość udzielonej pożyczki jest niższa niż 1000 zł.

Jak wpłacić podatek od pożyczki prywatnej?

Wyjaśniliśmy już zmiany, jakie weszły w życie wraz z dniem 1 stycznia 2019 roku. Jednak jak wpłacić podatek od pożyczki prywatnej? Pożyczkobiorca jest zobowiązany do złożenia odpowiedniej e-deklaracji bez uprzedniego wezwania w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy pożyczki.

Pamiętajmy, że dokument musi dostarczyć każdy! Niezależnie od tego, czy jesteśmy zwolnieni z obowiązku wobec fiskusa, czy też nie. Jeśli nie dopełnimy formalności, a następnie w toku kontroli Urząd Skarbowy odnotuje nieprawidłowości w złożonej deklaracji lub jej brak, stawka podatku PCC–3 wzrasta do 20%.

Pamiętajmy więc, że pożyczka prywatna wiąże się również z formalnościami, takimi jak zawarcie umowy oraz odprowadzenie podatku. Pozwoli nam to uniknąć dodatkowych kosztów i nerwów.

Jeśli nie masz czasu na dopełnienie dodatkowych formalności związanych z podatkiem od pożyczki prywatnej, skorzystaj z oferty Aasa. Wystarczy, że złożysz wniosek, a resztę zrobimy za Ciebie!

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 72,21%. Rata miesięczna od 242,52 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 4 515,16 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 525,16 zł, prowizja 3 990,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8 515,16 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r.

Aasa Standard z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 058,40 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 65,92%. Rata miesięczna od 199,93 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 6 522,91 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 837,16 zł, prowizja 5 685,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12 222,91 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r. Pożyczka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie: 1 641,60 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.