Weź pożyczkę, której rata nie wzrośnie przez cały okres spłaty. RRSO: 77,46%

Sprawdź!

Kiedy warto zdecydować się na pożyczkę konsolidacyjną?

Kiedy warto zdecydować się na pożyczkę konsolidacyjną?

Jeśli posiada się różne zobowiązania finansowe może to być uciążliwe. Konieczności płacenia różnych rat kredytowych, pożyczek oraz w różnych terminach może być problemem związanym z koniecznością ustalania wiele przelewów stałych czy też pamiętania o płaceniu wielu regularnych rat. Jednym z produktów finansowych, który można wykorzystać w celu ułatwienia spłacania wielu zobowiązań finansowych jest pożyczka konsolidacyjna.

Pożyczki konsolidacyjne pozwalają na połączenie w ramach jednego produktu finansowego różnych zobowiązań finansowych. Dotyczyć to może między innymi kredytów czy pożyczek hipotecznych, pożyczek konsumpcyjnych czy debetów w kartach płatniczych.

Nowy produkt finansowy po konsolidacji oferuje jedną ratę, którą spłaca się w dopasowanym terminie każdego miesiąca. Dodatkowym atutem nowego produktu finansowego po konsolidacji jest możliwość ustalenia nowych warunków spłacania zobowiązania. Szczególnie korzystnym rozwiązaniem jest decydowanie się na pożyczki konsolidacyjne w momencie gdy spadają stopy procentowe na rynku.

Wówczas można liczyć na uzyskanie znacznie niższych kosztów spłacania zobowiązania finansowego po konsolidacji.

Kiedy opłaca się konsolidacja?

Konsolidowanie zobowiązań finansowych jest korzystne w przypadku znalezienia dobrych warunków, na których oferowana jest pożyczka konsolidacyjna. Warto w przypadku chęci zdecydowania się na konsolidację zobowiązań szukać promocyjnych ofert firm finansowych czy banków.

Przy takich produktach można liczyć na znacznie bardziej korzystne warunki w zakresie kosztów pożyczki konsolidacyjnej w stosunku do przeciętnych warunków oferowanych w ramach pożyczek konsolidacyjnych. Bardzo ważne jest również by decydować się na pożyczki konsolidacyjne po bardzo dokładnym wyliczeniu korzyści, które może przynieść konsolidacja.

Dobrym rozwiązaniem może być zwrócenie się do niezależnych doradców kredytowych, którzy mają dostęp do wielu produktów finansowych z różnych firm, co pozwala na indywidualne dopasowanie takich warunków do oczekiwań klientów. Wówczas można liczyć nawet na indywidualne negocjowanie warunków pożyczki konsolidacyjnej.

Zamiana warunków spłaty zobowiązań finansowych

Istotne jest również branie pod uwagę, że spłacenie nowego zobowiązania finansowego może być oparte po konsolidacji na nowych warunkach. Dotyczyć to może mniejszego oprocentowania nowego produktu co pozwala na obniżenie płaconych odsetek. Można również liczyć na wydłużenie czasu spłacani pożyczki konsolidacyjnej, co pozwala na zmniejszenie miesięcznych rat.

W przypadku gdy ma się problemy w spłacaniu zobowiązań w formie pożyczek i kredytów wówczas postawienie na konsolidację pozwala na uzyskanie niższych rat. Wówczas spłacanie pożyczki konsolidacyjnej może być dostępne na znacznie bardziej korzystnych warunkach finansowych a także znacznie lepiej dopasowanych do indywidualnych możliwości finansowych.

Pozwala to na unikanie trudności związanych z brakiem możliwości spłacania wysokich rat posiadanych zobowiązań finansowych w formie różnych pożyczek i kredytów z różnymi terminami spłaty.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 88,30%. Rata miesięczna od 353,49 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7161,48 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 5286,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12461,48 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r                                    

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 77,46%. Rata miesięczna od 329,64 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa stała). Całkowity koszt pożyczki: 6326,73 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 4452 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11626,73 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 400,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.