Odkryj jesień pełną inspiracji! Zacznij ją z pełnym portfelem!

Sprawdź!

Jak zarobić na lokacie bankowej?

Jak zarobić na lokacie bankowej?

Gdy chce się zarobić na lokacie bankowej bardzo ważne jest wybieranie takich lokat, które pozwalają na zapewnienie odpowiednio dużego oprocentowania. Obecnie można korzystać z bardzo różnych typów lokat a także wielu produktów bankowych w tym segmencie rynku oferowanych przez poszczególne banki.

Warto zapoznać się z poszczególnymi ofertami lokat, a także określić indywidualne oczekiwania dotyczące korzystania z lokat.

Gdy wybiera się lokaty bankowe bardzo ważne jest między innymi określenie sumy, którą można przeznaczyć na lokaty w bankach. Jednocześnie przy decydowaniu się na lokaty bankowe ważne jest branie pod uwagę, że ochrona środków finansowych przechowywanych w bankach w ramach lokaty w jednym banku jest ograniczona.

Warto zatem zdywersyfikować wybór lokat, gdy zamierza się przechowywać na lokatach większe środki finansowe. Wówczas warto decydować się na kilka lokat w różnych bankach zamiast jednej, dużej lokaty w jednym banku. Jednocześnie przy wybieraniu lokat ważne jest również określenie, na jaki czas można zamrozić środki finansowe.

Lokaty pozwalają na zapewnienie różnych okresów oszczędzania. Wybierać można lokaty długoterminowe, średnioterminowe i krótkoterminowe. jesienna-pozyczka

Jak wybrać lokaty bankowe?

Jeśli chce się uzyskać korzystne warunki na lokatach bankowych niezbędne jest przede wszystkim porównanie poszczególnych ofert dostępnych na rynku. wstępnie można to obecnie zrobić bardzo wygodnie za pośrednictwem portali finansowych.

Na takich portalach można zarówno sprawdzić, a także wygodnie porównać poszczególne warunki dotyczące lokat bankowych w zakresie ofert dostępnych w poszczególnych bankach. Wybierać można w tym względzie lokaty bankowe, które mają wyższe oprocentowanie, większą elastyczność w zakresie dysponowania środkami finansowymi.

Generalnie trzeba brać pod uwagę, że im mniej elastyczne jest korzystanie ze środków finansowych na lokatach tym można liczyć na znacznie wyższe oprocentowanie oferowane przez banki. Jednocześnie ze względu na popularność lokat bankowych dostępnych w ramach średnich terminów umów na założenie lokaty tego rodzaju produkty pozwalają na zapewnienie korzystniejszych warunków.

Oferty takich produktów są dostępne w szerokim zakresie na rynku bankowym co pozwala na bardzo wygodne możliwości wyselekcjonowania lokat średnioterminowych dostępnych na bardzo korzystnych warunkach finansowych

Promocyjne oferty lokat

Najkorzystniejsze warunki na lokatach bankowych można uzyskać zdecydowanie w przypadku decydowania się na lokaty oferowane na specjalnych warunkach.

Takie promocyjne oferty lokat oferują znacznie korzystniejsze warunki przede wszystkim dotyczące oprocentowania. Warto sprawdzać takie produkty bankowe, gdyż można wówczas liczyć na zapewnienie dużo wyższych odsetek od kapitału w stosunku do przeciętnych warunków na rynku. jesienna-pozyczka

Jednocześnie oferty promocyjnych lokat dostępne w bankach kierowane są zarówno do nowych klientów jak też do stałych klientów. Pozwala to na decydowanie się na takie lokaty, które oferują najbardziej dopasowane warunki oszczędzania w ramach lokat bankowych.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 72,21%. Rata miesięczna od 242,52 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 4 515,16 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 525,16 zł, prowizja 3 990,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8 515,16 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r.

Aasa Standard z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 058,40 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 65,92%. Rata miesięczna od 199,93 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 6 522,91 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 837,16 zł, prowizja 5 685,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12 222,91 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r. Pożyczka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie: 1 641,60 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.