Weź pożyczkę, której rata nie wzrośnie przez cały okres spłaty. RRSO: 77,46%

Sprawdź!

Jak używać z głową karty kredytowej?

Jak używać z głową karty kredytowej?

Karta kredytowa to jeden ze sposobów na pożyczenie pieniędzy szybko, łatwo i wygodnie. Gdy bank oferuje nam kartę, powinniśmy jednak rozważyć, czy jest ona dobrym rozwiązaniem. Karta kredytowa nie jest zwykłą kartą płatniczą. Jak z niej korzystać?

Dzięki karcie kredytowej możemy pożyczyć sporą sumę pieniędzy praktycznie od ręki – po prostu płacąc nią w sklepie stacjonarnym czy internetowym. To wygodny sposób na pokrycie różnych wydatków, niemniej jednak musimy pamiętać o tym, że ma ona również swoje minusy.

Jak działa karta kredytowa?

Karta kredytowa jest kartą, która, w przeciwieństwie do zwykłej karty płatniczej, nie jest powiązana z naszym kontem bankowym. Tak naprawdę jest ona formą przyznanego nam przez bank kredytu z określonym górnym limitem zależnym od naszych dochodów.

Wobec tego wtedy, gdy płacimy kartą kredytową, tak naprawdę nie wydajemy naszych pieniędzy, ale pieniądze banku. Dla takiej karty otwiera się jednak specjalne konto z maksymalnym saldem równym limitowi karty – to na nie spłacamy nasze zadłużenie, czyli spłacamy kartę kredytową.

Z posiadaniem karty związany jest też tak zwany okres bezodsetkowy. Wynosi on zwykle około pięćdziesięciu dni. W tym czasie korzystanie z długu na karcie nic nas nie kosztuje. Odsetki za nasz kredyt będą naliczane dopiero wtedy, gdy przekroczymy ten właśnie okres i nie spłacimy w nim naszego zobowiązania.

Pułapki związane z używaniem kart kredytowych

Karta kredytowa może być wygodnym rozwiązaniem dla każdego, kto chce robić zakupy wygodnie. Wtedy, gdy wydamy pieniądze za pomocą karty kredytowej, nasze zarobki mogą czekać na koncie lub na lokacie, procentując. Możemy też pozwolić sobie na większe zakupy, gdy nie mamy wystarczającej sumy na koncie.

Musimy jednak pamiętać o tym, że korzystanie z karty kredytowej związane jest z pułapkami, na które możemy się narazić także nieświadomie. Przede wszystkim nie powinniśmy szastać pieniędzmi z karty, gdy nie będziemy w stanie spłacić jej terminowo – tak naprawdę tylko wtedy korzystanie z karty kredytowej się opłaca.

Powinniśmy również pamiętać o tym, że używanie karty bezodsetkowo możliwe jest tylko wtedy, gdy płacimy bezgotówkowo. Oznacza to, że bank może naliczyć nam odsetki wtedy, gdy wypłacimy pieniądze z bankomatu. Zatem karty kredytowe nie nadają się do wypłacania pieniędzy.

Ile kosztuje korzystanie z karty?

Może wydawać się, że korzystanie z karty kredytowej jest niedrogie lub nawet darmowe, gdy wykorzystujemy ją tylko do płatności bezgotówkowych i spłacamy ją w terminie. Jednak musimy pamiętać o pozostałych kosztach.

Głównym wydatkiem związanym z kartą kredytową jest opłata roczna lub miesięczna za korzystanie z takiej formy kredytu. Może ona wynosić nawet kilkaset złotych na rok! Warto więc sprawdzić, jakie stałe opłaty związane są z posiadaniem karty.

Pamiętaj o bezpieczeństwie!

Gdy wybieramy kartę kredytową, musimy pamiętać również o jej bezpieczeństwie, Gdy karta lub jej dane dostaną się w niepowołane ręce, możemy narazić się na spore koszty. Kartę powinniśmy mieć zawsze na oku. Nie powinniśmy używać jej do płatności w podejrzanych sklepach i serwisach internetowych. Nie powinniśmy też fotografować karty i publikować jej zdjęć w sieci.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 88,30%. Rata miesięczna od 353,49 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7161,48 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 5286,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12461,48 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r                                    

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 77,46%. Rata miesięczna od 329,64 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa stała). Całkowity koszt pożyczki: 6326,73 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 4452 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11626,73 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 400,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.