Jakie są PITy? Czym się charakteryzują?

Jakie są PITy? Czym się charakteryzują?

Ponieważ zbliża się najbardziej gorący okres w roku podatkowym, postanowiliśmy obalić stereotyp, mówiący, żeby właściwie się rozliczyć trzeba mieć zdolności kalkulacyjne na poziomie księgowego sycylijskiej mafii i nos do liczb jak Arystoteles.

Tak naprawdę podatki są proste w swoich założeniach, a żeby być do tego przekonanym, przygotowaliśmy dla Was krótki przewodnik o najbardziej popularnych podatkach.

Pierwszym ważnym, ale łatwym krokiem jest właściwe rozpoznanie, który PIT jest „nasz”. Co to oznacza? PIT jest podatkiem najbardziej demokratycznym, bo dotyczy wszystkich. Jak powinniśmy wypełnić, by prawidłowo się rozliczyć? Zapraszamy do lektury. 

Zacznijmy od tych najbardziej znanych, czyli PIT-36 i PIT-37.

PIT-36 jest demokratyczny

Jest to podatek przeznaczony dla wszystkich podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody (dochody) opodatkowane na ogólnych zasadach. Brzmi enigmatycznie?

Dotyczy on po prostu wszystkich osób, które prowadziły pozarolniczą działalność gospodarczą, opodatkowaną na ogólnych zasadach. A także są to podatnicy, którzy uzyskali dochód z wynajmu, sprzedaży lub innych źródeł, dzięki pracy za granicami Polski. Ważne jest to, by wspomniane źródła dochodu podlegały opodatkowaniu na zasadach ogólnych. PIT ten wypełniają też korzystający ze zwolnienia (tzw. kredytu podatkowego), na podstawie art. 44 ust. 7a, wszyscy ci, którzy sporządzili remanent likwidacyjny w grudniu roku podatkowego, mają obowiązek doliczyć do swoich dochodów na przykład rentę rodzinną, czyli dochody swoich małoletnich dzieci.

Przyznajcie sami, że w teorii nie brzmi to szczególnie skomplikowanie prawda? Co więc oznacza magiczna literka „L”, która czasami pojawia się przy tym oznaczeniu?

PIT-36L w linii prostej

Jak sugeruje oznaczenie „L”, dotyczy on tego podatnika, który uzyskał dochody z działalności gospodarczej opodatkowane podatkiem liniowym. Każdy podatnik rozliczający się w systemie liniowym doskonale wie, co on oznacza i nie trzeba tutaj tego tłumaczyć.

PIT-37 – czyli rozliczamy m.in. pracę, zlecenia i zasiłki opodatkowane wg skali

To PIT, o którym powiemy w żartach, że jest dla tych „na nie”. Dotyczy on tych, którzy otrzymują dochody wyłącznie za pośrednictwem płatników, czyli podmiotów wypłacających dochody. Dedykowany jest on osobom opodatkowanym na zasadach ogólnych, które NIE prowadzą działalności gospodarczej, nie uzyskują dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej, nie mają odliczeń z tytułu strat, zarabiają wyłącznie na terenie Polski, nie deklarują dochodów swoich małoletnich dzieci. Proste, NIE?

PIT-38 jest KAPITALNY

Formularz PIT-38 przeznaczony jest dla podatników uzyskujących niektóre dochody kapitałowe, to znaczy, że powinni go wybrać podatnicy, którzy zarabiają, posiadając akcje lub udziały w spółkach mających osobowość prawną, uzyskują dochód z obrotu giełdowego lub innych instrumentów finansowych.

PIT-8A, czyli szczęśliwa ósemka

Jest to formularz dotyczący zryczałtowanego podatku dochodowego, natomiast PIT-8C dotyczy przychodów z innych źródeł oraz niektórych dochodów z kapitału pieniężnego, 8S związany jest ze stypendiami dla uczniów i studentów.

PIT-12 – podatkowy singiel, który ma na pieńku z palestrą

Jest to formularz, który wypełniają ci, którzy uzyskali dochód wyłącznie od jednego płatnika i są: pracownikami, osobami otrzymującymi dochód z działań w ramach spółdzielni rolnej, emerytami, rencistami, którzy swoje dochody otrzymują z zagranicy za pośrednictwem polskiego płatnika. PIT ten dotyczy także stypendystów oraz osób tymczasowo aresztowanych lub skazanych.

PIT 28 – ewidentnie ewidencja!

PIT 28 deklaracja dla osób, które dokonują rozliczeń w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Czyli kto? Przede wszystkim osoby fizyczne prowadzące jednoosobowe działalności gospodarcze opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, osoby prowadzące działalność w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych opodatkowanej ryczałtem, oraz osoby osiągające przychody z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy, przy czym umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

PIT 38 – wartościowy!

Jeśli udało Ci się zarobić na giełdzie, musisz pamiętać o zgłoszeniu tego fiskusowi. Dochody z giełdy są opodatkowane 19-proc podatkiem od dochodu i wymagają oddzielnego rozliczenia wynikającego z nich podatku.

Ustawa definiuje taki obowiązek dla podatników, którzy uzyskali przychody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, pożyczonych papierów wartościowych (tzw. sprzedaż krótka), pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających, udziałów w spółkach z osobowością prawną; z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

PIT-39 – gdy już nie mamy nieruchomości

Ten PIT jest szczególnie ważny dla tych, którzy posiadali nieruchomość… i już jej nie posiadają. Deklarację tę składamy, jeżeli w roku podatkowym rozliczamy przychód z „odpłatnej sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych nabytych lub wybudowanych po dniu 31 grudnia 2008 r. opodatkowanych 19% podatkiem dochodowym poza działalnością gospodarczą”. W tej deklaracji wykazujemy też przychód z tytułu umowy zamiany nieruchomości.

PIT-40 – ten PIT rządzi

To PIT, który rozlicza pracodawca i związany jest on z rozliczeniem nienależnie pobranych przez pracownika świadczeń, które wpłynęły na zwiększenie opodatkowania.

To, co przeczytaliście właśnie, to ogólne zasady, które pozwolą Wam dopasować PIT do formy uzyskiwanego dochodu. Są one jednak na tyle klarowne i naprawdę proste, że trudno zgodzić się z twierdzeniem, że rozliczenia podatkowe to „rocket science”.

Po prostu oznaczenia liczbowe mogą przyprawić o zawrót głowy, jednak jak się okazuje – każde takie określenie jest określone jasnym zakresem. Pamiętajmy, że urzędy obsługują nawet kilkadziesiąt milionów podatników, właśnie dlatego muszą posługiwać się krótkimi i jednoznacznymi oznaczeniami. Po tej krótkiej lekturze nie tylko będziecie mogli właściwie rozliczyć swoje roczne dochody, ale też zrobić wrażenie na znajomych. Pamiętajcie o terminach, kompletnym oraz dokładnym wypełnieniu wszystkich dokumentów, złóżcie zeznania w urzędzie lub poprzez stronę internetową i przede wszystkim… pamiętajcie, że po gorącym podatkowo kwietniu przychodzi majówka. Ona wynagrodzi nam czas spędzony nad dokumentami i sprawi, że przestaniemy myśleć o sobie jako o podatnikach czy numerach pesel, a zaczniemy myśleć jako o wypoczywających.

Nie zostawiajcie rozliczenia podatków na ostatnią chwilę!

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Inspektorem ochrony danych jest Agnieszka Rzycka-Osiej, e-mail: iod@aasapolska.pl

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 2500 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,57%. Rata miesięczna od 121,47 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 1791,98 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 794,48 zł, prowizja 997,50 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 4291,98 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r.                                                                     

Aasa z Pakietem Gold - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 8600 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,56%. Rata miesięczna od 417,83 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 6164,75 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 2733,35 zł, prowizja 3431,40 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 14764,75 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 2400 zł.                                        

Aasa z Pakietem Premium - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 7900 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,56%. Rata miesięczna od 383,82 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 5662,98 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 2510,88 zł, prowizja 3152,10 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 13562,98 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Językowym. Opłata za dobrowolny Pakiet Językowy: 2400 zł.       

Aasa z Pakietem Biznes - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 10800 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,56%. Rata miesięczna od 524,71 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7741,87 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3432,67 zł, prowizja 4309,20 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 18541,87 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 3200 zł.                                

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 200 000 zł. 
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy również Privee Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001029112, NIP: 7011138042, REGON: 524943799, kapitał zakładowy w wysokości: 5 000,00 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13282, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Kurs językowy dla Klientów Aasa Polska S.A. realizowany jest przez Tele-Nauka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Piękna 24/26 A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000762801, NIP: 5842779937, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000 zł.