Jak mądrze spakować bagaż podręczny?

Jak mądrze spakować bagaż podręczny?

Wybierasz się w podróż samolotem i zastanawiasz się, jak spakować swój bagaż podręczny? W takim przypadku warto pamiętać o kilku kluczowych zasadach, aby mieć pewność, że nie będziemy musieli dopłacić za nasz bagaż.

Dzięki umiejętnemu spakowaniu bagażu podręcznego będziemy mogli nie tylko mieć wszystko, co potrzebne pod ręką, ale również będziemy mogli oszczędzić pieniądze. Dotyczy to w szczególności podróżowania tanimi liniami lotniczymi, gdy koszty bagażu mogą znacznie podwyższyć koszty związane z lotami. O czym powinniśmy pamiętać?

Jakie wymiary powinien mieć bagaż podręczny?

Każda linia lotnicza ma nieco inne wymogi w stosunku do wymiarów oraz wagi i liczby bagażu podręcznego, dlatego musimy sprawdzić informacje na ten temat przed rozpoczęciem pakowania. W przeciwnym przypadku będziemy musieli pokryć niemałe koszty z naszym niestandardowym bagażem.

W większości tanich linii lotniczych maksymalne wymiary bagażu to 55 x 40 x 20 centymetrów. W tych wymiarach możemy mieć niewielką walizkę, plecak lub inną formę bagażu. Limit wagowy bagażu wynosi z kolei około 8 kilogramów. Każdy pasażer może wziąć ze sobą na pokład jedną sztukę bagażu podręcznego.

O czym należy pamiętać?

• jeśli podróżujemy z niemowlęciem tanimi liniami lotniczymi, wówczas nie przysługuje mu bagaż podręczny, dlatego wyposażenie musi wziąć opiekun – nie ma wtedy zwiększonego limitu bagażu podręcznego wiosenna-pozyczka

• w niektórych liniach rejsowych przewoźnicy pozwalają na zabranie większego bagażu podręcznego w klasie biznesowej i w klasie pierwszej

• gdy bagaż będzie przekraczał dozwolone limity, wówczas może być on odprawiony jako bagaż rejestrowany, czyli nie będziemy mogli wziąć go ze sobą do samolotu

Zatem przed rozpoczęciem pakowania się powinniśmy pamiętać o tym, że bagaż podręczny ma swoje limity i nie powinniśmy ich przekraczać, gdy nie chcemy narażać się na dodatkowe koszty.

Jak spakować bagaż podręczny?

Do bagażu podręcznego powinniśmy zabrać ze sobą wszystko, co dla nas najważniejsze i ma największą wartość. Wobec tego powinny być to dokumenty, pieniądze, wartościowe przedmioty jak biżuteria, laptop, tablet, aparat fotograficzny, które mogłyby uszkodzić się podczas lotu w bagażu rejestrowanym.

Także powinniśmy zabrać leki niezbędne podczas lotu oraz podstawową odzież i kosmetyki – może zdarzyć się, że nasz bagaż rejestrowany nie przyleci na czas lub zagubi się i będzie wymagał poszukiwań, więc takie rzeczy warto mieć pod ręką.

Przedmioty możemy spakować do walizki – w sprzedaży znajdziemy także specjalne walizki, które wymiarowo odpowiadają limitom wymiarów bagażu podręcznego, ale możemy wziąć też plecak. Pamiętajmy o tym, że duże znaczenie ma technika składnia ubrań – najlepiej zwijać je w ruloniki i ciasno układać obok siebie. Rzeczy, które mamy oddać do kontroli, na przykład kosmetyki, laptop, powinny znaleźć się na wierzchu. Dokumenty możemy umieścić w kieszonce walizki albo plecaka, aby mieć do nich łatwy dostęp. wiosenna-pozyczka

Warto pamiętać o tym, że obowiązują ograniczenia w przewozie płynów! W bagażu podręcznym możemy przewozić własne płyny, na przykład kosmetyki, tylko w pojemnikach o pojemności do 100 mililitrów i muszą zmieścić się one w przezroczystej torebce o pojemności 1 litra.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Inspektorem ochrony danych jest Agnieszka Rzycka-Osiej, e-mail: iod@aasapolska.pl

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 2500 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,57%. Rata miesięczna od 121,47 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 1791,98 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 794,48 zł, prowizja 997,50 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 4291,98 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r.                                                                     

Aasa z Pakietem Gold - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 8600 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,56%. Rata miesięczna od 417,83 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 6164,75 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 2733,35 zł, prowizja 3431,40 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 14764,75 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 2400 zł.                                        

Aasa z Pakietem Premium - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 7900 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,56%. Rata miesięczna od 383,82 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 5662,98 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 2510,88 zł, prowizja 3152,10 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 13562,98 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Językowym. Opłata za dobrowolny Pakiet Językowy: 2400 zł.       

Aasa z Pakietem Biznes - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 10800 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,56%. Rata miesięczna od 524,71 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7741,87 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3432,67 zł, prowizja 4309,20 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 18541,87 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 3200 zł.                                

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 200 000 zł. 
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy również Privee Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001029112, NIP: 7011138042, REGON: 524943799, kapitał zakładowy w wysokości: 5 000,00 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13282, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Kurs językowy dla Klientów Aasa Polska S.A. realizowany jest przez Tele-Nauka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Piękna 24/26 A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000762801, NIP: 5842779937, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000 zł.