Weź pożyczkę, której rata nie wzrośnie przez cały okres spłaty. RRSO: 77,46%

Sprawdź!

Kredyt mieszkaniowy i pożyczka jednocześnie?

Kredyt mieszkaniowy i pożyczka jednocześnie?

Kredyt na zakup mieszkania opiewa zawsze na bardzo wysokie kwoty, a czas jego spłaty sięgać może nawet czterdzieści lat. W przeciągu tego czasu mogą pojawić się różne sytuacje, a z nimi także problemy finansowe. Wówczas pojawia się wizja zaciągnięcia pożyczki gotówkowej na spłatę bieżących zobowiązań. Czy jednak jest możliwe otrzymanie takiej pożyczki?

Biorąc kredyt na mieszkanie mamy świadomość, że jest to decyzja na wiele lat. W przeciągu tego czasu może się pogorszyć nasza sytuacja finansowa do tego stopnia, że nie będziemy w stanie spłacać zadłużenia. Wówczas szukając odpowiedniego rozwiązania, decydujemy się na pożyczkę gotówkową.

Wiele osób po zakupie mieszkania, chce również odpowiednio je urządzić. Nie mając na to środków, również podejmuje decyzję o wzięciu pożyczki. Czy jednak jest to możliwe, aby posiadając kredyt na mieszkanie, bank udzielił nam również pożyczki gotówkowej?

Kto może liczyć na pożyczkę mając kredyt?

Spłacając kredyt mieszkaniowy niewiele osób może sobie pozwolić na dodatkowe zaciągnięcie także pożyczki gotówkowej. Wszystko zależy jednak od naszej indywidualnej sytuacji, a także decyzji banku. Należy się jednak liczyć z tym, że jeżeli jesteśmy na samym początku spłacania kredytu mieszkaniowego, a nasze dochody pozwalają na pokrycie tylko tej jednej raty kredytu miesięcznie, to o pożyczce gotówkowej nie może być mowy. Żaden bank nie udzieli nam pożyczki, jeżeli będzie widział, że nasza aktualna sytuacja finansowa nam na to nie pozwala.

Także w przypadku dłuższej, regularnej spłaty kredytu mieszkaniowego przy niższych dochodach, bank nie udzieli nam wsparcia w postaci pożyczki gotówkowej. Na takie rozwiązanie mogą sobie więc pozwolić tylko te osoby, które posiadają duże dochody. Oczywiście wszystko zależy też od kwoty pożyczki gotówkowej, jakiej oczekujemy. Przy niższych dochodach, mniejsze sumy być może uda nam się pożyczyć. Realne są wówczas pożyczki do 5000 zł, gdzie raty nie są wysokie.

A może pożyczka spoza banku?

Pożyczki gotówkowej niezależnie od naszej sytuacji finansowej często chętnie udzielają instytucje pozabankowe. Bardzo wiele osób korzysta więc z tego rozwiązania, jeżeli życie zmusza ich do pozyskania dodatkowej kwoty pieniędzy. Warto jednak mieć na uwadze, że takie pożyczki wiążą się z dużo wyższymi kosztami. Są one bowiem wysoko oprocentowane i musimy liczyć się z tym, że okres ich spłaty także jest krótki.

Jeżeli jednak nie boimy się takiego rozwiązania mając już kredyt mieszkaniowy i uważamy, że sobie poradzimy ze spłatą, to możemy z takiej pomocy skorzystać. Warto jednak pamiętać, że choć kredyty i pożyczki wszelkiego rodzaju są bardzo atrakcyjną formą finansowania wszelkiego rodzaju zakupów, to należy z nich korzystać rozsądnie i z głową, aby nie narazić się na kłopoty. Wpadając w wir kredytów i pożyczek ciężko jest potem wyjść na prostą.

Warto więc podejmować takie decyzje skrupulatnie analizując wszystkie pozytywne i negatywne skutki dla naszego budżetu domowego i przyszłości. Wówczas z pewnością będziemy spać spokojnie i będziemy mogli skutecznie realizować wszystkie swoje plany.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 88,30%. Rata miesięczna od 353,49 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7161,48 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 5286,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12461,48 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r                                    

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 77,46%. Rata miesięczna od 329,64 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa stała). Całkowity koszt pożyczki: 6326,73 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 4452 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11626,73 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 400,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.