Do kiedy rozlicza się PIT? Podpowiadamy!

Do kiedy rozlicza się PIT? Podpowiadamy!

Czas to pieniądz! Warto więc sprawy rozliczeń podatkowych mieć poukładane jak w szwajcarskim zegarku. Właśnie dlatego przygotowaliśmy specjalne zestawienie ważnych dat, o których warto pamiętać, jeżeli chcemy rozliczyć się terminowo i uniknąć konsekwencji wynikających z opóźnień.

Zatem: Zróbmy sobie herbatę lub kawę, wygospodarujmy pół godziny i zainwestujmy ten czas w nasz spokój. Gotowi? Czas! Start! Otwieramy nasz kalendarz na rok 2019.

Styczeń 2019

W pierwszych dniach stycznia możemy jeszcze spokojnie powspominać świąteczne leniuchowanie, poprzebierać i powybierać w karnawałowych okazjach. Powinniśmy być jednak czujni, bo pierwszy interesujący nas deadline wypada już 20 stycznia.

20 stycznia 2019 r.

Zmiana opodatkowania. To dzień, kiedy mija termin na składanie oświadczenia o zmianie metody opodatkowania. Do wyboru mamy podatek na zasadach ogólnych 19 proc. lub w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Zatem jeżeli do tej pory należności podatkowe były naliczane proporcjonalnie do zarobków, możemy zdecydować się na stałe opodatkowanie liniowe. Nawet jeżeli dla nas brzmi to enigmatycznie, każdy księgowy tego typu zmiany i ustalenia ma w przysłowiowym małym palcu. Jakie są rodzaje PITów? Czy wiecie? Jeżeli nie – przygotowaliśmy dla Was krótki przewodnik.

Grunt to PIT-6

Pit ten dotyczy przede wszystkim osób trudniących się rolnictwem. A 20 stycznia składamy deklarację dotyczącą wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej ustalanych przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu. wiosenna-pozyczka

Karty na stół – PIT-16

Tego dnia składamy także wniosek o opodatkowanie w formie karty podatkowej. Czym jest karta podatkowa? To jedna z najprostszych form opodatkowania działalności gospodarczej w polskim systemie, ponieważ korzystający z niej przedsiębiorca nie musi prowadzić księgowości. Płacony przez niego podatek dodatkowo nie zależy od wysokości dochodów, lecz jest ustalany przez naczelnika urzędu skarbowego, który zwraca uwagę na rodzaj i zakresem prowadzonej działalności gospodarczej, liczbę zatrudnionych pracowników, a także liczbę mieszkańców miejscowości, w której działalność jest prowadzona.

31 stycznia 2019 r.

Już znany – PIT-16A To PIT, który składają go przedsiębiorcy już rozliczający się w formie karty podatkowej.

O PIT-19A jak na spowiedzi

Tego dnia mija deadline także dla duchownych, którzy powinni złożyć swoją deklarację podatkową oznaczoną PIT-19A.

PIT-28

Na koniec stycznia czujni powinni być też właściciele firm rozliczających się na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego. PIT-28 to deklaracja, którą muszą złożyć do końca miesiąca.

Luty 2019

W lutym możemy zapomnieć o urzędach. To miesiąc, w którym one ewentualnie pamiętają o nas, jeżeli pobieramy świadczenia państwowe. Drugi miesiąc roku to czas zakochanych i Walentynek, co chyba rozumieją urzędnicy, uwalniając nasze głowy od spraw podatkowych. Dziękujemy.  

28 lutego 2019 r.

Już ZUS, czyli PIT - 40A Tego dnia ZUS składa za świadczeniobiorcę deklarację PIT-40A. wiosenna-pozyczka

Kwiecień 2019

Lubimy myśleć, że wraz z wiosną przychodzi do nas nowa energia i zapał do pracy. To szczególnie ważny miesiąc pod względem rozliczenia dla większości podatników w naszym kraju. Stąd nie warto zostawiać spraw urzędowych na ostatnią chwilę, gdyż okienka, biorąc pod uwagę długość kolejek przypominają wtedy budki z lodami w najgorętsze dnia lata. Wykorzystajmy wiosenny przypływ energii i zanim przystąpimy do porządków domowych, zróbmy porządki w podatkach. Taka postawa zaowocuje spokojem.

16 kwietnia 2019 r.

PIT-WZ jest w sieci

Do połowy kwietnia możemy złożyć wniosek o sporządzenie zeznania podatkowego. Każdy podatnik może zostać rozliczony przez urząd skarbowy, jeżeli drogą elektroniczną (Portal Podatkowy, system e-Deklaracje, bankowość elektroniczna) złoży właśnie PIT-WZ.

Ostatni dzwonek, czyli 30 kwietnia 2019 r.

Ten dzień to „martwa linia”, czyli deadline dla osób składających deklaracje PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-39. Wyjaśnijmy te oznaczenia.

PIT-36 to zeznanie podatkowe, które składają osoby prowadzące działalność gospodarczą.

PIT-36L - tę deklarację składają przedsiębiorcy, którzy rozliczają się liniowo.

PIT-37 dotyczy osób pracujących na podstawie umowy o pracę, dzieło, zlecenie, emerytów i rencistów.

PIT-38 to formularz, w którym należy zadeklarować ewentualne dochody, które uzyskaliśmy poprzez sprzedaż akcji i obligacji na giełdzie.

PIT-39 to deklaracja składana przez osoby, które uzyskały dochód ze sprzedaży nieruchomości lub praw majątkowych.

Jeżeli wszystko uda się nam zamknąć do końca kwietnia i urząd nie zgłosi żadnych nieścisłości, reszta roku upłynie nam bez kluczowego dla naszego kalendarza słowa: PIT. Innymi słowy: będziemy mogli ze spokojem zapomnieć o urzędach oraz nie martwić się o nieprzyjemne wyjaśnienia. Wyszczególnione przez nas terminy, nazwaliśmy „deadlinami”. Nie ma w nich jednak nic strasznego i zostały określone po to, by nikt nie stracił ani czasu, ani głowy zastanawiając się kto, co i kiedy.

Specjalnie dla Was ściągawka!

31 stycznia 2019 r.

  • PIT-16A (karta)
  • PIT-19A (duchowni)
  • PIT-28 (ryczałt)

28 lutego 2019 r.

  • PIT-40A (ZUS za świadczeniobiorcę)

30 kwietnia 2019 r.

  • PIT-36 (działalność)
  • PIT-36L (liniowy)
  • PIT-37 (praca)
  • PIT-38 (giełda)
  • PIT-39 (nieruchomości)

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Inspektorem ochrony danych jest Agnieszka Rzycka-Osiej, e-mail: iod@aasapolska.pl

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 2500 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,57%. Rata miesięczna od 121,47 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 1791,98 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 794,48 zł, prowizja 997,50 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 4291,98 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r.                                                                     

Aasa z Pakietem Gold - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 8600 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,56%. Rata miesięczna od 417,83 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 6164,75 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 2733,35 zł, prowizja 3431,40 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 14764,75 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 2400 zł.                                        

Aasa z Pakietem Premium - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 7900 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,56%. Rata miesięczna od 383,82 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 5662,98 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 2510,88 zł, prowizja 3152,10 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 13562,98 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Językowym. Opłata za dobrowolny Pakiet Językowy: 2400 zł.       

Aasa z Pakietem Biznes - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 10800 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,56%. Rata miesięczna od 524,71 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7741,87 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3432,67 zł, prowizja 4309,20 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 18541,87 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 3200 zł.                                

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 200 000 zł. 
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy również Privee Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001029112, NIP: 7011138042, REGON: 524943799, kapitał zakładowy w wysokości: 5 000,00 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13282, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Kurs językowy dla Klientów Aasa Polska S.A. realizowany jest przez Tele-Nauka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Piękna 24/26 A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000762801, NIP: 5842779937, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000 zł.