Odkryj jesień pełną inspiracji! Zacznij ją z pełnym portfelem!

Sprawdź!

Jak zmniejszyć liczbę pożyczek i kredytów?

Jak zmniejszyć liczbę pożyczek i kredytów?

Im więcej posiada się kredytów czy pożyczek tym znacznie trudniej jest je spłacać. Gdy spłaca się jednocześnie kilka rat kredytowych i pożyczkowych trzeba pamiętać o poszczególnych terminach spłaty. Jednocześnie spłacanie wielu rat kredytowych czy pożyczkowych bardziej utrudnia planowanie finansów domowych, niż gdy spłaca się jedynie pojedynczą ratę kredytu czy pożyczki.

Gdy chce się zmniejszyć liczbę posiadanych kredytów czy pożyczek jednych z rozwiązań jest spłacenie przed czasem pewnych zobowiązań. Drobne zobowiązania w firmie między innymi kredytów w karcie kredytowej czy debetów na rachunkach bankowych można najczęściej spłacić bez większych problemów. Spłacić można również krótkoterminowe lub średnioterminowe zobowiązania finansowe przed czasem. Warto jest rozważyć taką spłatę, gdyż pozwala to na ograniczenie konieczności płacenia odsetek od kapitału od pewnych produktów finansowych. Pozwala to na ograniczenie kosztów obsługi kredytów i pożyczek.

Konsolidacja zobowiązań finansowych

Jeśli chce się zmniejszyć ilość płaconych rat kredytów czy pożyczek dobrym rozwiązaniem jest postawienie na produkty konsolidacyjne. Pozwalają one na zapewnienie skorzystanie z nowego produktu najczęściej kredytowego, który oferuje możliwość płacenia jednej raty. Dodatkowo przy konsolidacji można również wiele zyskać. Oprócz możliwości ustalenia dopasowanego terminu płacenia jednej raty zobowiązania finansowego po konsolidacji można także ograniczyć wysokość pojedynczej raty. Możliwość ograniczenia raty kredytowej po konsolidacji wynika z jednej strony z wydłużenia czasu spłacania zobowiązania finansowego. Wówczas można najwięcej ograniczyć wysokość pojedynczej raty kredytowej. Jest to rozwiązanie szczególnie wskazane dla osób mających problemy ze spłacaniem regularnym dotychczas posiadanych produktów finansowych. Korzystniejsze warunki spłacania nowego kredytu po konsolidacji wynikać mogą również z lepszych warunków na rynku kredytowym czy też z niższych kosztów nowego kredytu oferowanym przez firmy finansowe.

Analiza korzyści z konsolidacji

Zanim podejmie się decyzję o korzystaniu z konsolidacji kredytów i pożyczek bardzo ważna jest analiza finansowa dostępnych na rynku produktów. Ma to bardzo duże znaczenie z punktu widzenia wybrania takiego produktu, który rzeczywiście będzie w stanie przynieść oczekiwane korzyści. Jednocześnie można decydować się na takie produkty konsolidacyjne, które oferowane są dodatkowo w ramach promocji bankowych. Wówczas obniżenie oprocentowania w nowym kredycie konsolidacyjnym może być wyższe. Jeśli chce się znaleźć korzystne produkty konsolidacyjne warto wstępnie zapoznać się z ofertami różnymi banków. Ma to znaczenie gdy zamierza się wybrać ofertę, która przyniesie największe korzyści. Decydować można się również na usługi doradców finansowych, którzy znacznie lepiej znają rynek produktów konsolidacyjnych. Pozwala to na zapewnienie klientom wyselekcjonowanych oraz indywidualnie dopasowanych produktów, które gwarantują zmniejszenie raty zobowiązań finansowych.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 72,21%. Rata miesięczna od 242,52 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 4 515,16 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 525,16 zł, prowizja 3 990,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8 515,16 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r.

Aasa Standard z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 058,40 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 65,92%. Rata miesięczna od 199,93 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 6 522,91 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 837,16 zł, prowizja 5 685,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12 222,91 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r. Pożyczka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie: 1 641,60 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł.