Weź pożyczkę, której rata nie wzrośnie przez cały okres spłaty. RRSO: 77,46%

Sprawdź!

Jak ograniczyć koszt dojazdów do pracy?

Jak ograniczyć koszt dojazdów do pracy?

Codzienne dojazdy do pracy mogą być bardzo kosztowne. Wiele osób szuka sposobu na ograniczenie kosztów dojazdów do pracy. Z jakich opcji można skorzystać?

Zmniejszenie kosztów dojazdu do pracy można zrealizować na różne sposoby. Wszystko zależy od tego gdzie się mieszka, jak daleko ma się do pracy. Mieszkając poza miastem, w którym wykonuje się pracę zrezygnowanie z korzystania z samochodu nie jest możliwe. Wówczas można pomyśleć o ograniczeniu kosztów użytkowania samochodu. Zamontowanie w samochodzie instalacji działającej na gaz pozwala na zredukowanie kosztów paliwa do samochodu.

Można pomyśleć również o zakupie samochodu o mniejszym zużyciu paliwa. Dopasowanie modelu samochodu do sposobu jego użytkowania pozwala na znaczne ograniczenie kosztów jego użytkowania. Przy poruszaniu się pojazdem przede wszystkim w warunkach miejskich zdecydowanie tańsze będzie użytkowanie miejskiego samochodu.

Innym rozwiązaniem jest decydowanie się na wspólne dojazdy do pracy jednym samochodem ze współpracownikami. Pozwala to na rozłożenie kosztów użytkowania samochodu na więcej osób. Wiele firm jest w stanie zapewnić swoim pracownikom również dopłaty za użytkowanie wspólnie samochodu. Wynika to ze wspieranie przez coraz więcej firm ekologicznych postaw pracowników.

Komunikacja miejska

W większych miastach zamiast użytkować samochodów przy dojazdach do miejsca pracy można postawić na komunikację miejską. Bardzo często można przy korzystnych połączeniach komunikacji miejskiej nie tylko zredukować koszty dojazdu do pracy, ale również skrócić czas dojazdu do pracy. Jednak nawet przy dłuższym czasie dotarcia do pracy postawienie na komunikację miejską jest zdecydowanie tańszym rozwiązaniem w stosunku do użytkowania samochodu.

Obecnie w coraz większej liczbie dużych miast komunikacja miejska jest promowana przez władze. Wynika to przede wszystkim z większej ekologiczności takiego sposobu poruszania się przez mieszkańców. Pozwala to na korzystanie z bardziej nowoczesnych autobusów, które posiadają między innymi klimatyzację co gwarantuje znacznie większy komfort podróżowania. Przy korzystaniu regularnie z komunikacji miejskiej można zmniejszyć koszty poprzez zakupy miesięcznych a nawet rocznych biletów.

Rowerem do pracy

Regularne użytkowanie roweru staje się coraz bardziej popularnym rozwiązaniem przede wszystkim ze względu na rosnącą popularność aktywności fizycznej. Rower może być również wykorzystany przy dojazdach do pracy. Postawienie na rower jest dobrym pomysłem szczególnie w tych miastach, które mają odpowiednio rozbudowane trasy rowerowe. Pozwala to na wygodne oraz bezpieczne poruszanie się rowerem. Dodatkowo trasy rowerowe pozwalają na skrócenie czasu podróżowania na wybranych trasach.

Decydując się na podróżowanie do pracy rowerem ważne jest branie pod uwagę, że szczególnie zimą czy latem przy skrajnych warunkach pogodowych niezbędne jest zabieranie ze sobą dodatkowe ubrania do zmiany. W wielu większych firmach można również skorzystać z miejsca do odświeżenia się co pozwala na poradzenie sobie gdy jazda na rowerze prowadzi do intensywnego wysiłku.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 88,30%. Rata miesięczna od 353,49 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7161,48 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 5286,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12461,48 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r                                    

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 77,46%. Rata miesięczna od 329,64 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa stała). Całkowity koszt pożyczki: 6326,73 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 4452 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11626,73 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 400,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.