Weź pożyczkę, której rata nie wzrośnie przez cały okres spłaty. RRSO: 77,46%

Sprawdź!

Jak zarobić na lokacie bankowej?

Jak zarobić na lokacie bankowej?

Gdy chce się zarobić na lokacie bankowej bardzo ważne jest wybieranie takich lokat, które pozwalają na zapewnienie odpowiednio dużego oprocentowania. Obecnie można korzystać z bardzo różnych typów lokat a także wielu produktów bankowych w tym segmencie rynku oferowanych przez poszczególne banki.

Warto zapoznać się z poszczególnymi ofertami lokat, a także określić indywidualne oczekiwania dotyczące korzystania z lokat.

Gdy wybiera się lokaty bankowe bardzo ważne jest między innymi określenie sumy, którą można przeznaczyć na lokaty w bankach. Jednocześnie przy decydowaniu się na lokaty bankowe ważne jest branie pod uwagę, że ochrona środków finansowych przechowywanych w bankach w ramach lokaty w jednym banku jest ograniczona.

Warto zatem zdywersyfikować wybór lokat, gdy zamierza się przechowywać na lokatach większe środki finansowe. Wówczas warto decydować się na kilka lokat w różnych bankach zamiast jednej, dużej lokaty w jednym banku. Jednocześnie przy wybieraniu lokat ważne jest również określenie, na jaki czas można zamrozić środki finansowe.

Lokaty pozwalają na zapewnienie różnych okresów oszczędzania. Wybierać można lokaty długoterminowe, średnioterminowe i krótkoterminowe.

Jak wybrać lokaty bankowe?

Jeśli chce się uzyskać korzystne warunki na lokatach bankowych niezbędne jest przede wszystkim porównanie poszczególnych ofert dostępnych na rynku. wstępnie można to obecnie zrobić bardzo wygodnie za pośrednictwem portali finansowych.

Na takich portalach można zarówno sprawdzić, a także wygodnie porównać poszczególne warunki dotyczące lokat bankowych w zakresie ofert dostępnych w poszczególnych bankach. Wybierać można w tym względzie lokaty bankowe, które mają wyższe oprocentowanie, większą elastyczność w zakresie dysponowania środkami finansowymi.

Generalnie trzeba brać pod uwagę, że im mniej elastyczne jest korzystanie ze środków finansowych na lokatach tym można liczyć na znacznie wyższe oprocentowanie oferowane przez banki. Jednocześnie ze względu na popularność lokat bankowych dostępnych w ramach średnich terminów umów na założenie lokaty tego rodzaju produkty pozwalają na zapewnienie korzystniejszych warunków.

Oferty takich produktów są dostępne w szerokim zakresie na rynku bankowym co pozwala na bardzo wygodne możliwości wyselekcjonowania lokat średnioterminowych dostępnych na bardzo korzystnych warunkach finansowych

Promocyjne oferty lokat

Najkorzystniejsze warunki na lokatach bankowych można uzyskać zdecydowanie w przypadku decydowania się na lokaty oferowane na specjalnych warunkach.

Takie promocyjne oferty lokat oferują znacznie korzystniejsze warunki przede wszystkim dotyczące oprocentowania. Warto sprawdzać takie produkty bankowe, gdyż można wówczas liczyć na zapewnienie dużo wyższych odsetek od kapitału w stosunku do przeciętnych warunków na rynku.

Jednocześnie oferty promocyjnych lokat dostępne w bankach kierowane są zarówno do nowych klientów jak też do stałych klientów. Pozwala to na decydowanie się na takie lokaty, które oferują najbardziej dopasowane warunki oszczędzania w ramach lokat bankowych.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 88,30%. Rata miesięczna od 353,49 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7161,48 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 5286,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12461,48 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r                                    

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 77,46%. Rata miesięczna od 329,64 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa stała). Całkowity koszt pożyczki: 6326,73 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 4452 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11626,73 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 400,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.