Zadzwoń: 22 4 600 300 801 40 40 40

Jak wygląda windykacja długu?

Jak wygląda windykacja długu?

Słowo „windykacja” nie kojarzy się dobrze. Gdy jednak dochodzi do powstania długu, przeprowadzenie windykacji nierzadko jest jedynym wyjściem dla wierzyciela. W jaki sposób przeprowadza się windykację długu?

Windykacją określamy zbiór czynności prawnych, procesorowych, a także faktycznych, których głównym celem jest doprowadzenie dłużnika do oddania zobowiązania, które zaciągnął.

Wyróżniamy dwa rodzaje windykacji:

• polubowna – polega na informowaniu dłużnika o zadłużeniu i nakłanianiu go do oddania pieniędzy

• sądowa – prowadzona jest po nieudanej windykacji polubownej i polega na wejściu na ścieżkę prawną w celu uzyskania sądowego wyroku albo nakazu zapłaty, gdy będzie miał on klauzulę wykonalności, stanie się tytułem wykonawczym i może być podstawą do przekazania sprawy komornikowi

W interesie dłużnika powinno być jak najszybsze oddanie zobowiązania, jeszcze na etapie polubownym. To właśnie wtedy można jeszcze dogadać się z firmą windykacyjną, na przykład możliwe jest rozłożenie długu na mniejsze raty, które będą łatwiejsze w spłacie.

Gdy na tym etapie dłużnik nie wykaże zainteresowania spłatą zobowiązania, wówczas znajdzie się w gorszej sytuacji – podczas egzekucji komorniczej może dojść do zajęcia jego środków na koncie bankowym, zajęcia ruchomości czy nieruchomości. Oczywiście, wysokość zadłużenia będzie wtedy jeszcze wyższa niż wcześniej.

Na czym polega windykacja polubowna?

Skupmy się przede wszystkim na windykacji polubownej, ponieważ to ona prowadzona jest najczęściej. Statystyki wskazują, że wielu dłużników daje się przekonać do tego, aby spłacić dług, biorąc pod uwagę późniejsze konsekwencje prawne.

Windykator, czyli osoba przeprowadzająca windykację ma określone prawa. Nie jest komornikiem, dlatego nie może zajmować mienia. Nie może też zastraszać dłużnika, nachodzić go regularnie, grozić mu czy oczerniać go. W takim przypadku dłużnik może sam wystąpić na ścieżkę prawną i ubiegać się o zadośćuczynienie.

Windykacja polubowna ma najczęściej następujące formy:

windykacja listowna – polega na przesyłaniu monitów listownych do dłużnika, w liście wyznacza się termin spłaty zobowiązania, znajdziemy w nim też informacje o tym, co stanie się wtedy, gdy długu nie spłacimy

windykacja telefoniczna – polega na dzwonieniu do dłużnika oraz wysyłaniu mu wiadomości z informacją o zadłużeniu

windykacja osobista – windykator może również przyjść do miejsca zamieszkania lub miejsca pracy dłużnika, aby tam nakłonić go do spłaty długu

Zwykle windykacja polubowna trwa kilka miesięcy w zależności od firmy windykacyjnej.

Gdy dłużnik nie będzie chętny do współpracy, będzie unikał windykatora i nie będzie odpowiadał na korespondencję, wtedy sprawa przechodzi na kolejny poziom, czyli rozpoczyna się windykacja sądowa.

Podsumowując, jako dłużnik nie powinniśmy doprowadzać do windykacji. Warto próbować dogadać się z wierzycielem i jeszcze przed przekazaniem sprawy do windykacji oddać dług.

Gdy proces windykacyjny już się zaczął, warto uznać dług i zobowiązać się do jego spłaty na dogodnych dla nas warunkach.

Ten wpis znajduje się w kategorii