Jak sprzedawać na aukcjach internetowych?

Jak sprzedawać na aukcjach internetowych?

Masz w domu dużo rzeczy, które przedstawiają sobą jakąś wartość i nie chcesz ich wyrzucać? W takim przypadku warto pomyśleć o sprzedaży! Można zrobić to również na aukcjach internetowych. Jak sprzedawać skutecznie?

Najpopularniejszym portalem aukcji internetowych w Polsce jest Allegro. Do dyspozycji mamy też mniejsze serwisy, niemniej jednak nie mają one tak wielu użytkowników, więc szansa na sprzedaż jest wtedy niższa.

Wystawienie aukcji na Allegro nie jest takie trudne, jak może się wydawać. Znalezienie kupujących też nie będzie wyzwaniem, ale tylko wtedy, gdy sprzedajemy coś, co będzie przedstawiało sobą wartość i zaproponujemy przystępną cenę.

Co najlepiej sprzedawać na aukcjach on-line?

Nie wszystko będziemy mogli sprzedać na aukcjach on-line – dotyczy to zarówno ograniczeń związanych z konkretnymi przedmiotami, jak i z tym, że na niektóre z nich po prostu nie znajdziemy zainteresowanych. Przykładowo, nie możemy sprzedawać alkoholi, nielegalnego oprogramowania.

Jeśli chcemy sprzedać coś skutecznie, warto wybierać przedmioty w dobrym stanie i takie, które są poszukiwane przez kupujących. Książki, płyty, ubrania, obuwie, zabawki dziecięce, wyposażenie sportowe, perfumy, przedmioty kolekcjonerskie, ciekawe artykuły wyposażenia wnętrz, komputery i inny sprzęt elektroniczny. Na to znajdziemy kupujących bez większych problemów.

Gdy chcemy zobaczyć, czy coś sprzedaje się dobrze, możemy skorzystać z archiwum Allegro. Wpiszmy do wyszukiwarki na stronie portalu nazwę przedmiotu i zaznaczmy wyszukiwanie w zakończonych aukcjach. To pozwoli nam na określenie, czy dany przedmiot będzie cieszył się zainteresowaniem, a także jaką kwotę możemy za niego uzyskać.

Jak zwiększyć szansę na sprzedaż?

Jednak musimy też pamiętać o tym, że nie zawsze te przedmioty sprzedamy od razu i w dobrej dla nas cenie. Musimy tak przygotować aukcję i zaproponować taką cenę, która będzie mogła usatysfakcjonować zarówno nas, jak i kupującego.

Poniżej prezentujemy kilka ważnych zasad, o których warto pamiętać:

• Zrób przedmiotowi jak najbardziej dokładne zdjęcia w dobrym oświetleniu – to pomoże kupującym w podjęciu decyzji i zakupie.

• Sprawdź w archiwum, jaka cena będzie korzystna. Możesz też ustalić licytację od 1 złotego i pozwolić zainteresowanym na samodzielne określenie ceny przedmiotu, ale musisz liczyć się z tym, że może on sprzedać się w cenie, która nie będzie dla ciebie zadowalająca.

• Przygotuj dokładny opis przedmiotu – zawrzyj w nim dużo informacji o przedmiocie oraz o jego stanie, co pozwoli na unikniecie niedomówień.

• Zapewnij darmową wysyłkę – przedmioty, które mają darmową wysyłkę, cieszą się większym zainteresowaniem.

• Bądź przygotowany na zmianę ceny – jeśli przedmiot nie sprzedał się, obniż jego cenę. Negocjuj też z kupującymi, gdy chcą zaproponować niższą cenę, a ty możesz na nią przystać.

Zatem sprzedawanie na aukcjach internetowych nie powinno być dla ciebie żadnym problemem – gdy masz w domu rzeczy, których nie używasz, wystaw je na licytację albo „Kup teraz” i zarób!

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Inspektorem ochrony danych jest Agnieszka Rzycka-Osiej, e-mail: iod@aasapolska.pl

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 2500 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,68%. Rata miesięczna od 121,47 zł. Roczna stopa oprocentowania 18.50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 1789,04 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 791,54 zł, prowizja 997,50 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 4289,04 zł. Stan na dzień 02.02.2024 r.                                                                           

Aasa z Pakietem Gold - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4800 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,68%. Rata miesięczna od 233,21 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 3435,02 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1519,82 zł, prowizja 1915,20 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8235,02 zł. Stan na dzień 02.02.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 1400 zł.                                          

Aasa z Pakietem Premium - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 7100 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,68%. Rata miesięczna od 344,95 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 5081,09 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 2248,19 zł, prowizja 2832,90 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12181,09 zł. Stan na dzień 02.02.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Językowym. Opłata za dobrowolny Pakiet Językowy: 2000 zł.        

Aasa z Pakietem Biznes - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 10700 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,68%. Rata miesięczna od 519,85 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7657,45 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3388,15 zł, prowizja 4269,30 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 18357,45 zł. Stan na dzień 02.02.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 3200 zł.                                     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 200 000 zł. 
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy również Privee Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001029112, NIP: 7011138042, REGON: 524943799, kapitał zakładowy w wysokości: 5 000,00 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13282, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Kurs językowy dla Klientów Aasa Polska S.A. realizowany jest przez Tele-Nauka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Piękna 24/26 A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000762801, NIP: 5842779937, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000 zł.