Ile pożyczek i kredytów można mieć razem?

Ile pożyczek i kredytów można mieć razem?

Potrzebujesz pieniędzy? Możesz wziąć kredyt lub pożyczkę w banku albo pozabankowo. Gdy jednak pożyczona kwota okazała się zbyt niska, pojawia się problem, skąd wziąć dodatkowe pieniądze. Czy w takiej sytuacji możemy pożyczać je ponownie?

Pożyczki pozabankowe oraz te oferowane przez banki udzielane są na określonych zasadach. Musimy je spełnić, aby otrzymać pieniądze. Wymogi mogą być mniej lub bardziej restrykcyjne. Najczęściej wymogów jest więcej wtedy, gdy chodzi o wyższe sumy. Gdy pożyczamy niewysokie kwoty, nasza zdolność kredytowa nie musi być bardzo wysoka – pożyczkę weźmiemy nawet przy minimalnej pensji.

Zdolność kredytowa a kwota i liczba pożyczek i kredytów

Najczęściej, aby pożyczyć pieniądze, musimy mieć określną zdolność kredytowa. Termin ten odnosi się do naszej możliwości w spłacie zaciągniętej pożyczki w określonym terminie wraz z dodatkowymi kosztami – oprocentowaniem, prowizją i innymi opłatami.

To właśnie od naszej zdolności kredytowej zależy, jak dużo pieniędzy będziemy mogli pożyczyć. Im lepiej zarabiamy i im mniejsze obciążenia finansowe mamy, tym nasza zdolność kredytowa jest większa. Banki sprawdzają ją na kilka sposobów. Przy niższych kwotach wypełniamy specjalne oświadczenie, w którym wskazujemy na nasze przychody i wydatki. Przy wyższych sumach musimy już dostarczyć potwierdzające nasze dochody dokumenty, na przykład zaświadczenie z pracy, ostatni PIT, wyciąg z konta.

Dodatkowo firma pożyczkowa sprawdzi naszą wiarygodność kredytową w BIK oraz w innych bazach, na przykład BIG InfoMonitor, ERIF BIG. Jeśli w przeszłości spłacaliśmy nasze pożyczki i kredyty terminowo, wówczas budujemy swoją pozytywną historię kredytową, która świadczy o nas dobrze jako o potencjalnym kliencie. Gdy jednak mieliśmy trudności w spłacie jakichś rat, wówczas możemy spotkać się nawet z odmową udzielenia pożyczki lub kredytu. wiosenna-pozyczka

Kiedy możemy pożyczyć więcej?

Zatem wtedy, gdy mamy dobrą zdolność kredytową, możemy pożyczyć większą sumę – zarówno w jednym, jak i w kilku różnych pożyczkach i kredytach w tym samym banku lub w kilku różnych. Zatem możemy mieć kredyt hipoteczny i kilka pożyczek gotówkowych.

Banki każdorazowo sprawdzają zdolność kredytową swoich klientów i na jej podstawie wydają decyzję o udzieleniu lub nieudzieleniu pożyczki. Wtedy, gdy według banku nasza zdolność będzie za niska, możemy spotkać się z odmową lub bank zaproponuje nam niższą sumę.

Kilka pożyczek pozabankowych jednocześnie

Sprawa wygląda jednak inaczej wtedy, gdy chodzi pożyczki pozabankowe. Wiele firm pozabankowych oferujących pożyczki taki jak chwilówki i pożyczki ratalne zastrzega, że można wziąć w nich tylko jedną pożyczkę jednocześnie. Zatem wtedy, gdy będziemy wnioskowali o kolejną pożyczkę, otrzymamy odmowę.

Możemy jednak wziąć kilka pożyczek pozabankowych w kilku różnych firmach pożyczkowych. Oczywiście, musimy wtedy przeliczyć, czy będziemy w stanie pozwolić sobie na spłatę takiego zobowiązania. Ponadto informacje o posiadanej pożyczce będą zapisane w BIK, więc również może to wpłynąć na naszą zdolność kredytową.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Inspektorem ochrony danych jest Agnieszka Rzycka-Osiej, e-mail: iod@aasapolska.pl

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 2500 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,57%. Rata miesięczna od 121,47 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 1791,98 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 794,48 zł, prowizja 997,50 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 4291,98 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r.                                                                     

Aasa z Pakietem Gold - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 8600 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,56%. Rata miesięczna od 417,83 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 6164,75 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 2733,35 zł, prowizja 3431,40 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 14764,75 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 2400 zł.                                        

Aasa z Pakietem Premium - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 7900 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,56%. Rata miesięczna od 383,82 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 5662,98 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 2510,88 zł, prowizja 3152,10 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 13562,98 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Językowym. Opłata za dobrowolny Pakiet Językowy: 2400 zł.       

Aasa z Pakietem Biznes - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 10800 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,56%. Rata miesięczna od 524,71 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7741,87 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3432,67 zł, prowizja 4309,20 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 18541,87 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 3200 zł.                                

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 200 000 zł. 
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy również Privee Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001029112, NIP: 7011138042, REGON: 524943799, kapitał zakładowy w wysokości: 5 000,00 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13282, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Kurs językowy dla Klientów Aasa Polska S.A. realizowany jest przez Tele-Nauka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Piękna 24/26 A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000762801, NIP: 5842779937, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000 zł.