Odkryj jesień pełną inspiracji! Zacznij ją z pełnym portfelem!

Sprawdź!

Monit – co warto o nim wiedzieć?

Monit – co warto o nim wiedzieć?

Gdy zaciągamy pożyczkę, powinniśmy pamiętać o tym, aby spłacić swoje zobowiązanie terminowo. W przeciwnym przypadku narażamy się na niemałe problemy. Zwykle pierwszym z nich są tak zwane monity. Co warto wiedzieć na ich temat?

Wzięcie pożyczki oznacza, że zgadzamy się na warunki w umowie pożyczkowej. W tej właśnie umowie, a także w innych związanych z nią dokumentach możemy znaleźć informacje o tym, co stanie się wtedy, gdy nie spłacimy zobowiązania terminowo.

Czym jest monit?

Gdy spóźnimy się ze spłatą nawet o jeden dzień, pożyczkodawca może skontaktować się z nami w celu przypomnienia nam o spłacie. Wtedy mówimy o tak zwanym monicie.

Zatem monitem nazywamy ponaglenie ze strony pożyczkodawcy – firmy pożyczkowej lub banku. Monit ma za zadanie przypomnienie pożyczkobiorcy o tym, żeby uregulował swoje zobowiązanie.

Takie upomnienie może mieć różne formy:

• monit elektroniczny – może mieć formę wiadomości SMS lub e-maila jesienna-pozyczka

• monit telefoniczny – pracownik dzwoni do klienta w celu przypomnienia mu o spłacie

• monit listowny – pismo przesyłane jest pocztą, najczęściej za potwierdzeniem odbioru

• wizyta terenowa – monit ma wtedy formę wizyty pracownika firmy pożyczkowej w domu klienta

Najczęściej na początku pożyczkobiorca jest informowany o zaległości w spłacie elektronicznie lub telefonicznie. Monity listowne przesyłane są zwykle po miesiącu od braku spłaty. Wizyty terenowe z kolei należą do rzadkości i wielu pożyczkodawców nie stosuje takiej formy ponaglenia.

Ile zapłacimy za monity?

Monity nie są bezpłatne – mogą być one dość kosztowne, dlatego najlepiej ich unikać. Opłaty dotyczące monitów możemy znaleźć w umowie, dlatego warto zapoznać się z nimi przed jej sygnowaniem.

Przykładowo, za monit pocztą e-mailową lub tradycyjną firma może policzyć sobie od 30 do nawet 100 złotych za jedno wezwanie. Takich monitów można otrzymać w ciągu miesiąca nawet 30, co powoduje, że koszty mogą urosnąć do niebotycznych rozmiarów. Najwięcej za monity zapłacimy w małych firmach pożyczkowych działających pozabankowo – te bardziej rozpoznawalne i o ugruntowanej pozycji na rynku nie stosują tak wysokich opłat. jesienna-pozyczka

Otrzymałem monit – i co dalej?

Jeśli otrzymaliśmy monit, w takim przypadku powinniśmy jak najszybciej odpowiedzieć na upomnienie. Im prędzej uregulujemy zobowiązanie, tym na mniejsze koszty się narazimy. Jeśli nie spłacimy długu, oprócz nałożenia na nas dodatkowych kosztów monitów firma pożyczkowa zacznie naliczać odsetki od zwłoki.

Po jakimś czasie nasz dług może być przekazany do firmy windykacyjnej. Jeśli również nie będziemy współpracować z firmą windykacyjną, może dojść do przekazania sprawy do sądu. Jeśli sąd stanie po stronie wierzyciela, czyli pożyczkodawcy, wówczas egzekucję długu wraz z wszystkimi kosztami dodatkowymi wykona komornik. Może on zająć nasze mienie, wypłatę, oszczędności.

Oczywiście, najlepiej nie dopuszczać do tego, aby pożyczkobiorca przekazał nam monit. W przypadku niektórych firm pożyczkowych możemy przesunąć termin spłaty, ale jest to związane z opłatą. Gdy wiemy, że przez dłuższy czas możemy mieć problemy ze spłatą pożyczki, najlepiej skontaktować się z pożyczkodawcą i przedstawić mu sytuację. Czasami możliwe jest rozłożenie długu na jeszcze mniejsze raty, które będą łatwiejsze w spłacie.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 72,21%. Rata miesięczna od 242,52 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 4 515,16 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 525,16 zł, prowizja 3 990,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8 515,16 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r.

Aasa Standard z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 058,40 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 65,92%. Rata miesięczna od 199,93 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 6 522,91 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 837,16 zł, prowizja 5 685,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12 222,91 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r. Pożyczka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie: 1 641,60 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł.